Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
  • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
  • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
  • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
« »

Aktualności Okręgowej Izby Pięlegniarek i Położnych w Częstochowie

WIĘCEJ

Konferencje
Szkolenia
Kursy

WIĘCEJ
Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie VIII kadencji
WIĘCEJ

Biuletyn informacyjny

WIĘCEJ

Ośrodek szkoleniowy

WIĘCEJ

Komisja ds recept

WIĘCEJ
Spotkanie Pani Prezes NRPiP Marioli Łodzińskiej z nową Minister Zdrowia Katarzyną Sójką. 2023-08-23 17:44

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Pani Prezes NRPiP Marioli Łodzińskiej z nową Minister Zdrowia Katarzyną Sójką.

 

Link do postulatów środowiska pielęgniarek i położnych, które zostały złożone na ręce Pani Minister.

 

https://nipip.pl/priorytetowe-postulaty-samorzadu-pielegniarek-i-poloznych-przedstawione-przez-pania-mariole-lodzinska-prezes-nrpip-na-spotkaniu-zorganizowanym-przez-minister-zdrowia-katarzyne-sojke/       

 

 

Witajcie 2023-08-21 17:12

 

Od 21 sierpnia będę przebywał na dwutygodniowym urlopie wypoczynkowym i w okresie mojej nieobecności zastępować mnie będzie Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Jolanta Dołęga.
Jestem do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej. Remont idzie dalej. Wszystkie sprawy idą na bieżąco. Pracownicy biura będą wsparciem dla Was. Proszę dzwonić, przychodzić - każdy problem będzie załatwiony. Oczywiście cały czas będę w kontakcie telefonicznym i mejlowym z pracownikami Izby. Do zobaczenia.

 

Tomasz Czech

Polska Misja Medyczna - rekrutacja do zespołu EMT 2023-08-21 18:07

Polska Misja Medyczna we współpracy z Vasco Electronics powołała zespół medyczny, aby ludzie na całym świecie mogli otrzymać opiekę zdrowotną w sytuacjach kryzysowych. Misją zespołu jest niesienie szybkiej pomocy w strefach dotkniętych klęskami żywiołowymi czy kryzysami humanitarnymi. Działamy nie tylko w nagłych sytuacjach, ale prowadzimy też szkolenia kadry medycznej w krajach rozwijających się, aby wzmocnić ich system lokalnej opieki zdrowotnej. 

 

Zapytanie ofertowe - rozstrzygnięcie oferty 2023-08-15 14:17

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę na łączną kwotę 281 400,00 + VAT.

 

 

Zapytanie ofertowe

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę 840 tabletów wraz z etui, z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Co Wy na to ? 2023-08-10 11:37

Częstochowa, dnia 10 sierpnia 2023 r.

 

Co Wy na to ?

 

W ostatnich dniach spotkałem się z wieloma zapytaniami o wypisywanie recept. Cieszyłem się, że chcecie wykorzystywać swoje uprawnienia. Skontaktowałem się Przewodniczącą Komisji ds. recept dr Iwoną Markiewicz jak rozwiązać ten problem. Długo dyskutowaliśmy i mamy propozycję.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. 2023-08-10 11:32

Niniejszym w imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuję, iż w dniu 4 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1515 ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (dalej jako: Rozporządzenie).

Kliniki mobilne dotrą do mieszkańców wschodniej Ukrainy 2023-08-10 04:55

Informacja prasowa                                                                                                                          Kraków, 7 sierpnia 2023 r.

 

Kliniki mobilne dotrą do mieszkańców wschodniej Ukrainy

 

Od początku wojny w Ukrainie Polska Misja Medyczna zaangażowała się w pomoc ukraińskim placówkom opieki medycznej. W ramach rozszerzenia działalności ukraińskiego oddziału polskiej organizacji przez kolejnych sześć miesięcy po obwodzie charkowskim będą poruszać się dwie kliniki mobilne, świadczące pomoc mieszkańcom jednego z najbardziej dotkniętych wojną regionów.

< class="content_title ">Aktualności2
Informacja w sprawie odliczenia składki członkowskiej 2023-02-09 06:57

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, iż w aktualnym stanie prawnym nie ma możliwości odliczenia składki członkowskiej z tytułu przynależności do samorządu pielęgniarek i położnych w rocznym rozliczeniu pit, dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej. 

Opinia Pani dr n.med. Krystyny Piskorz-Ogórek, Konsultant Krajowej w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, dotycząca poszerzenia kompetencji pielęgniarek i położnych w zakresie wypisywania recept na szczepionki przeciw grypie oraz kwalifikowania i szczepienia dorosłych i dzieci przeciw grypie. 2023-02-11 10:12

Opinia Pani dr n.med. Krystyny Piskorz-Ogórek, Konsultant Krajowej w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, dotycząca poszerzenia kompetencji pielęgniarek i położnych w zakresie wypisywania recept na szczepionki przeciw grypie oraz kwalifikowania i szczepienia dorosłych i dzieci przeciw grypie.

  • Podstrona 2 z 2
  • 1
  • 2