Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
  • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
  • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
  • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
« »

Aktualności Okręgowej Izby Pięlegniarek i Położnych w Częstochowie

WIĘCEJ

Konferencje
Szkolenia
Kursy

WIĘCEJ
Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie VIII kadencji
WIĘCEJ

Biuletyn informacyjny

WIĘCEJ

Ośrodek szkoleniowy

WIĘCEJ

Komisja ds recept

WIĘCEJ
Relacja z obrad Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 21 czerwca 2023 r. 2023-06-22 13:23

Relacja obrad (2) Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

w dniu 21 czerwca 2023 roku21 czerwca 2023 r. odbyło się 2. posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Częstochowie. Po przyjęciu porządku obrad przystąpiono do omawiania spraw proceduralnych. Okręgowa Rada przyjęła Protokół obrad poprzedniej Okręgowej Rady z dnia 24 kwietnia 2023 r. Omówiono przebieg Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Warszawie oraz 1. Posiedzenia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

Następnie powołano pełnomocnych przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Częstochowie i podjęto w tej sprawie Uchwałę. Obecnym na posiedzeniu wręczono Akty Powołania.

Przyjęto terminarz posiedzeń Okręgowej Rady i Prezydium Okręgowej Rady na rok 2023. Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej- Aneta Stawicka przestawiła protokół kontroli za
I kwartał 2023 r.

Podjęto Uchwałę w sprawie powołania Komisji ds. Recept i Uchwały Nr 14/VIII/01/2023 r z dnia 24.04.2023 r. w sprawie zmian członków stałych komisji Okręgowej Rady.

Przewodniczące komisji problemowych, zespołów i kół złożyły raport o sposobie ukonstytuowania się kierowanych przez siebie Komisji.

W punkcie Bieżące sprawy Izby omówiono;

- czas pracy Biura Okręgowej Izby

- postęp w sprawie adaptacji pomieszczeń na IV piętrze

- komisję Kształcenia poproszono o pilną realizację współpracy z Uczelniami w zakresie:

a) wskazanie ekspertów kierunkujących osoby piszące prace magisterskie,

b) nagradzanie prac magisterskich badawczych.

W dniu 22 września 2023 r odbędzie się pierwsza w tej kadencji Konferencja połączona z drugim etapem obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, z udziałem Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dr Grażyną Rogalą- Pawelczyk.

Zorganizowano pocztę służbową dla członków Organów OIPiP w Częstochowie. Rozdano instrukcję logowania i indywidualne hasła osobom obradującym.

Podjęto Uchwały w sprawie stwierdzenia praw wykonywania zawodu, zaprzestania wykonywania zawodu i czasowego wykonywania zawodu.Przewodniczący Okręgowej Rady

Tomasz Czech

Zaproszenie do wypełnienia ankiety dot. „Badaniu opinii na temat kierunków rozwoju zdrowotnej opieki długoterminowej w Polsce' 2023-06-21 18:56

Konsultant Wojewódzki Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej dr n. med. Iwona Markiewicz na prośbę Departamentu Zdrowia Publicznego uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w „Badaniu opinii na temat kierunków rozwoju zdrowotnej opieki długoterminowej w Polsce', które w formie ankiety zostało opublikowane na stronie Ministerstwa Zdrowia:

https://www.gov.pl/web/gov/badanie-opinii-na-temat-kierunkow-rozwoju-zdrowotnej-opieki-dlugoterminowej

Relacja z posiedzenia NRPiP w dniu 13 czerwca 2023 r. 2023-06-13 18:21

13 czerwca 2023 r

 

 

Drugi dzień posiedzenia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Dzisiaj między innymi powołano do życia Komisje stałe i Zespoły Naczelnej Rady. Wyborów dokonano z członków Naczelnej Rady. Andrzej Chrzęstek został członkiem Zespołu ds. Ratownictwa medycznego, a Ja zostałem wybrany do Zespołu ds. Kontroli organizatorów kształcenia.

Z naszej Okręgowej Izby, trzy osoby wyraziły wolę pracy w Komisjach. Ich kandydatury prześlę

z rekomendacją Okręgowej Rady, Przewodniczącym Komisji.

