Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
« Powrót

INFORMACJA W SPRAWIE ODZNACZEŃ ZAWODOWYCH

24 stycznia 2024 08:15

Zgodnie z Uchwałą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
Nr 9/VII/08/2017 z dnia 8 marca 2017 r. w powiązaniu z Uchwałą nr 4/VIII/03/2023 r. z dnia  27 września 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i nadawania odznaczenia zawodowego,, Za zasługi w zawodzie”, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie rozpoczyna przyjmowanie wniosków do odznaczeń.

Wypełniając postanowienia Regulaminu, proszę o składanie wniosków do dnia 31 marca 2024r. w wersji papierowej w siedzibie Izby. Wnioski dostępne są na stronie internetowej www.oipip.czest.pl

Nominujących prosimy o zapoznanie się z zapisami Regulaminu, którego treść załączono w zakładce Prawo - Regulaminy OIPiP w Częstochowie.

Prawdopodobny termin rozdania odznaczeń to wrzesień 2024 r. w trakcie obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej.