Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
« Powrót

Potrzeby edukacyjne oraz potrzeby dotyczące wytycznych postępowania z osobami w kryzysie samobójczym, z którymi mają kontakt pracownicy ochrony zdrowia

13 października 2022 15:43

Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym

 

Szanowni Państwo,

Zachowania samobójcze (tzn. myśli samobójcze, próby samobójcze, samobójstwa) są poważnym problemem w naszym kraju. Każdego roku w Polsce śmiercią samobójczą ginie więcej osób niż w wypadkach komunikacyjnych. Podejmowanie działań przez instytucje rządowe, samorządowe, pozarządowe, służby publiczne oraz wszystkich ludzi dobrej woli jest koniecznością, zwłaszcza w sytuacji, w której badania pokazują pogorszenie stanu zdrowia psychicznego Polaków, do czego przyczynia się m.in. pandemia COVID-19, wojna na Ukrainie, postępujące zmiany klimatyczne i ryzyko kryzysu gospodarczego, co może przełożyć się na dodatkowy wzrost wskaźników samobójstw.   Szansę na ograniczenia skali zjawiska stwarza, podjęty po raz pierwszy w Polsce, Program Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym, realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowany przez Ministra Zdrowia.

Potrzeby edukacyjne oraz potrzeby dotyczące wytycznych postępowania
z osobami w kryzysie samobójczym, z którymi mają kontakt pracownicy
ochrony zdrowia

Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym

Szanowni Państwo,

Zachowania samobójcze (tzn. myśli samobójcze, próby samobójcze, samobójstwa) są poważnym
problemem w naszym kraju. Każdego roku w Polsce śmiercią samobójczą ginie więcej osób niż w
wypadkach komunikacyjnych. Podejmowanie działań przez instytucje rządowe, samorządowe,
pozarządowe, służby publiczne oraz wszystkich ludzi dobrej woli jest koniecznością, zwłaszcza w
sytuacji, w której badania pokazują pogorszenie stanu zdrowia psychicznego Polaków, do czego
przyczynia się m.in. pandemia COVID-19, wojna na Ukrainie, postępujące zmiany klimatyczne i
ryzyko kryzysu gospodarczego, co może przełożyć się na dodatkowy wzrost wskaźników
samobójstw. Szansę na ograniczenia skali zjawiska stwarza, podjęty po raz pierwszy w Polsce,
Program Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym, realizowany w ramach Narodowego Programu
Zdrowia na lata 2021-2025, finansowany przez Ministra Zdrowia.

Poniższe badanie ankietowe ma celu poznanie Państwa doświadczeń, potrzeb edukacyjnych oraz
potrzeb dotyczących postępowania z osobami z zachowaniami samobójczymi, z którymi mają kontakt
żne grupy zawodowe pracujące w sektorze ochrony zdrowia. Uzyskane dane będą wykorzystane w
działaniach podnoszących kompetencje grup zawodowych w zakresie prewencji zachowań
samobójczych, a także posłużą do tworzenia wytycznych postępowania z osobami z ryzykiem
samobójczym.

Zwracamy się do Pani/Pana z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania ankiety. Czas
wypełniania ankiety to zaledwie 10 min.

Wypełnioną ankietę prosimy wysłać na adres:
szkolenia.biurozzs@ipin.edu.pl w terminie do 19
października 2022 roku.

ankieta_potrzeb_szkoleniowych_bdszzs.pdf
ankieta_potrzeb_szkoleniowych_bdszzs-3-1.docx