Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
« Powrót

Duma mnie rozpiera

23 kwietnia 2024 18:47

Chciałbym poinformować, że nasza samorządowa koleżanka Renata Sówka została powołana do Rady Akredytacyjnej.

Jest to ciało które zajmuje się opracowywaniem projektów standardów akredytacyjnych, przygotowywaniem rekomendacji w sprawie udzielenia albo odmowy udzielenia akredytacji podmiotowi wnioskującemu o udzielenie akredytacji oraz współpracą z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w podejmowaniu działań na rzecz poprawy jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. W skład Rady wchodzą przedstawiciele wielu ministerstw w tym Zdrowia, Obrony Narodowej, MSWiA, Rzecznik praw pacjenta, NIL, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (właśnie nasza koleżanka).

Renata cieszę się bardzo z twojego wyboru. Życzę sukcesów i pamiętaj o wszelkim wsparciu naszej Izby jakiego będziesz potrzebowała.

 

 

Tomasz Czech