Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
  • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
  • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
  • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
« »

Aktualności Okręgowej Izby Pięlegniarek i Położnych w Częstochowie

WIĘCEJ

Konferencje
Szkolenia
Kursy

WIĘCEJ
Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie VIII kadencji
WIĘCEJ

Biuletyn informacyjny

WIĘCEJ

Ośrodek szkoleniowy

WIĘCEJ

Komisja ds recept

WIĘCEJ
Mogę odetchnąć. Benjamin opanowany. 2024-04-22 17:28

17 kwietnia 2024 r. w siedzibie Izby od godziny 10 uczyliśmy się obsługi naszego fantomu wysokiej wierności (najnowocześniejszego w Polsce jak zapewnił nas przedstawiciel firmy) nazwanego Benjaminem. Szkolenie przesuwało się dwukrotnie nie z naszej przyczyny, ale wreszcie dokonało się. Nagrywaliśmy filmiki z instruktażu ponieważ obsługa tego symulatora nie jest łatwa.

Na przełomie maja i czerwca planujemy pierwsze warsztaty z użyciem fantomu. Na pierwszy ogień idą zagadnienia z zakresu ratownictwa ponieważ te w rozmowach ze mną zostały wskazane przez was jako priorytetowe. Obserwujcie nas na FB i Stronie Internetowej. Jak zwykle gorąco zapraszam na nasze szkolenia. Zrobimy je w godzinach popołudniowych około 1400-1430 przez jakieś 3 godziny. Instruktorzy już opracowują scenariusze na ćwiczenia. Kolejne zadanie wykonane.

 

Tomasz Czech

III Forum leczenia ran przewlekłych 2024-04-20 19:44

18 kwietnia 2024 r. godz. 14:30

 

W czwartek o godzinie 14:30 odbyło się już III Forum leczenia ran przewlekłych.

To kontynuacja zgłębiania wiedzy i umiejętności oraz wymiany doświadczeń w leczeniu ran.

Tematem przewodnim tej edycji było leczenie ran przewlekłych terapią podciśnieniową.

Jest to nowoczesna metoda leczenia ran przewlekłych, umożliwiająca poprzez ciągłe odsysanie wysięku z rany, utrzymywanie ujemnego ciśnienia na jej powierzchni, oraz akcelerację wielu innych, mających pozytywny wpływ na tempo gojenia procesów naprawczych. Co więcej pobudza ranę do ziarninowania, zmniejsza obrzęk w okolicy rany powoduje przekrwienie dna rany, odprowadza nadmiar wysięku z powierzchni rany do kanistra, spełnia warunki koncepcji wilgotnej terapii ran, stymuluję proliferację fibroblastów i komórek endotelialnych oraz edukuje ilość bakterii w ranie.

Takie leczenie stosuje się w ranach przewlekłych – owrzodzenia, odleżyny, zespół stopy cukrzycowej, w ranach pourazowych np. otwarte złamania, w zakażonych ranach pooperacyjnych – np.powłok brzusznych, klatki piersiowej oraz do zabezpieczenia przeszczepów skórnych.

 

 

 

Szkolenie z Żywienia Medycznego 2024-04-20 19:51

16 kwietnia 2024 r. godz. 14:00

 

We wtorek o godz. 14:00  w  sali konferencyjno-szkoleniowej na IV piętrze odbyło się szkolenie wewnętrzne pt. „Żywienie medyczne” zorganizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie oraz firmę Nutricia Polska.

Zajęcia prowadzone były w trzech blokach tematycznych przez innych prelegentów.

Po wizycie u Prezydenta Częstochowy 2024-04-19 17:37

17 kwietnia 2024 r.

 

O godzinie 13 spotkałem się z zastępcą Prezydenta Miasta Częstochowy Piotrem Grzybowskim. Tematem spotkania była organizacja Biegu promującego zawody pielęgniarki i położnej, który odbędzie się 25 maja 2024 r. jako jedno z wydarzeń obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej.

W rozmowach jakie odbyłem na przełomie roku Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk zaproponował nam, jako miejsce organizacji biegu, Promenadę im. Czesława Niemena, a imprezę współdzielimy z obchodami Dnia samorządowca. Jako Izba nie mamy doświadczenia w organizacji imprez plenerowych. Dlatego w imieniu pielęgniarek i położnych naszego okręgu poprosiłem o pomoc w realizacji tego celu i tą pomoc otrzymaliśmy. Z inicjatywy Prezydenta zagwarantowaną mamy bezpłatną pomoc w zorganizowaniu biegu od stowarzyszenia, które zajmuje się profesjonalnie organizowaniem takich wydarzeń.