Ponadto Rada podjęła szereg Uchwał organizacyjnych i porządkujących pracę Prezydium

w okresach między posiedzeniami Rady. Rada udzieliła pełnomocnictwa Prezydium

do podpisywania dokumentów finansowych w jej imieniu.

Informacja. 2023-06-13 12:21

Koleżanki i Koledzy

 

Dzisiaj dobry dla nas dzień. Śpieszę się Wam zakomunikować dobrą wiadomość. Na pierwszym posiedzeniu NRPiP w Warszawie dowiedziałem się, że drugie obchody Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w naszej Izbie odbędą się 22 września 2023 r. Będą szczególne, bo połączone z pierwszą konferencją OIPiP w Częstochowie VIII kadencji. Konferencja poświęcona będzie zagadnieniu etyki. Zaprosiłem szczególnego gościa – Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
dr Grażynę Rogalę – Pawelczyk, która przyjęła nasze zaproszenie. Jestem szczęśliwy. Na dzisiaj tak to widzę. Od godz. 16:00 rozpocznie się konferencja wystąpieniem Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Rzecznika, potem chwila przerwy i małe ,, co nie co”, a potem spektakl pod nazwą ,,Kariera Nikodema Dyzmy”- dobrze oceniony przez koleżanki
i kolegów w maju tego roku. Zapraszam i wierzę, że to będą piękne chwile.

 

Tomasz Czech

Przewodniczący ORPiP

Relacja z posiedzenia NRPiP w dniu 12-14 czerwca 2023 r. 2023-06-13 12:17

12 czerwca 2023 r.

 

Razem z kolegą Andrzejem Chrzęstkiem wzięliśmy udział w pierwszym Posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie VIII kadencji.

O godzinie 16:00 rozpoczęły się obrady gremium. Po przyjęciu porządku obrad, Rada przystąpiła do procesu konstytuowania się. Określono skład liczbowy osób na poszczególne funkcje
w Prezydium Naczelnej Rady w następujący sposób: 3 Wiceprezesów - w tym jedna położna, 1sekretarz, 1 skarbnik i 12 członków Prezydium - w tym 1 położna.

Naczelna Rada przystąpiła do wyborów w wyniku, których wybrano:

Wiceprezes pielęgniarz – Tytuła Andrzej – OIPiP w Lublinie

Wiceprezes pielęgniarka – Molka Ewa – OIPiP w Katowicach

Wiceprezes położna – Janik Anna – OIPiP w Katowicach

W dalszej części wybrano Sekretarza NRPiP Panią Gólcz Kamillę– OIPiP w Bydgoszczy.

W efekcie dalszego głosowania Skarbnikiem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych została Pani Adamek Danuta Justyna - Małopolska OIPiP w Krakowie.

Ostatnim punktem dzisiejszych obrad był wybór członków Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Zastali nimi:

Głowacka Mariola Maria - OIPiP Płock

Przybył Marek - OIPiP Kalisz

Irzykowski Sebastian – OIPiP Słupsk

Szafran Anna – OIPiP Wrocław

Florek Katarzyna – OIPiP Bydgoszcz

Olejnik Beata- OIPiP Białystok

Czarnecka Anna – OIPiP Gdańsk

Dudzińska Anna – OIPiP Warszawa

Krzysztyniak Tomasz – OIPiP Toruń

Mikołajczyk Ewa – Świętokrzyska OIPiP

Kaczmarek Tomasz – OIPiP Poznań

Wiesława Welke, położna – OIPiP Konin

Obrady zakończyliśmy po godzinie 21.00

Jutro zaczynamy obrady o godzinie 8:00 rano.

 

Tomasz Czech

 

< class="content_title ">Aktualności2
Możemy odtrąbić sukces. 2023-12-07 07:08

Możemy odtrąbić sukces

 

W zeszły piątek zakończyliśmy remont i wyposażanie Sali konferencyjno-szkoleniowej na IV piętrze. Wykonaliśmy ciężką pracę, aby poprawić warunki naszych spotkań i szkoleń. Kiedy zaczynaliśmy remont 1 sierpnia br. nie zdawałem sobie sprawy z czym przyjdzie nam się zmierzyć. Szereg zapytań ofertowych, które były dla nas nowością pozwoliły zaoszczędzić nam spore pieniądze. Żyliśmy każdym szczegółem jaki był do zrobienia i cieszyliśmy się jak dzieci z każdego detalu który został wykonany. Były też chwile zwątpienia i nieprzespanych przeze mnie nocy, kiedy żadna firma nie odpowiedziała na naszą ofertę. Ale szliśmy dalej. Krok po kroku z niewielką obsuwką czasową.
I dzisiaj kiedy patrzę na naszą salę chętnie nie wychodziłbym z niej. Cieszę się, że wspólnie
z Okręgową Radą i pracownikami Biura udało się dla Naszej Izby pozyskać Salę na miarę XXI wieku. Dla mnie to taki tegoroczny i Mikołaj i Gwiazdka razem wzięte. Dziękuję osobom, które przyczyniły się do takiego pięknego efektu końcowego, za pracę, cierpliwość, wiarę w osiągnięcie celu i wsparcie.

Popatrzcie na galerię zdjęć z poszczególnych etapów budowy.

 

Tomasz Czech

 

2023-10-25 13:09

24 października 2023 r. w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku przeprowadzono postępowanie konkursowe na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego  z Pododdziałem Geriatrycznym Szpitala im. dr. Anki w Krzepicach.

Relacja z Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 2023-05-23 05:32

 

W dniach 15-17 maja 2023 r w Warszawie odbył się Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Delegatami na Zjazd z naszej Izby są: Renata Sówka, Jolanta Garus – Kmieć, Agnieszka Hebda, Borszcz Roman, Andrzej Chrzęstek i Tomasz Czech.

 

W dniach 15-17 maja 2023 r w Warszawie odbył się Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
w Warszawie. Delegatami na Zjazd z naszej Izby są: Renata Sówka, Jolanta Garus – Kmieć, Agnieszka Hebda, Borszcz Roman, Andrzej Chrzęstek i Ja.

 

 

W pierwsze popołudnie ustępująca Prezes Zofia Małas podsumowała VII kadencję. W dalszej części odznaczono statuetkami i odznaczeniami Samorządu Pielęgniarek i Położnych. Z naszej Izby Złote Odznaczenie Samorządu Pielęgniarek i Położnych otrzymała Przewodnicząca ORPiP VII kadencji Barbara Płaza. Gratuluję i proszę przyjąć najlepsze życzenia dalszych sukcesów zawodowych.

W drugim dniu Zjazdu przedstawiano, dyskutowano i zatwierdzano sprawozdania organów VII kadencji. Następnie przystąpiono do wyborów. W wyniku przeprowadzonych wyborów Prezesem Naczelnej Rady została pani Mariola Łodzińska. Pani Prezes proszę przyjąć wyrazy uznania za dotychczasową pracę i życzenia wielu sukcesów w obecnej kadencji. Wybrano Przewodniczącego Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych, Przewodniczącą Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. W dalszej części Zjazdu wybierano członków poszczególnych organów Naczelnej Izby. Do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z naszej Izby kandydowali: Andrzej Chrzęstek i Roman Borszcz. W wyniku wyborów członkiem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych został Andrzej Chrzęstek. Roman niestety nie został wybrany, ale uzyskał bardzo imponujący wynik w porównaniu do osób znanych w środowisku pielęgniarsko- położniczym. Gratuluję Romku. Andrzeju jestem dumny. A teraz do pracy, ciężkiej pracy.

Trzeci dzień Zjazdu to opracowywanie wniosków złożonych podczas Zjazdu. Było ich przeszło 70.

Przyjęto Uchwałę w sprawie określa zasady etyki zawodowej. Przełomowy dokument uaktualniony i przystający do współczesnych czasów. Podjęto Uchwałę w sprawie programu działania samorządu na VIII kadencję oraz Uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania wizytacji,
w tym sposobu wyboru osób wykonujących czynności wizytacyjne.

