Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
 • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
 • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
 • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
« »

Aktualności Okręgowej Izby Pięlegniarek i Położnych w Częstochowie

WIĘCEJ

Konferencje
Szkolenia
Kursy

WIĘCEJ
District Chamber of Nurses and Midwives
in Częstochowa, Poland

42-200 Częstochowa,
ul. Pułaskiego 25, IV piętro
Województwo Śląskie, Polska

Millenium Bank:
82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

Biuletyn informacyjny

WIĘCEJ

Ośrodek szkoleniowy

WIĘCEJ

Cолідарні з Україною – Solidarni z Ukrainą

WIĘCEJ
Pierwsze posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie VIII kadencji. 2023-05-10 20:05

W dniu 08.05.2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Częstochowie. Oprócz wpisów i skreśleń z Rejestru, dwóch Uchwał porządkujących moją pracę w okresie między posiedzeniami Okręgowej Rady i Prezydium Okręgowej Rady podjęto Uchwałę o nadaniu Odznaczeń Za Zasługi w Zawodzie.

Zgłoszono 47 osób w tym: 42 pielęgniarek i 5 położnych. Zgodnie z Regulaminem corocznie jest odznaczanych 20 pielęgniarek i 5 położnych.

Komisja Nominacyjna miała niezwykle trudne zadanie, aby desygnować spośród 42 pielęgniarek
20 do odznaczenia. Zwłaszcza, że droga zawodowa każdej z Was nadaje się na oddzielną historię, którą powinno się opowiadać studentom pielęgniarstwa i położnictwa jako wzór do naśladowania. Chciałbym pogratulować wszystkim nominowanym do odznaczenia. Już samo wnioskowanie przez waszych przełożonych jest wyróżnieniem i zaszczytem. Gratuluję.

Dziękuję Komisji Nominacyjnej za pracę i dokonanie wyboru.

 

Tomasz Czech

Przewodniczący ORPiP w Częstochowie

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach samorządowych nad aktami prawnymi uchwalanymi przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie. 2023-04-19 18:53

 

Szanowne koleżanki i koledzy

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszego środowiska i jednocześnie realizując postanowienia mojego programu wyborczego zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w konsultacjach samorządowych nad aktami prawnymi uchwalanymi przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

Konsultacje dotyczą Regulaminów:

1. Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego oraz Dofinansowania Kosztów Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

2. Komisji ds. pomocy w Trudnych Sytuacjach Losowych

3. Komisji ds. dofinansowania leczenia uzdrowiskowego i turnusu rehabilitacyjnego.

Dotychczasowe regulaminy są zamieszczone na stronie internetowej Okręgowej Izby. /Zakładka: Prawo; Regulaminy OIPiP w Częstochowie/

Proszę o nadsyłanie propozycji zmian na adres e-mailowy Izby: sekretariat@oipip.czest.pl w terminie do dnia 31.05.2023 roku.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie będzie procedowała regulaminy na czerwcowym posiedzeniu Rady.

Proszę potraktować sprawę jako poważną, ponieważ z reguły regulaminy są ustalane na okres trwania kadencji.

 

 

                              Tomasz Czech

                              Przewodmiczący Okręgowej Rady

                              Pielęgniarek i Położnych

                              w Częstochowie

 

 

 • Podstrona 4 z 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Informacja w sprawie odliczenia składki członkowskiej 2023-02-09 06:57

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, iż w aktualnym stanie prawnym nie ma możliwości odliczenia składki członkowskiej z tytułu przynależności do samorządu pielęgniarek i położnych w rocznym rozliczeniu pit, dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej. 

Opinia Pani dr n.med. Krystyny Piskorz-Ogórek, Konsultant Krajowej w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, dotycząca poszerzenia kompetencji pielęgniarek i położnych w zakresie wypisywania recept na szczepionki przeciw grypie oraz kwalifikowania i szczepienia dorosłych i dzieci przeciw grypie. 2023-02-11 10:12

Opinia Pani dr n.med. Krystyny Piskorz-Ogórek, Konsultant Krajowej w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, dotycząca poszerzenia kompetencji pielęgniarek i położnych w zakresie wypisywania recept na szczepionki przeciw grypie oraz kwalifikowania i szczepienia dorosłych i dzieci przeciw grypie.

 • Podstrona 2 z 2
 • 1
 • 2