Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
  • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
  • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
  • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
« »

Aktualności Okręgowej Izby Pięlegniarek i Położnych w Częstochowie

WIĘCEJ

Konferencje
Szkolenia
Kursy

WIĘCEJ
Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie VIII kadencji
WIĘCEJ

Biuletyn informacyjny

WIĘCEJ

Ośrodek szkoleniowy

WIĘCEJ

Komisja ds recept

WIĘCEJ
ROZPOCZYNAMY KOLEJNĄ SPECJALIZACJĘ 2024-01-05 10:45

Kształcimy pielęgniarki, pielęgniarzy i położne na najwyższym poziomie

Rozpoczynamy kolejną specjalizację

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie we współpracy z Komisją ds. kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz Zespołem ds. pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego rozpoczyna rekrutację na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.

Celem szkolenia jest wyposażenie pielęgniarki i pielęgniarza w wiedzę i umiejętności do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych dowodami naukowymi a także do oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego oraz uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego oraz podyplomowego pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów medycznych.  

Chciałbym zachęcić koleżanki i kolegów do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie pielęgniarstwa.

Jako organizator Izba zapewnia doskonałą kadrę dydaktyczną. Zajęcia w trybie stacjonarnym. Posiadamy dobrze wyposażoną Bibliotekę i dostęp do Biblioteki elektronicznej i przede wszystkim doskonałe warunki i środki audiowizualne do odbycia wykładów. W toku kształcenia wykorzystany będzie fantom wysokiej wierności do symulowanych zajęć z zakresu badań fizykalnych i diagnostyki. To nowość w kształceniu w Naszej Izbie.

Nabór prowadzi Ośrodek Szkoleniowy pod numerem telefonu 519 862 186. Zapisy prowadzone są poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK) Jeżeli z zapisami macie problemy dzwońcie do nas. Jestem do  Waszej dyspozycji pod numerem telefonu 601232963.

 

Tomasz Czech 

Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

OSIĄGNĘLIŚMY KOLEJNY ZAŁOŻONY CEL 2024-01-05 10:28

Miło mi poinformować koleżanki i kolegów, że w dniu dzisiejszym zakończyliśmy proces rozliczania projektu unijnego pod nazwą „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

BRAWO!

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. Już 12 lutego 2024 r. rozpocznie się kolejna specjalizacja. 2024-01-05 09:29

Chciałbym zachęcić koleżanki i kolegów do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. Jak się zorientowałem na terenie naszej Izby praktykuje  niewiele osób   z ukończoną specjalizacją z pielęgniarstwa rodzinnego. Stąd też propozycja dla osób pracujących   w tej dziedzinie do rozpoczęcia szkolenia razem z nami.

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnie z posiadanymi kompetencjami specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kierowania zespołem pracowników oraz prowadzenia badań naukowych.

Jako organizator Izba zapewnia doskonałą kadrę dydaktyczną. Wszystkie staże odbywają się na terenie Częstochowy. Posiadamy dobrze wyposażoną Bibliotekę i dostęp do Biblioteki elektronicznej i przede wszystkim doskonałe warunki i środki audiowizualne do odbycia wykładów. Nabór prowadzi Ośrodek Szkoleniowy pod numerem telefonu 519 862 186. Zapisy prowadzone są poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK) Jeżeli z zapisami macie problemy dzwońcie do nas. Jestem do  Waszej dyspozycji pod numerem telefonu 601232963.  

 

Tomasz Czech                                                                                                                                 
Przewodniczący Okręgowej Rady

Kształcimy pielęgniarki i położne na najwyższym poziomie. Już 12 lutego 2024 r. rozpocznie się kolejna specjalizacja 2023-12-22 07:37

Chciałbym zachęcić koleżanki i kolegów do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. Jak się zorientowałem na terenie naszej Izby praktykuje  niewiele osób   z ukończoną specjalizacją z pielęgniarstwa rodzinnego. Stąd też propozycja dla osób pracujących   w tej dziedzinie do rozpoczęcia szkolenia razem z nami.

