Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
« Powrót

WPIS DO REJESTRU ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

29 stycznia 2024 11:50

Za wpis do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

w 2024 r. opłata wynosi – 447,00 zł.

Wysokość opłaty wynika z przepisów art. 76 ust. 5 ustawy o samorządzie zawodowym

pielęgniarek i położnych z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 174, poz. 1038 z późn.zm.) i wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis.