Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
Odznaczenie zawodowe „Za zasługi w zawodzie” 2020 r.

Szanowni Państwo,

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje o możliwości kontynuacji składania wniosków o odznaczenie zawodowe „Za zasługi w zawodzie”.   Okres przyjmowania wniosków został wydłużony z uwagi na czas pandemii.

Serdecznie zachęcamy  Kierowników podmiotów leczniczych, Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Naczelne Pielęgniarki, Przełożone Pielęgniarek, Członków ORPiP, Pełnomocników,  aby w ten sposób uhonorować pielęgniarkę/położną za pracę w zawodzie.

  

news_3780_rodowniosekoprzyznanieodznaczeniazawodowego.rtf
news_3780_regulaminodznaczeniazazaslugiwzawodzie2020.pdf
Odznaczenie zawodowe ''ZA ZASŁUGI W ZAWODZIE'' 2019.02.15 12:52

Szanowni Państwo

 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie chcąc uhonorować pielęgniarki/pielęgniarzy i położne/położnych za wzorową, wyróżniającą się postawę zawodową, propagowanie i poszanowanie zasad etyki zawodowej oraz przykładne wykonywanie obowiązków zawodowych, ustanowiła odznaczenie „Za Zasługi w Zawodzie”.

 

Zasady przyznawania odznaczenia „ Za Zasługi w Zawodzie” określa Regulamin.

 

Wniosek o nadanie Odznaczenia mogą składać Kierownicy podmiotu leczniczego: Dyrektor ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarka Naczelna, Przełożona Pielęgniarek, Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Pełnomocni przedstawiciele Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

 

Uwaga! Wnioski należy składać do 15 kwietnia 2019 r.

 

W/w dokumenty zamieszczone są w poniżej załączonych plikach:

    

news_3081_regulaminodznaczeniazazaslugiwzawodzie2017.pdf
news_3081_rodowniosekoprzyznanieodznaczeniazawodowego20172.rtf