Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
  • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
  • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
  • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
« »

Aktualności Okręgowej Izby Pięlegniarek i Położnych w Częstochowie

WIĘCEJ

Konferencje
Szkolenia
Kursy

WIĘCEJ
Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie VIII kadencji
WIĘCEJ

Biuletyn informacyjny

WIĘCEJ

Ośrodek szkoleniowy

WIĘCEJ

Komisja ds recept

WIĘCEJ
Zapraszamy na II część obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w dniu 22.09.2023r. 2023-09-19 11:27

Zapraszamy na II część obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w dniu 22.09.2023r.

 

 

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na Konferencję pod nazwą „Praktyka zawodowa pielęgniarki i położnej
w świetle etyki zawodowej” oraz spektakl pt. „Kariera Nikodema Dyzmy”.
Wydarzenie odbędzie się w dniu 22.09.2023 r. o godz. 16.00 w Teatrze Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Bilety do odbioru w sekretariacie OIPiP.

Zapraszamy !

II Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 2023-09-18 16:14

W dnia 18-20 września 2023 r razem ze Skarbnikiem uczestniczę w Posiedzeniu NRPiP. Podejmowane będą sprawy związane organizacją pracy Prezydium, komisji problemowych, wpisy do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie. Ponad to wytypowania przedstawicieli do pracy w komisjach kształcenia podyplomowego. Wysłuchaliśmy wystąpienia pokontrolnego Przewodniczącej Naczelnej Komisji Rewizyjnej za okres II kwartału br.

W swoim wystąpieniu Skarbniczka Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych przedstawiła sprawy finansowe, wpływy i wydatki, za pierwsze półrocze roku 2023.

 

Tomasz Czech

Szkolenie Przewodniczących OR, Sekretarzy OR, Skarbników OR i księgowych OIPiP. 2023-09-12 06:46

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zorganizowała szkolenie dedykowane dla Przewodniczących OR, Sekretarzy OR, Skarbników OR i księgowych OIPiP. Zajęcia odbyły się w dniach 11-12 września 2023 r. w Warszawie. Tematem szkolenia były ,,Wybrane aspekty prawa samorządowego, bilansowego i podatkowego w działalności samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych”. Z Naszej Izby uczestniczyli w szkoleniu Marzena Maniszewska- Sekretarz, Andrzej Chrzęstek – Skarbnik, Janusz Barczyński – księgowy i Ja. Szkolenie bardzo potrzebne i ciekawe. Rozszerzyło nam horyzonty spojrzenia na samorząd jako instytucji oraz zwrócono uwagę na problemy samorządu w ostatnich miesiącach.

Wizytacja 09 września 2023 r 2023-09-11 19:13

W dniu 09 września 2023 r. po raz kolejny została przeprowadzona wizytacja w ramach stałego nadzoru nad realizacją projektu ,,Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” realizowanego przez OIPiP w Częstochowie. Wizytację przeprowadziły: Wiceprezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Ewa Molka i Skarbnik Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Danuta Adamek. Ocenie poddano dokumentację 3 kursów: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, Wywiad i badanie fizykalne i Monitorowanie dobrostanu płodu w okresie ciąży i porodu. Wizytujący przeprowadzili również inspekcję warunków w jakich przeprowadzone były wspomniane kursy, dokumentację ze szkolenia, listy obecności uczestników, jakość kateringu oraz dzienniki zajęć.

Postępowanie konkursowe na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku rozstrzygnięte. 2023-09-05 15:54

W dniu 04 września 2023 r. odbyło się pierwsze w tej kadencji postępowanie konkursowe na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. Dokumenty na konkurs złożyły dwie kandydatki. Po ocenie dokumentów i rozmowach z kandydatkami, dziewięcioosobowa komisja rekomendowała do zatrudnienia Dyrektor ZOZ Kłobuck Panią Anielę Stopę. Muszę przyznać, że byłem zbudowany merytoryczną rozmową zarówno z jedną jak i drugą kandydatką. Obie Panie legitymowały się wieloma dyplomami skończonych studiów, specjalizacji, kursów, studiów podyplomowych.


Gratuluję Pani Anieli Stopie wyboru. Życzę sukcesów zawodowych i liczę na dalszą współpracę w zakresie samorządowym.


Tomasz Czech

Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w sprawie tajemnicy zawodowej 2023-08-29 18:03

STANOWISKO Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie tajemnicy zawodowej
Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego wyraża głębokie
zaniepokojenie brakiem poszanowania dla ustawowych gwarancji ochrony tajemnicy zawodowej
osób wykonujących zawody zaufania publicznego. Jej istotą jest ochrona szczególnie ważnych i
doniosłych interesów osób korzystających z pomocy przedstawicieli zawodów zaufania
publicznego.

< class="content_title ">Aktualności2
Informacja w sprawie odliczenia składki członkowskiej 2023-02-09 06:57

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, iż w aktualnym stanie prawnym nie ma możliwości odliczenia składki członkowskiej z tytułu przynależności do samorządu pielęgniarek i położnych w rocznym rozliczeniu pit, dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej. 

Opinia Pani dr n.med. Krystyny Piskorz-Ogórek, Konsultant Krajowej w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, dotycząca poszerzenia kompetencji pielęgniarek i położnych w zakresie wypisywania recept na szczepionki przeciw grypie oraz kwalifikowania i szczepienia dorosłych i dzieci przeciw grypie. 2023-02-11 10:12

Opinia Pani dr n.med. Krystyny Piskorz-Ogórek, Konsultant Krajowej w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, dotycząca poszerzenia kompetencji pielęgniarek i położnych w zakresie wypisywania recept na szczepionki przeciw grypie oraz kwalifikowania i szczepienia dorosłych i dzieci przeciw grypie.

  • Podstrona 2 z 2
  • 1
  • 2