Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
« Powrót

Wpływ zdarzeń niepożądanych na personel medyczny.

19 kwietnia 2024 16:50

Szanowni Państwo,

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie członkiniom i członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych informacji o ważnym z punktu widzenia pielęgniarek i położnych badaniu naukowym zamieszczonym na portalu Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=817341110422762&set=a.497386459084897

 

Informacja ta była opublikowana przez NIPIP dwukrotnie na facebooku i dotyczy zbadania doświadczeń personelu medycznego, w tym pielęgniarek i położnych po wystąpieniu niepożądanego zdarzenia medycznego.

Dodatkowo artykuł o badaniu ukazał się dwukrotnie w Magazynie Pielęgniarki i Położnej.

 

O badaniu:

W świetle dotychczasowych badań prowadzonych na świecie, pracownicy ochrony zdrowia zaangażowani bezpośrednio lub pośrednio w nieprzewidziane zdarzenia, niezamierzone błędy w opiece czy urazy pacjenta, doświadczają negatywnych skutków, stając się w ten sposób drugimi ofiarami. Mogą doświadczać poczucia winy, wyrzutów sumienia, problemów z zasypianiem. Towarzyszą temu myśli o rezygnacji lub zmianie pracy. Na świecie bada się skalę tego zjawiska, aby móc wprowadzać programy wspierające personel medyczny. W Polsce nie znamy skali tego zjawiska. To badanie może pomóc w budowaniu świadomości o wpływie zdarzeń niepożądanych na personel medyczny,a tym samym potrzebie wprowadzania takich programów w Polsce.

 

Pragnę podkreślić, że ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 10 minut. Zebrane dane zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych, bez możliwości identyfikacji osób biorących udział w badaniu.

 

Badanie jest prowadzone we współpracy z dr Dorotą Sys z Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

 

Link do postu Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych znajduje się tu:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=817341110422762&set=a.497386459084897

 

Dodatkowo załączam grafikę i treść z zaproszeniem do badania.

 

Będę wdzięczna za udostępnienie/przekazanie członkiniom i członkom Państwa samorządu.

 

pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za pomoc

 

Agnieszka Gibalska-Dembek

praktyk komunikacji i public relations, w trakcie przygotowania doktoratu

www.linkedin.com/in/agnieszka-gibalska-dembek/

 

Treść zaproszenia do badania:

 

Personel medyczny także cierpi po zdarzeniu niepożądanym.

 

Poczucie winy, wyrzuty sumienia, problemy z zasypianiem, myśli o rezygnacji lub zmianie pracy dotykają osoby wykonujące zawody medyczne po zdarzeniu niepożądanym. 

 

Wiele badań naukowych przeprowadzonych na świecie potwierdziło, że mimo konkretnych potrzeb, personel medyczny nie otrzymuje właściwej pomocy po zdarzeniu medycznym.

 

A jak jest w Polsce?

 

  • Czy w Twojej placówce możesz otwarcie mówić o zdarzeniach niepożądanych lub trudnych sytuacjach?
  • Jakie były Twoje uczucia po zdarzeniu i czy udzielono Ci pomocy w miejscu pracy?
  • Jakiego rodzaju wsparcia po zdarzeniu oczekujesz od placówki po incydencie medycznym?

 

Zapraszam do wypełnienia ankiety, dzięki której będzie można zbadać doświadczenia personelu medycznego w Polsce po niepożądanym zdarzeniu medycznym.

 

Link do anonimowej ankiety znajduje się tu: www.redcap.link/second-victim

 

Dziękuję za poświęcony czas!

www.linkedin.com/in/agnieszka-gibalska-dembek/