Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
« Powrót

Pomoc dla obywateli Ukrainy w zakresie tłumaczenia dokumentów. Допомога громадянам України у сфері перекладу документів

16 marca 2022 18:13

Obywatele Ukrainy, którzy potrzebują pomocy w tłumaczeniu dokumentów mogą kontaktować się z pracownikami Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą p. Marianą Yemelianową oraz Ilią Kulchikovskyim przy ul. Waszyngtona 4/8 pok.143. Kontakt możliwy pod numerami telefonów 34 378-42-72 lub 34 378 -42 -71 lub pod adresem mailowym:solidarnizukraina@ujd.edu.pl

 

W ramach Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu zaczęły już działać grupy wsparcia:

- grupa 'pomoc pedagogiczna' - wsparcie dzieci studentów/doktorantów/pracowników z Ukrainy, które rozpoczną naukę w szkołach różnego szczebla - koordynatorzy: dr Tamara Kyrylych (WNSPiT) e-mail: t.kyrylych@ujd.edu.pl

- grupa 'pomoc w nauce języka polskiego' dla studentów, kandydatów itp. - koordynatorzy: prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska (WHum) e-mail: a.czajkowska@ujd.edu.pl, dr Anna Kułakowska (WNSPiT) e-mail: a.kulakowska@ujd.edu.pl

- grupa 'czas wolny' - organizacja zajęć dodatkowych, rekreacyjnych, sportowych dla dzieci studentów/doktorantów/pracowników z Ukrainy - koordynatorzy: dr hab.Izabela Krasiejko, prof UJD (WNS) e-mail: i.krasiejko@ujd.edu.pl, dr hab. Monika Adamska-Staroń, prof. UJD (WNS) e-mail: m.adamska-staron@ujd.edu.pl

- grupa 'opiekun dziecka' - koordynator dr Dorota Kaniewska (WPiE) e-mail: d.kaniewska@ujd.edu.pl

- grupa 'zajęcia arteterapeutyczne' - koordynator dr Marzena Bogus-Spyra, prof. UJD (WNS, WS) e-mail: m.bogus@ujd.edu.pl

Drodzy Studenci, Doktoranci i Pracownicy Uczelni!

W ramach akcji „Solidarni z Ukrainą” władze Uczelni powołały Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu. Jeżeli chcielibyście włączyć się w akcje pomocowe organizowane w Uczelni na rzecz potrzebujących z Ukrainy, zapraszamy do współpracy! Za pomocą formularza możecie zadeklarować: do jakiego typu wsparcia chcielibyście się włączyć, jakimi dysponujecie umiejętnościami i jakimi zasobami moglibyście się podzielić.

Działania, w które możecie się zaangażować:

-grupa pierwszego kontaktu - informacja, współpraca z punktem informacyjnym akcji 'Solidarni z Ukrainą',

-grupa obsługi stron www, mediów społecznościowych, nagrywanie materiałów filmowych - współpraca z Biurem Promocji,

-grupa obsługi zbiórek - współpraca z pionem Kanclerskim,

-grupa wsparcia psychologicznego - współpraca z Zespołem Wsparcia i Doradztwa Psychologicznego,

-grupa wsparcia prawnego - współpraca z Poradnią Prawa Wydziału Prawa i Ekonomii UJD,

-grupa tłumacząca - współpraca z pracownikami obsługującymi punkt informacyjny w zakresie bieżących tłumaczeń,

-grupa 'opiekun rodziny' - pomoc w załatwianiu bieżących spraw, jak zakwaterowanie, sprawy urzędowe, opieka medyczna,

-grupa 'opiekun dziecka' - pomoc w doraźnej opiece na dziećmi studentów/doktorantów/pracowników z Ukrainy,

-grupa 'pomoc pedagogiczna' - wsparcie dzieci studentów/doktorantów/pracowników z Ukrainy, które rozpoczną naukę w szkołach różnego szczebla,

-grupa 'czas wolny' - organizacja zajęć dodatkowych, rekreacyjnych, sportowych dla dzieci studentów/doktorantów/pracowników z Ukrainy,

-grupa 'pomoc w nauce języka polskiego' dla studentów, kandydatów itp.; możliwe spotkania w grupach.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Kiedy pojawi się możliwość zaangażowania w działanie pomocowe zgodne z Waszą deklaracją, przekażemy Wasz kontakt do osób odpowiedzialnych za organizowaną inicjatywę. Przewidujemy, że wsparcie wolontariuszy potrzebne będzie w trybie długookresowym, dlatego prosimy o cierpliwość - kontakt może nie być natychmiastowy. Skontaktujemy się, jeżeli będziemy wiedzieli jak możemy najlepiej wykorzystać Wasze wsparcie.

Dodatkowe pytania dotyczące prowadzonych działań można kierować na adres: solidarnizukraina@ujd.edu.pl