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnie z posiadanymi kompetencjami specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kierowania zespołem pracowników oraz prowadzenia badań naukowych.

Jako organizator Izba zapewnia doskonałą kadrę dydaktyczną. Wszystkie staże odbywają się na terenie Częstochowy. Posiadamy dobrze wyposażoną Bibliotekę i dostęp do Biblioteki elektronicznej i przede wszystkim doskonałe warunki i środki audiowizualne do odbycia wykładów. Nabór prowadzi Ośrodek Szkoleniowy pod numerem telefonu 519 862 186. Zapisy prowadzone są poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK) Jeżeli z zapisami macie problemy dzwońcie do nas. Jestem do  Waszej dyspozycji pod numerem telefonu 601232963.  

 

Tomasz Czech                                                                                                                                 
Przewodniczący Okręgowej Rady

Powiatowa Prezentacja Tradycji Bożonarodzeniowych 2023-12-21 10:48

16 grudnia 2023 roku w Zespole Szkół Nr 1 im. J. Kilińskiego w Kłobucku z ramienia Prezydium Okręgowej Rady miałyśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu bożonarodzeniowym, gdzie mogłyśmy podziwiać lokalne tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia. Spotkanie otworzyli: Poseł na Sejm Pan Henryk Kiepura oraz organizatorzy spotkania Starosta Kłobucki Pani Zdzisława Kall, Prezes Stowarzyszenia Rada Powiatowa Kół Gospodyń Wiejskich Pani Alicja Podgórska oraz Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im.
J. Kilińskiego w Kłobucku Pan Jacek Rudzki.

Przepiękne ozdoby oraz występ Zespołu Łobodnianki KGW Łobodno zasłużyły na olbrzymie brawa gości. Wszystkim twórcom stołów wręczono pamiątkowe dyplomy i statuetki a także nagrody pieniężne,

w podziękowaniu za kultywowanie pięknych tradycji ludowych, które są naszym największym skarbem, siłą
i tożsamością.

                                   Aniela Stopa
                                   Jolanta Garus Kmieć
                                   Ewa Piekiełek

Idą Święta 2023-12-15 20:46

W naszej Izbie też je widać. Stoi już pięknie wystrojona choinka.

Stroiki przyozdobiły nasze biurka i stoliki, a w dniu 13.12.2023 r. odbyło się spotkanie Wigilijne. O godzinie 14.00 w Restauracji Amaro de sa spotkali się przedstawiciele Okręgowej Rady, Rzecznik i Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej
i Okręgowego Sądu na spotkaniu wigilijnym.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: ks. Grzegorz Borowik, Danuta Łoniewska-Lichterowicz, Małgorzata Olszewska, Izabela Kaptacz, Monika Hada, Danuta Kryś. Po wspólnej modlitwie podzieliliśmy się tradycyjnie opłatkiem
 i przystąpiliśmy do spożywania tradycyjnych polskich potraw wigilijnych. Ciepła atmosfera udzieliła się wszystkim obecnym. Próbowaliśmy kolędować, nie do końca nam to wyszło. W przyszłym roku na pewno będzie lepiej ze śpiewem. Była to chwila na wspólną rozmowę, zatrzymanie się i refleksję. Dziękuję wszystkim za przyjęcie zaproszenia i wspólne biesiadowanie. Chwile spędzone z Wami będę długo pamiętał.

 

 

Tomasz Czech                                                                                                                                                      

Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

 

 

 

 

Sala konferencyjno-szkoleniowa nazwana 2023-12-16 20:33

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych  w Częstochowie Uchwałą Nr 3/VIII/04/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie nadania imienia Sali konferencyjno-szkoleniowej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek w Częstochowie. Poniżej publikujemy życiorys Zofii Konderskiej z zasobów CAPP przy ZG PTP

 

Tomasz Czech
Przewodniczący Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych

< class="content_title ">Aktualności2
Możemy odtrąbić sukces. 2023-12-07 07:08

Możemy odtrąbić sukces

 