Jednocześnie będzie prowadzona akcja pozyskiwania dawców szpiku kostnego. To wspólna inicjatywa naszych koleżanek Jolanty Dołęgi i Katarzyny Godlewskiej oraz Fundacji DKMS. Koleżanki z Koła emerytów i Koła pielęgniarek i położnych wchodzących do zawodu już zaoferowały swoją pomoc. Dziękuję za to.

Impreza rozpoczyna się o godzinie 10 jako wspólny marszobieg. O dalszych szczegółach będę was informował.

 

Tomasz Czech

W Ministerstwie Zdrowia 2024-04-15 14:18

 

12 kwietnia 2024 r

W dniu dzisiejszym uczestniczyliśmy w spotkaniu z Ministrem Zdrowia Wojciechem Koniecznym, które odbyło się w Warszawie w siedzibie Ministerstwa. Debata dotyczyła problemów opieki długoterminowej. Zgromadzenie było wielostronne. Współuczestniczyli     w nim przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Konsultanci wojewódzcy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej,  Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie. Nasz samorząd reprezentowali: dr Iwona Markiewicz (Przewodnicząca Komisji ds opieki długoterminowej i paliatywnej), Ewa Kucharska, Agnieszka Zalas i Tomasz Czech. Zagadnienia merytoryczne opracowali konsultanci. Zostały one przedstawione Ministrowi korespondencyjnie w trakcie przygotowania spotkania. Taka formuła spowodowała, że spotkanie było konkretne, oparte    na rzetelnej wiedzy i doświadczeniu zebranych. Problemy podzielono na dwie części, dotyczące opieki długoterminowej domowej i stacjonarnej.

Jakość w placówce medycznej 2024-04-12 18:25

 

W dniu dzisiejszym (10.04.2024) w Sali Konferencyjno- szkoleniowej im. Zofii Konderskiej odbyło się szkolenie pod nazwą Jakość w placówce medycznej. Szkolenie przygotowała i przeprowadziła Koleżanka Renata Sówka. Szkolenie zgromadziło …………. osób. W toku szkolenia analizie poddano przepisy prawa dotyczące jakości świadczeń medycznych. Wskazano metody i narzędzia zarządzania. Retrospekcji poddano systemy zarządzania jakością oparte na międzynarodowych normach oraz narodowych programach akredytacji zakładów opieki zdrowotnej.

Szkolenie bardzo udane. Chwalone przez uczestników. Dziękuję Renacie za podjęcie wyzwania, zaangażowanie i pomoc w zrozumieniu tematu.

Uczestnikom życzę powodzenia we wprowadzaniu systemu zarządzania jakością z wykorzystaniem wiedzy uzyskanej w trakcie szkolenia.

Poniżej fotorelacja ze szkolenia.

 

Tomasz Czech

 

Wybrano Pielęgniarki Oddziałowe 2024-04-10 14:46

Wybrano Pielęgniarki Oddziałowe

 

Dzisiaj (9 kwietnia 2024 r.) w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. E. Cyrana w Lublińcu przeprowadzono trzy postępowania konkursowe na stanowiska pielęgniarek oddziałowych Zakładu Opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego odcinek A, B, C. Komisje konkursowe pracowały od godziny 830. W pierwszej części postępowania oceniono złożone dokumenty. Następnie przeprowadzono rozmowy z kandydatkami. Zestaw pytań dla każdej reflektantki był taki sam. Kandydatki zaprezentowały biegłą znajomość nie tylko zagadnień z zakresu psychiatrii, ale również organizacji pracy, współpracy w zespole terapeutycznym i znajomości przepisów regulujących pracę pielęgniarki. Po zakończeniu rozmów odbyła się dyskusja mająca na celu ocenę przydatności aspirantek na stanowiska objęte konkursem. Następnie przeprowadzono tajne głosowania. W ich wyniku wyłoniło kandydatki rekomendowane przez Komisje Dyrektorowi Szpitala.

