Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
« Powrót

Ważna informacja o bezpieczeństwie walproinianów zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

24 czerwca 2024 18:54

Ważna informacja o bezpieczeństwie walproinianów zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do komunikatów bezpieczeństwa do fachowych pracowników ochrony zdrowia:
-   Produkty lecznicze zawierające walproinian: nowe ograniczenia stosowania; wprowadzenie
    programu zapobiegania ciąży,
opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Rejestracji
    Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w listopadzie
    2018 r.
-   Produkty lecznicze zawierające walproinian: nowe informacje dotyczące potencjalnego
    ryzyka zaburzeń neurorozwojowych u dzieci mężczyzn leczonych walproinianem
    w ciągu 3 miesięcy przed poczęciem dziecka,
opublikowanego jw. w lutym 2024 r.
oraz realizując dodatkowe środki minimalizacji ryzyka dla tych produktów, przekazujemy w załączeniu materiały edukacyjne dla fachowych pracowników ochrony zdrowia i pacjentów:

1. „Przewodnik dla fachowych pracowników opieki zdrowotnej' kliknij i pobierz
    - materiał uproszczony i przeformatowany, zaktualizowany o informacje dla pacjentów płci
      męskiej;

2. „Poradnik dla pacjentki' kliknij i pobierz
    - materiał uproszczony i przeformatowany, bez zmiany kluczowych informacji dotyczących
      bezpieczeństwa,
    - przeznaczony do przekazywania pacjentkom, którym zalecono stosowanie produktu
      leczniczego zawierającego walproinian;

3. „Poradnik dla pacjenta płci męskiej' kliknij i pobierz
    - nowy materiał przeznaczony do przekazywania pacjentom płci męskiej, którym zalecono
      stosowanie produktu leczniczego zawierającego walproinian;

4. „Karta pacjenta' kliknij i pobierz
    - materiał zaktualizowany o informacje dla pacjentów płci męskiej,
    - przeznaczony do przekazywania pacjentkom i pacjentom płci męskiej, którym zalecono
      stosowanie produktu leczniczego zawierającego walproinian;

5. „Formularz corocznego potwierdzenia o zapoznaniu się z ryzykiem' kliknij i pobierz
    - przeznaczony dla pacjentek, którym zalecono stosowanie produktu leczniczego
      zawierającego walproinian.

Powyższe materiały dostępne są na stronach internetowych:
    www.walproiniany.pl
    qr.walproinianija.pl
oraz na stronach internetowych przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych dla produktów leczniczych zawierających walproinian:
    www.sanofi.pl
    www.orionpharma.info.pl
    www.gl-pharma.pl
    www.sandoz.pl

Drukowane kopie powyższych materiałów edukacyjnych mogą być nadal w dowolnym momencie dostarczone na Państwa życzenie.

Przed zastosowaniem produktu leczniczego zawierającego walproinian i podczas leczenia należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego.

 

Przekazanie niniejszej informacji zostało uzgodnione z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i jest realizowane w imieniu następujących przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych:
Sanofi Sp. z o.o.
Orion Pharma Poland Sp. z o.o.
G.L. Pharma Poland Sp. z o.o.
Sandoz Polska Sp. z o.o.