Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP

Regulaminy

Regulamin Działania Komisji ds. dofinansowania leczenia uzdrowiskowego i turnusu rehabilitacyjnego. regulamindzialaniakomisjisenatorium.docx
W N I O S E K o dofinansowanie leczenia uzdrowiskowego i turnusu rehabilitacyjnego dla członków OIPiP w Częstochowie wniosek.docx
Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego ponoszonych przez członków OIPiP w Częstochowie z 07 września 2016 r. - obowiązujący regulamin-dofinansowania-kosztow-ksztalcenia-podyplomowego-ponoszonych-przez-czlonkow-oipip-w-czestochowie-07.09.2016.pdf
Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego ponoszonych przez członków OIPiP w Częstochowie - uchylony regulamin-dofinansowania-kosztow-ksztalcenia-podyplomowego-ponoszonych-przez-czlonkow-oipip-w-czestochowie-wraz-z-wnioskiem-02.03.2016.pdf
Załącznik Nr 1 do uchwały 5/VII/08/2017 OIPiP w Częstochowie z dnia 08 marca 2017 r. - Regulamin Działania Komisji ds. Pomocy w Trudnych Sytuacjach Losowych - obowiązujący 2017.03.08-regulamin-komisji-ds.-pomocy-w-trudnych-sytuacjach.pdf
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 5/VII/02/2016 OIPiP w Częstochowie z dnia 02 marca 2016 r. - Regulamin Działania Komisji ds. Pomocy w Trudnych Sytuacjach Losowych - uchylony regulamin-dzialania-komisji-ds.-pomocy-02.03.2016.pdf
Regulamin wyborów do organów izby oraz tryb odwoływania ich członków regulamin-wyborow-do-organow.pdf
Regulamin okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej regulamin-oroz-30.03.2012.pdf
Regulamin okręgowego sądu pielęgniarek i położnych regulamin-os-2012.pdf
Regulamin okręgowej komisji rewizyjnej regulamin-okr-30.03.2012.pdf
Regulamin okręgowej rady pielęgniarek i położnych regulamin-or-13.03.2012.pdf
Regulamin okręgowego zjazdu pielęgniarek i położnych regulamin-oz-2012.pdf