Pielęgniarka oddziałowa Zakładu Opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego odcinek A – Sylwia Mrugała

Pielęgniarka oddziałowa Zakładu Opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego odcinek B – Ręczmin Elżbieta

Pielęgniarka oddziałowa Zakładu Opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego odcinek C – Wioletta Skop

Gratuluję Koleżankom wyboru i życzę sukcesów w pracy zawodowej. Zapraszam do współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

Poniżej zamieszczam fotorelację z postępowań konkursowych.

 

Tomasz Czech, Jolanta Garus – Kmieć, Jolanta Dołęga, Maniszewska Marzena, Dziedzic Joanna, Piekiełek Ewa, Chrzęstek Andrzej

 

Czepkowanie... 2024-04-05 15:22

Z głęboką czcią i dumą przyjmuję…

 

04 kwietnia 2024 r. reprezentowałem Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie podczas Konferencji naukowo-szkoleniowej pn.,, Aktywność fizyczna. Zdrowa mama, zdrowa studentka - zdrowa kobieta”. Konferencja odbyła się w Wyższej Szkole Zarządzanie w Częstochowie przy ul. 1 Maja. Ja jednak czekałem za jeden punkt konferencji czyli Uroczyste czepkowanie studentów II roku. Piękna uroczystość wpisana w tradycję naszych zawodów. Przyszłe adeptki pielęgniarstwa złożyły przed zebranymi Ślubowanie, które jest uroczystą przysięgą składaną przez każdą absolwentkę pielęgniarstwa i położnictwa. Ślubowanie zobowiązuje do przestrzegania założeń kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej.

Kiedyś akt czepkowania był uroczystością pierwszego stopnia wtajemniczenia kandydatek do zawodu. Podczas tej uroczystości przyszłe pielęgniarki otrzymywały białe czepki pielęgniarskie bez paska. W miarę kończenia kolejnych etapów kształcenia otrzymywały kolejne paski. Były one mocowane na czepku.

Nie wszystkie uczelnie kształcące pielęgniarki i położne podtrzymują tradycję czepkowania choć można zaobserwować, że coraz więcej z nich wraca do tej tradycji.

Dziękuję za zaproszenie. Koleżankom, które były czepkowane życzę sukcesów w zdobywaniu wiedzy zawodowej i samorealizacji planów życiowych.

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.

 

Tomasz Czech

< class="content_title ">Aktualności2
Możemy odtrąbić sukces. 2023-12-07 07:08

Możemy odtrąbić sukces

 

W zeszły piątek zakończyliśmy remont i wyposażanie Sali konferencyjno-szkoleniowej na IV piętrze. Wykonaliśmy ciężką pracę, aby poprawić warunki naszych spotkań i szkoleń. Kiedy zaczynaliśmy remont 1 sierpnia br. nie zdawałem sobie sprawy z czym przyjdzie nam się zmierzyć. Szereg zapytań ofertowych, które były dla nas nowością pozwoliły zaoszczędzić nam spore pieniądze. Żyliśmy każdym szczegółem jaki był do zrobienia i cieszyliśmy się jak dzieci z każdego detalu który został wykonany. Były też chwile zwątpienia i nieprzespanych przeze mnie nocy, kiedy żadna firma nie odpowiedziała na naszą ofertę. Ale szliśmy dalej. Krok po kroku z niewielką obsuwką czasową.
I dzisiaj kiedy patrzę na naszą salę chętnie nie wychodziłbym z niej. Cieszę się, że wspólnie
z Okręgową Radą i pracownikami Biura udało się dla Naszej Izby pozyskać Salę na miarę XXI wieku. Dla mnie to taki tegoroczny i Mikołaj i Gwiazdka razem wzięte. Dziękuję osobom, które przyczyniły się do takiego pięknego efektu końcowego, za pracę, cierpliwość, wiarę w osiągnięcie celu i wsparcie.

Popatrzcie na galerię zdjęć z poszczególnych etapów budowy.

 

Tomasz Czech

 

2023-10-25 13:09

24 października 2023 r. w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku przeprowadzono postępowanie konkursowe na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego  z Pododdziałem Geriatrycznym Szpitala im. dr. Anki w Krzepicach.

Relacja z Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 2023-05-23 05:32

 

W dniach 15-17 maja 2023 r w Warszawie odbył się Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Delegatami na Zjazd z naszej Izby są: Renata Sówka, Jolanta Garus – Kmieć, Agnieszka Hebda, Borszcz Roman, Andrzej Chrzęstek i Tomasz Czech.

