Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
« Powrót

II Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie VIII kadencji

22 marca 2024 18:18

20 marca 2024 r. o godzinie 9.00 rozpoczął się II Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie VIII kadencji. Po otwarciu obrad i przywitaniu zaproszonych gości przystąpiono do realizacji spraw proceduralnych tj. powołania komisji zjazdowych. W dalszej części obrad przyjęto sprawozdania:

- z działalności merytorycznej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych za rok 2023

-Sprawozdanie z wykonania budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie za rok 2023

- z działalności Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie za okres od 30 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

- z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,

za okres od 30 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

- z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej za okres od 30 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Ponadto przyjęto:

- budżet Okręgowej Izby - na 2024 rok

- Zasady Gospodarki Finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

 

Koleżance pielęgniarce Annie Mycce wręczono grawerton okolicznościowy z okazji 50. lat pracy zawodowej.

 

Po przewie przystąpiliśmy do rozpatrzenia wniosków, stanowisk, apeli, rezolucji, deklaracji i oświadczeń wypracowanych podczas Okręgowego Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie. Na tegorocznym Zjeździe podjęto rekordową liczbę powyższych. Delegaci podjęli:

- 7 uchwał

- 12 wniosków do realizacji

- 1 stanowisko

- 6 apeli.

O realizacji poszczególnych będę informował na bieżąco.

Dziękuję delegatom za czynny udział w Zjeździe. Dziękuję członkom komisji zjazdowych za merytoryczną pracę. Dziękuję pracownikom Biura Izby za wspólne przygotowanie dokumentów na Zjazd.

 

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji z obrad Zjazdu.

 

Tomasz Czech