Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
Recepty pielęgniarskie - informacje dotyczące ordynowania leków i wypisywania recept 2023-07-10 19:08

Ordynowanie produktów leczniczych przez pielęgniarki
Do samodzielnej ordynacji uprawnione są pielęgniarki i położne które posiadają tytuł
magistra pielęgniarstwa lub położnictwa i ukończony kursu specjalistyczny pt. „Ordynowanie
leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. I” lub też objęcie programem kursu
w toku kształcenia przeddyplomowego.