Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
Data utworzenia: 2016/05/20 13:20
Data modyfikacji: 2016/05/20 13:20

UWAGA PAŃSTWO ZAPISUJĄCY SIĘ NA KURSY/SZKOLENIA!

 

 

Przypominamy, iż po złożeniu wniosku w systemie SMK należy sprawdzić jego STATUS!

 

Wnioski, które po weryfikacji zostały zwrócone celem uzupełniania NALEŻY po naniesieniu poprawek PRZESŁAĆ PONOWNIE!

 

Osoby, które nie prześlą ponownie poprawionego wniosku NIE MOGĄ zostać zakwalifikowane na dany rodzaj kształcenia.

 


 

 

Szkolenia i kursy komercyjne organizowane przez OIPiP w Częstochowie są odpłatne.

Koszt uzależniony jest od ilości osób.

Organizator zastrzega, iż rozpoczęcie kursów/szkoleń nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób.

 

 


 

Ważna informacja dotycząca SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH, tzw. SPECJALIZACJI:

Każdy kto uczestniczy w specjalizacji MUSI posiadać kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:
a) dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. lub
b) zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne lub
c) zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical
Assessment lub
d) dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013.'

które musi przedstawić przed egzaminem państwowym.

 

 

 

 

Bezpłatny kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo oddechowa. 2023-06-05 20:14

Bezpłatny kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo oddechowa rusza już NIEBAWEM!
Zarezerwuj sobie miejsce, wykorzystaj jedyną taką okazję ‼
✔ Ukończenie kursu uprawnia pielęgniarki i położne m.in. do:
- wykorzystania wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii w celu zapobiegania oraz ograniczenia skutków stanów zagrożenia zdrowotnego, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS);
- rozpoznawania zaburzeń patofizjologicznych występujących w stanach zagrożenia zdrowotnego, ze szczególnym uwzględnieniem stanów wymagających resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
- stosowania automatycznej defibrylacji elektrycznej (AED) podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
- wdrażania wsparcia psychicznego pacjenta i jego rodziny w przypadku wystąpienia stanów zagrożenia zdrowotnego;
- współuczestniczenia w farmakoterapii oraz samodzielnego podawania leków w stanach zagrożenia zdrowotnego, dobierania leków w stanach zagrożenia zdrowotnego (z uwzględnieniem mechanizmu działania, wskazań, przeciwwskazań, dawkowania, interakcji z innymi lekami, działań niepożądanych).
⏱ Czas trwania kursu:
zajęcia teoretyczne - 20 godzin
ćwiczenia w warunkach stymulowanych - 40 godzin
zajęcia praktyczne - 30 godzin

Bezpłatny kurs specjalistyczny Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie. 2023-06-05 20:12

Komunikacja interpersonalna to kluczowy element w pracy pielęgniarek i położnych. Czy chcesz poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie i zdobyć dodatkowe umiejętności?
Oferujemy Ci bezpłatny kurs specjalistyczny Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie.
Ukończenie kursu uprawnia pielęgniarki i położne m.in. do:
- organizowania grup wsparcia;
- kierowania do specjalisty w sytuacji zdrowotnej pacjenta wymagającej konsultacji;
- zastosowania stylów komunikacyjnych: allocentryczny i partnerski w opiece nad pacjentem oraz z rodzinami;
- zdiagnozowania zjawiska przeniesienia i przeciwprzeniesienia w komunikowaniu interpersonalnym;
- stosowania różnych techniki terapeutycznych.
Czas trwania kursu:
zajęcia wykładowe - 15 godzin
zajęcia warsztatowe i treningowe - 85 godzin
Już dziś zapisz się w systemie SMK i weź udział w tym kursie.

 

 

Bezpłatne szkolenie finansowane z funduszy Unii Europejskiej Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. 2023-06-03 17:04

Częstochowa, dnia 02 czerwca 2023 r

 

 

 

 

Koleżanki i Koledzy

Pielęgniarki i Pielęgniarze

 

 

 

 

 

Zapraszam do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu finansowanym z funduszy Unii Europejskiej pod nazwą Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Kurs rozpocznie się w końcu czerwca lub z początkiem września.

Do realizacji kursu zakupione zostały dla Państwa bardzo dobrej klasy fantomy. Kadra prowadząca to wieloletni praktycy.

Ze swojej strony zapewniamy przyjazną atmosferę, dobrą organizację i ciepły posiłek.

Każdy uczestnik kursu otrzymuje w prezencie do swojej dyspozycji tablet z materiałami dydaktycznymi. W przypadku zapytań proszę o telefon.

 

 

Tomasz Czech

Planowane daty rozpoczęcia kursów specjalistycznych. 2023-05-31 18:58

Planowane daty rozpoczęcia kursów*:

  • - Wywiad i badanie fizykalne - 02.10.2023
  • - Resuscytacja krążeniowo-oddechowa - 14.06.2023
  • - Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie - 06.2023
  • - Opieka nad pacjentem z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi - 10.2023
  • - Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem - 10.2023
  • - Edukator w chorobach układu krążenia - 04.09.2023
  • - Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie i podczas porodu z wykorzystaniem badań diagnostycznych oraz wykonywania interpretacji badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii - 12.09.2023

 

* Kurs rozpocznie się w planowanym terminie, jeśli zostanie uzbierana wymagana ilość uczestników.

 

Więcej informacji na:

- Facebooku (https://www.facebook.com/profile.php?id=100090845982611);

- Instagramie (oipipwczestochowie);

oraz poprzez wiadomość e-mail (szkolenia@oipip.czest.pl);

lub telefonicznie (519-862-186).

Zapraszamy do udziału w kursach specjalistycznych realizowanych w ramach projektu 'Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych'. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY. 2023-04-20 18:27

Szanowne Panie Pielęgniarki, Położne oraz Panowie Pielęgniarze,
Przypominamy o możliwości wzięcia udziału w kursach specjalistycznych, realizowanych w ramach projektu 'Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych'.
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.
Zapewniamy:
- materiały szkoleniowe - w tym czytnik e-book/tablet na własność;
- wyżywienie podczas zajęć teoretycznych (obiad, zimna płyta);
- podniesienie swoich kwalifikacji (bez żadnych kosztów);
...a także kadrę z najlepszymi kwalifikacjami oraz miłą atmosferę!