Wniosek w sprawie określenia wysokość i częstotliwości wpłat składki członkowskiej oraz zasady jej podziału został odłożony na następny Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w przyszłym roku. Pozostałe wnioski dotyczyły praktycznie wszystkich dziedzin pielęgniarstwa i położnictwa
i będę je publikował na stronie internetowej Izby.

Dziękuję delegatom naszej Izby za pracę podczas obrad VIII Zjazdu. Odznaczonej i Wybranemu Gratuluję.

 

 

Tomasz Czech
Przewodniczący Okręgowej RadyRelacja z Gali obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 19 maja 2023 roku 2023-05-23 06:06

  Tegoroczne obchody odbyły się w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

O godzinie 16. 00 w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych gości powitał pan Robert Dorosławski – prowadzący Galę.

Następnie oficjalnego otwarcia dokonał Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek
 i Położnych w Częstochowie Tomasz Czech. Uroczyście wprowadzono Sztandar  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie w składzie: Chorąży Pocztu Roman Borszcz w asyście Renaty Wróż i Jolanty Garus-Kmieć.                          Odśpiewano Hymn Pielęgniarek.

 

Minutą ciszy uczczono pielęgniarki i położne zmarłe w 2022 r. Podczas pięknego podkładu muzycznego z niesamowitym brzmieniem skrzypiec, prowadzący odczytał 25 nazwisk zmarłych koleżanek.

 

 W dalszej części Przewodniczący w swoim wystąpieniu odniósł się do humanistycznych podstaw pielęgniarstwa i położnictwa, zagrożeń współczesnego świata w relacjach międzyludzkich oraz rozwoju zawodów. Następnie zwrócił uwagę na cechy osobowości, których oczekuje się od osób wykonujących zawód pielęgniarki lub położnej. Podkreślił wysokie wykształcenie i kompetencje współczesnych pielęgniarek
i położnych oraz samodzielność zawodową. Wybrzmiała również refleksja, że oba zawody w dalszym ciągu są zawodami deficytowymi. Na zakończenie Przewodniczący przeprowadził wywód na temat kierunków działania Samorządu na najbliższy czas.

Po przemówieniu Tomasz Czech razem z Sekretarzem ORPiP Marzeną Maniszewską
i Skarbnikiem ORPiP Andrzejem Chrzęstkiem złożyli zebranym życzenia.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Laudacjom i życzeniom nie było końca. Oprócz listów gratulacyjnych, pięknych kwiatów składanych dla pielęgniarek
i położnych otrzymaliśmy prezenty. Pastele z Ratuszem Częstochowy, Anioła który ma przynieść szczęście VIII kadencji i okolicznościowy kubek.

Na zakończenie części oficjalnej wręczono 5 położnym i 20 pielęgniarkom odznaczenia Za zasługi w zawodzie.

Kapituła w tym roku wybrała do odznaczeń osoby legitymujące się wieloletnim stażem pracy, ale przede wszystkim uhonorowano osoby, których kariery zawodowe mogą być wskazówką do budowania drogi zawodowej osób wchodzących do zawodu.  

Na zakończenie części oficjalnej wyprowadzono Sztandar Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

Po poczęstunku w Foyer im. Marka Perepeczki rozpoczął się spektakl – Kariera Nikodema Dyzmy według powieści Tadeusza Dołęgi – Mostowicza.

 

Oprawę i relację dla Państwa przygotowali: Marzena Maniszewska, Anna Kęsik, Anna Kwiatkowska, Izabela Bem, Magdalena Maryon i Monika Wielgos. 

Zmiana zasad przyjmowania wniosków ! 2023-02-09 06:56

Zmiana zasad przyjmowania wniosków !

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego począwszy od dnia 01.03.2023 r. będą przyjmowane wyłącznie w  wersji papierowej - osobiście w siedzibie biura OIPiP w Częstochowie lub za pośrednictwem poczty polskiej.
Wnioski przesyłane mailowo nie będą rozpatrywane.

  • Podstrona 1 z 2
  • 1
  • 2