Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
Hymn Pielęgniarek

1. W świat niesiemy swe serca gorące,

Najpiękniejszą głosimy ideę,

Aby ludziom dać spokój i słońce,

By cierpiącym przywrócić nadzieję..

 

2. W służbie naszej przodować będziemy

Dla Ojczyzny, Jej dobra pracować,

A gdy trzeba i ginąć będziemy,

Aby życie człowieka ratować.

 

3. Zawód nasz przeszedł wielkie dni chwały

Gdy o wolność się walki toczyły,

Pielęgniarki na frontach też były

I ofiarnie swą służbę pełniły.

 

4. My nie chcemy ni wojen, ni bojów

Dość krwi bratniej i ofiar faszyzmu

My jesteśmy siostrami pokoju,

Służyć chcemy idei humanizmu.