Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP

Skład osobowy Zespołów Problemowych działających przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie na okres VIII kadencji

Zespół  ds.  Położnych:

  

  Marzena Baczyńska

  Jolanta Garus – Kmieć

  Wanda Kowalska

  Ewa Piekiełek

  Renata Michalczyk

 

Zespół ds. Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej:

  

  Agata Ciesielska

  Wioletta Kaczmarzyk

  Danuta Łoniewska Lichterowicz

  Iwona Markiewicz

  Agnieszka Pękalska

  Agnieszka Zalas

 

Zespół ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego:

  

  Andrzej Chrzęstek

  Agnieszka Hebda

  Agata Rogaczewska

  Barbara Tekieli

  Monika Zychowska

 

Zespół ds. Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Operacyjnego:

  

  Jolanta Dołęga

  Beata Kapkowska

 

Koło pielęgniarek i położnych rozpoczynających wykonywanie zawodu:

  

  Marzena Baczyńska

  Klaudia Krakowska – Rogacz

  Barbara Płaza

  Katarzyna Szykowna

 

Koło emerytów:

  

  Irena Cieślak

  Jolanta Garus - Kmieć

  Grażyna Sowińska