Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
« Powrót

Obowiązki sprawozdawcze w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia za rok 2022

18 stycznia 2023 19:42

INFORMACJA

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2022 poz.

459 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie Programu

badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2303 z późn. zm.)., wszystkie praktyki

zawodowe mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych będących we właściwości Ministra

Zdrowia. Dlatego też przypominamy o wywiązaniu się z obowiązku i zachęcamy do złożenia sprawozdań

w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia. Wszystkie niezbędne informacje związane z dostępem do

Systemu jak i samymi sprawozdaniami znajdują się na stronie

https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochronie-zdrowia, a dostęp do

Systemu znajduje się na stronie: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html .

oipip-czestochowa.pdf
pismo-do-izb-zawodowych.pdf
pismo-do-praktyk-zawodowych-zalacznik.pdf