Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
« Powrót

Co to jest System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)?

24 kwietnia 2017 10:19

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) jest systemem teleinformatycznym wspomagającym przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych, stworzonym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jego zadaniami są:

  • gromadzenie informacji pozwalających na określenie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe w określonych dziedzinach medycyny i farmacji oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
  • monitorowanie kształcenia podyplomowego pracowników medycznych;
  • monitorowanie przebiegu kształcenia specjalizacyjnego pracowników medycznych;
  • wspomaganie procesu zarządzania systemem kształcenia pracowników medycznych;
  • wsparcie przygotowania i realizacji umów, o których mowa w art. 16j ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w ramach modułu System Informatyczny Rezydentur.

Poza tym w przypadku pielęgniarek i położnych przetwarzane są w nim dane określone w przepisach wydanych na podstawie art. 67, art. 71-74, art. 76-79 i art. 82 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

 

W Systemie przetwarzane będą dane dotyczące:

# lekarzy i lekarzy dentystów,

# farmaceutów,

# pielęgniarek i położnych,

# diagnostów laboratoryjnych,

# innych zawodów medycznych.