W zeszły piątek zakończyliśmy remont i wyposażanie Sali konferencyjno-szkoleniowej na IV piętrze. Wykonaliśmy ciężką pracę, aby poprawić warunki naszych spotkań i szkoleń. Kiedy zaczynaliśmy remont 1 sierpnia br. nie zdawałem sobie sprawy z czym przyjdzie nam się zmierzyć. Szereg zapytań ofertowych, które były dla nas nowością pozwoliły zaoszczędzić nam spore pieniądze. Żyliśmy każdym szczegółem jaki był do zrobienia i cieszyliśmy się jak dzieci z każdego detalu który został wykonany. Były też chwile zwątpienia i nieprzespanych przeze mnie nocy, kiedy żadna firma nie odpowiedziała na naszą ofertę. Ale szliśmy dalej. Krok po kroku z niewielką obsuwką czasową.
I dzisiaj kiedy patrzę na naszą salę chętnie nie wychodziłbym z niej. Cieszę się, że wspólnie
z Okręgową Radą i pracownikami Biura udało się dla Naszej Izby pozyskać Salę na miarę XXI wieku. Dla mnie to taki tegoroczny i Mikołaj i Gwiazdka razem wzięte. Dziękuję osobom, które przyczyniły się do takiego pięknego efektu końcowego, za pracę, cierpliwość, wiarę w osiągnięcie celu i wsparcie.

Popatrzcie na galerię zdjęć z poszczególnych etapów budowy.

 

Tomasz Czech

 

2023-10-25 13:09

24 października 2023 r. w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku przeprowadzono postępowanie konkursowe na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego  z Pododdziałem Geriatrycznym Szpitala im. dr. Anki w Krzepicach.

Relacja z Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 2023-05-23 05:32

 

W dniach 15-17 maja 2023 r w Warszawie odbył się Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Delegatami na Zjazd z naszej Izby są: Renata Sówka, Jolanta Garus – Kmieć, Agnieszka Hebda, Borszcz Roman, Andrzej Chrzęstek i Tomasz Czech.

 

W dniach 15-17 maja 2023 r w Warszawie odbył się Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
w Warszawie. Delegatami na Zjazd z naszej Izby są: Renata Sówka, Jolanta Garus – Kmieć, Agnieszka Hebda, Borszcz Roman, Andrzej Chrzęstek i Ja.

 

 

W pierwsze popołudnie ustępująca Prezes Zofia Małas podsumowała VII kadencję. W dalszej części odznaczono statuetkami i odznaczeniami Samorządu Pielęgniarek i Położnych. Z naszej Izby Złote Odznaczenie Samorządu Pielęgniarek i Położnych otrzymała Przewodnicząca ORPiP VII kadencji Barbara Płaza. Gratuluję i proszę przyjąć najlepsze życzenia dalszych sukcesów zawodowych.

W drugim dniu Zjazdu przedstawiano, dyskutowano i zatwierdzano sprawozdania organów VII kadencji. Następnie przystąpiono do wyborów. W wyniku przeprowadzonych wyborów Prezesem Naczelnej Rady została pani Mariola Łodzińska. Pani Prezes proszę przyjąć wyrazy uznania za dotychczasową pracę i życzenia wielu sukcesów w obecnej kadencji. Wybrano Przewodniczącego Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych, Przewodniczącą Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. W dalszej części Zjazdu wybierano członków poszczególnych organów Naczelnej Izby. Do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z naszej Izby kandydowali: Andrzej Chrzęstek i Roman Borszcz. W wyniku wyborów członkiem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych został Andrzej Chrzęstek. Roman niestety nie został wybrany, ale uzyskał bardzo imponujący wynik w porównaniu do osób znanych w środowisku pielęgniarsko- położniczym. Gratuluję Romku. Andrzeju jestem dumny. A teraz do pracy, ciężkiej pracy.

Trzeci dzień Zjazdu to opracowywanie wniosków złożonych podczas Zjazdu. Było ich przeszło 70.

Przyjęto Uchwałę w sprawie określa zasady etyki zawodowej. Przełomowy dokument uaktualniony i przystający do współczesnych czasów. Podjęto Uchwałę w sprawie programu działania samorządu na VIII kadencję oraz Uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania wizytacji,
w tym sposobu wyboru osób wykonujących czynności wizytacyjne.

