Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
« Powrót

Szkolenie Przewodniczących OR, Sekretarzy OR, Skarbników OR i księgowych OIPiP.

12 września 2023 06:46

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zorganizowała szkolenie dedykowane dla Przewodniczących OR, Sekretarzy OR, Skarbników OR i księgowych OIPiP. Zajęcia odbyły się w dniach 11-12 września 2023 r. w Warszawie. Tematem szkolenia były ,,Wybrane aspekty prawa samorządowego, bilansowego i podatkowego w działalności samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych”. Z Naszej Izby uczestniczyli w szkoleniu Marzena Maniszewska- Sekretarz, Andrzej Chrzęstek – Skarbnik, Janusz Barczyński – księgowy i Ja. Szkolenie bardzo potrzebne i ciekawe. Rozszerzyło nam horyzonty spojrzenia na samorząd jako instytucji oraz zwrócono uwagę na problemy samorządu w ostatnich miesiącach.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zorganizowała szkolenie dedykowane dla Przewodniczących OR, Sekretarzy OR, Skarbników OR i księgowych OIPiP. Zajęcia odbyły się w dniach 11-12 września 2023 r. w Warszawie. Tematem szkolenia były ,,Wybrane aspekty prawa samorządowego, bilansowego i podatkowego w działalności samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych”. Z Naszej Izby uczestniczyli w szkoleniu Marzena Maniszewska- Sekretarz, Andrzej Chrzęstek – Skarbnik, Janusz Barczyński – księgowy i Ja. Szkolenie bardzo potrzebne i ciekawe. Rozszerzyło nam horyzonty spojrzenia na samorząd jako instytucji oraz zwrócono uwagę na problemy samorządu w ostatnich miesiącach.

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska we wstępie spotkania przekazała nam informacje z prac i spotkań z Ministerstwem Zdrowia i nową Panią Minister Katarzyną Sójką. Podczas spotkania Prezes przekazała postulaty i problemy, które wymagają pilnej realizacji. Wśród nich:

1. Utrzymanie samodzielności zawodowej w trakcie zawierania zawierania umów w NFZ.

2. Respektowanie przez pracodawców zapisów prawa w kwestii wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

3. Przestrzeganie minimalnych norm zatrudnienia.

4. Pilne jest rozszerzenie i aktualizacja listy preparatów leczniczych i żywieniowych, które pielęgniarki i położne mogą samodzielnie wypisywać i ordynować

Ponadto w rozmowach z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej poruszono sprawę podwyżek w grupie pielęgniarek pracujących w domach pomocy społecznej.

Szkolenie bardzo potrzebne. Wiele z niego wynieśliśmy. Teraz do pracy by wprowadzić rzeczy, których nie ma.

 

Tomasz Czech