Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
« Powrót

Forum Prawno Ekonomicznym o tematyce; Prawo medyczne - problematyka etyczna i prawna.

20 listopada 2023 16:56

W dniu 16.11.2023r uczestniczyłam w Forum Prawno Ekonomicznym o tematyce; Prawo medyczne - problematyka etyczna i prawna.Forum było zorganizowane przez Wydział Prawa Uniwersytetu J. Długosza, Politechnikę Częstochowską Collegium Medicum, Regionalną Izbę Przemysłowo Handlową.
Tematyka dotyczyła aspektów etycznych i prawnych, dostępu do danych medycznych, pozycja prawna pacjenta, prawo farmaceutyczne, urządzenia i technologie medyczne IT w medycynie.

W dniu 16.11.2023r uczestniczyłam w Forum Prawno Ekonomicznym o tematyce; Prawo medyczne - problematyka etyczna i prawna. Forum było zorganizowane przez Wydział Prawa Uniwersytetu J. Długosza, Politechnikę Częstochowską Collegium Medicum, Regionalną Izbę Przemysłowo Handlową.
Tematyka dotyczyła aspektów etycznych i prawnych, dostępu do danych medycznych, pozycja prawna pacjenta, prawo farmaceutyczne, urządzenia i technologie medyczne IT w medycynie.

Po wysłuchaniu prelegentów postanowiłam zabrać głos na temat praw fachowego personelu ochrony zdrowia. Cieszymy się zawodem zaufania publicznego ale nie mamy żadnych praw tylko obowiązki nie jesteśmy prawnie chronieni. Pacjenci mają Rzecznika Praw Pacjenta,NFZ, oraz wiele organizacji które ich bronią. A my co mamy .NIC. Przytoczyłam klauzulę no-fault, która funkcjonuje w państwach zachodnich. W Polsce jak do tej pory nie było klimatu politycznego na wprowadzenie jej do ustawy o jakości. Klauzula ta mówiąca o bezpieczeństwie leczenia i zdarzeniach niepożądanych daje szybką ścieżkę pacjentowi do otrzymania odszkodowania z funduszu świadczeń bez dochodzenia o winie. Skraca cały proces, który obecnie ciągnie się latami. Widzę potrzebę zorganizowania konferencji np. wspólnie z izbą lekarską na temat ustawy o jakości, klauzuli no-fault, prawach dla nas.Uważam że Naczelna Izba powinna zająć się tą tematyką i silnie ją lobbować w sejmie, może nowa władza wreszcie to dostrzeże.
Maria Szymanek