Wniosek w sprawie określenia wysokość i częstotliwości wpłat składki członkowskiej oraz zasady jej podziału został odłożony na następny Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w przyszłym roku. Pozostałe wnioski dotyczyły praktycznie wszystkich dziedzin pielęgniarstwa i położnictwa
i będę je publikował na stronie internetowej Izby.

Dziękuję delegatom naszej Izby za pracę podczas obrad VIII Zjazdu. Odznaczonej i Wybranemu Gratuluję.

 

 

Tomasz Czech
Przewodniczący Okręgowej RadyRelacja z Gali obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 19 maja 2023 roku 2023-05-23 06:06

  Tegoroczne obchody odbyły się w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

O godzinie 16. 00 w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych gości powitał pan Robert Dorosławski – prowadzący Galę.

Następnie oficjalnego otwarcia dokonał Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek
 i Położnych w Częstochowie Tomasz Czech. Uroczyście wprowadzono Sztandar  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie w składzie: Chorąży Pocztu Roman Borszcz w asyście Renaty Wróż i Jolanty Garus-Kmieć.                          Odśpiewano Hymn Pielęgniarek.

 

Minutą ciszy uczczono pielęgniarki i położne zmarłe w 2022 r. Podczas pięknego podkładu muzycznego z niesamowitym brzmieniem skrzypiec, prowadzący odczytał 25 nazwisk zmarłych koleżanek.

 

 W dalszej części Przewodniczący w swoim wystąpieniu odniósł się do humanistycznych podstaw pielęgniarstwa i położnictwa, zagrożeń współczesnego świata w relacjach międzyludzkich oraz rozwoju zawodów. Następnie zwrócił uwagę na cechy osobowości, których oczekuje się od osób wykonujących zawód pielęgniarki lub położnej. Podkreślił wysokie wykształcenie i kompetencje współczesnych pielęgniarek
i położnych oraz samodzielność zawodową. Wybrzmiała również refleksja, że oba zawody w dalszym ciągu są zawodami deficytowymi. Na zakończenie Przewodniczący przeprowadził wywód na temat kierunków działania Samorządu na najbliższy czas.

Po przemówieniu Tomasz Czech razem z Sekretarzem ORPiP Marzeną Maniszewską
i Skarbnikiem ORPiP Andrzejem Chrzęstkiem złożyli zebranym życzenia.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Laudacjom i życzeniom nie było końca. Oprócz listów gratulacyjnych, pięknych kwiatów składanych dla pielęgniarek
i położnych otrzymaliśmy prezenty. Pastele z Ratuszem Częstochowy, Anioła który ma przynieść szczęście VIII kadencji i okolicznościowy kubek.

Na zakończenie części oficjalnej wręczono 5 położnym i 20 pielęgniarkom odznaczenia Za zasługi w zawodzie.

Kapituła w tym roku wybrała do odznaczeń osoby legitymujące się wieloletnim stażem pracy, ale przede wszystkim uhonorowano osoby, których kariery zawodowe mogą być wskazówką do budowania drogi zawodowej osób wchodzących do zawodu.  

Na zakończenie części oficjalnej wyprowadzono Sztandar Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

Po poczęstunku w Foyer im. Marka Perepeczki rozpoczął się spektakl – Kariera Nikodema Dyzmy według powieści Tadeusza Dołęgi – Mostowicza.

 

Oprawę i relację dla Państwa przygotowali: Marzena Maniszewska, Anna Kęsik, Anna Kwiatkowska, Izabela Bem, Magdalena Maryon i Monika Wielgos. 

Zmiana zasad przyjmowania wniosków ! 2023-02-09 06:56

Zmiana zasad przyjmowania wniosków !

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego począwszy od dnia 01.03.2023 r. będą przyjmowane wyłącznie w  wersji papierowej - osobiście w siedzibie biura OIPiP w Częstochowie lub za pośrednictwem poczty polskiej.
Wnioski przesyłane mailowo nie będą rozpatrywane.

  • Podstrona 1 z 2
  • 1
  • 2