Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
9 POSIEDZENIE PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE w dniu 13 grudnia 2023 roku 2024-02-01 18:49

1. Posiedzenie otworzył przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Tomasz Czech witając na dziewiątym posiedzeniu VIII kadencji. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Tomasz Czech przewodniczył obradom.

2. Zostały przedstawione następujące projekty uchwał i kolejno przyjmowane przez Prezydium Okręgowej Rady:

8 POSIEDZENIE PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE w dniu 15 listopada 2023 roku 2024-02-01 18:47

 

 

 1. Posiedzenie otworzył przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Tomasz Czech witając na ósmym posiedzeniu VIII kadencji. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Tomasz Czech przewodniczył obradom.
 2. Zostały przedstawione następujące projekty uchwał i kolejno przyjmowane przez Prezydium Okręgowej Rady:

7 POSIEDZENIE PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE w dniu 11 październik 2023 roku 2024-02-01 18:43

 1. na siódmym posiedzeniu Prezydium VIII kadencji. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Tomasz Czech przewodniczył obradom.
 2. Przedstawiono porządek obrad i poddano pod głosowanie, porządek przyjęto jednogłośnie.
 3. Przedstawiono protokół z poprzedniego posiedzenia Prezydium w dniu 13 września 2023r., poddano pod głosowanie. Protokół przyjęto jednogłośnie.
 1. Zostały przedstawione następujące projekty uchwał i kolejno przyjmowane przez Prezydium Okręgowej Rady:

 

6 POSIEDZENIE PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE w dniu 13 września 2023 roku 2024-02-02 17:29

 

 1. Posiedzenie otworzył przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Tomasz Czech witając na szóstym posiedzeniu VIII kadencji. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Tomasz Czech przewodniczył obradom.
 2. Zostały przedstawione następujące projekty uchwał i kolejno przyjmowane przez Prezydium Okręgowej Rady:

Uchwała Nr 1/P/VIII/06/2023 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

W głosowaniu jawnym w/w uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Uchwała Nr 2/P/VIII/06/2023 do 4/P/VIII/06/2023 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

W głosowaniu jawnym w/w uchwały zostały przyjęta jednogłośnie.

 

Uchwała Nr 5/P/VIII/06/2023 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

W głosowaniu jawnym w/w uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Uchwała Nr 6/P/VIII/06/2023 do 17/P/VIII/06/2023 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

W głosowaniu jawnym w/w uchwały zostały przyjęta jednogłośnie.

 

Uchwała Nr 18/P/VIII/06/2023r. w sprawie wpisu pielęgniarki do Rejestru Pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

W głosowaniu jawnym w/w uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Uchwała Nr 19/P/VIII/06/2023r. w sprawie wpisu położnej do Rejestru Położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

W głosowaniu jawnym w/w uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Uchwała Nr 20/P/VIII/06/2023r. do 67/P/VIII/06/2023r.w sprawie dofinansowania kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

W głosowaniu jawnym w/w uchwały zostały przyjęta jednogłośnie.

 

Uchwała Nr 68/P/VIII/06/2023 do 72/P/VIII/06/2023w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

W głosowaniu jawnym w/w uchwały zostały przyjęta jednogłośnie.

 

Uchwała Nr 73/P/VIII/06/2023 i 74/P/VIII/06/2023 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki

W głosowaniu jawnym w/w uchwały zostały przyjęta jednogłośnie.

 

Uchwała Nr 75/P/VIII/06/2023r. do 83P/VIII/06/2023r. w sprawie dofinansowania leczenia uzdrowiskowego i turnusu rehabilitacyjnego.

W głosowaniu jawnym w/w uchwały zostały przyjęta jednogłośnie.

 

Uchwała Nr 84/P/VIII/06/2023r. do 86/P/VIII/06/2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z Funduszu Ratowania Życia i Wypadków Losowych.

W głosowaniu jawnym w/w uchwały zostały przyjęta jednogłośnie.

 

Uchwała Nr 87/P/VIII/06/2023r. w sprawie skierowania na odbycie przeszkolenia pielęgniarki po przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

W głosowaniu jawnym w/w uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Uchwała Nr 88/P/VIII/06/2023 i 89/P/VIII/06/2023 w sprawie stwierdzenia posiadanych przez pielęgniarza kwalifikacji zawodowych zgodnych z wymogami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej

W głosowaniu jawnym w/w uchwały zostały przyjęta jednogłośnie.

 

Uchwała Nr 90/P/VIII/06/2023 w sprawie stwierdzenia posiadanych przez pielęgniarkę kwalifikacji zawodowych zgodnych z wymogami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej

W głosowaniu jawnym w/w uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Uchwała Nr 91/P/VIII/06/2023 w sprawie anulowania zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony

W głosowaniu jawnym w/w uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Uchwała Nr 92/P/VIII/06/2023 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

W głosowaniu jawnym w/w uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

 

Na tym posiedzenie Prezydium ORPiP zakończono.

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Podstrona 1 z 3
 • 1
 • 2
 • 3