 

W dniach 15-17 maja 2023 r w Warszawie odbył się Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
w Warszawie. Delegatami na Zjazd z naszej Izby są: Renata Sówka, Jolanta Garus – Kmieć, Agnieszka Hebda, Borszcz Roman, Andrzej Chrzęstek i Ja.

 

 

W pierwsze popołudnie ustępująca Prezes Zofia Małas podsumowała VII kadencję. W dalszej części odznaczono statuetkami i odznaczeniami Samorządu Pielęgniarek i Położnych. Z naszej Izby Złote Odznaczenie Samorządu Pielęgniarek i Położnych otrzymała Przewodnicząca ORPiP VII kadencji Barbara Płaza. Gratuluję i proszę przyjąć najlepsze życzenia dalszych sukcesów zawodowych.

W drugim dniu Zjazdu przedstawiano, dyskutowano i zatwierdzano sprawozdania organów VII kadencji. Następnie przystąpiono do wyborów. W wyniku przeprowadzonych wyborów Prezesem Naczelnej Rady została pani Mariola Łodzińska. Pani Prezes proszę przyjąć wyrazy uznania za dotychczasową pracę i życzenia wielu sukcesów w obecnej kadencji. Wybrano Przewodniczącego Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych, Przewodniczącą Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. W dalszej części Zjazdu wybierano członków poszczególnych organów Naczelnej Izby. Do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z naszej Izby kandydowali: Andrzej Chrzęstek i Roman Borszcz. W wyniku wyborów członkiem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych został Andrzej Chrzęstek. Roman niestety nie został wybrany, ale uzyskał bardzo imponujący wynik w porównaniu do osób znanych w środowisku pielęgniarsko- położniczym. Gratuluję Romku. Andrzeju jestem dumny. A teraz do pracy, ciężkiej pracy.

Trzeci dzień Zjazdu to opracowywanie wniosków złożonych podczas Zjazdu. Było ich przeszło 70.

Przyjęto Uchwałę w sprawie określa zasady etyki zawodowej. Przełomowy dokument uaktualniony i przystający do współczesnych czasów. Podjęto Uchwałę w sprawie programu działania samorządu na VIII kadencję oraz Uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania wizytacji,
w tym sposobu wyboru osób wykonujących czynności wizytacyjne.

Wniosek w sprawie określenia wysokość i częstotliwości wpłat składki członkowskiej oraz zasady jej podziału został odłożony na następny Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w przyszłym roku. Pozostałe wnioski dotyczyły praktycznie wszystkich dziedzin pielęgniarstwa i położnictwa
i będę je publikował na stronie internetowej Izby.

Dziękuję delegatom naszej Izby za pracę podczas obrad VIII Zjazdu. Odznaczonej i Wybranemu Gratuluję.

 

 

Tomasz Czech
Przewodniczący Okręgowej RadyRelacja z Gali obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 19 maja 2023 roku 2023-05-23 06:06

  Tegoroczne obchody odbyły się w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

O godzinie 16. 00 w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych gości powitał pan Robert Dorosławski – prowadzący Galę.

Następnie oficjalnego otwarcia dokonał Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek
 i Położnych w Częstochowie Tomasz Czech. Uroczyście wprowadzono Sztandar  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie w składzie: Chorąży Pocztu Roman Borszcz w asyście Renaty Wróż i Jolanty Garus-Kmieć.                          Odśpiewano Hymn Pielęgniarek.

 

Minutą ciszy uczczono pielęgniarki i położne zmarłe w 2022 r. Podczas pięknego podkładu muzycznego z niesamowitym brzmieniem skrzypiec, prowadzący odczytał 25 nazwisk zmarłych koleżanek.

 

 W dalszej części Przewodniczący w swoim wystąpieniu odniósł się do humanistycznych podstaw pielęgniarstwa i położnictwa, zagrożeń współczesnego świata w relacjach międzyludzkich oraz rozwoju zawodów. Następnie zwrócił uwagę na cechy osobowości, których oczekuje się od osób wykonujących zawód pielęgniarki lub położnej. Podkreślił wysokie wykształcenie i kompetencje współczesnych pielęgniarek
i położnych oraz samodzielność zawodową. Wybrzmiała również refleksja, że oba zawody w dalszym ciągu są zawodami deficytowymi. Na zakończenie Przewodniczący przeprowadził wywód na temat kierunków działania Samorządu na najbliższy czas.

Po przemówieniu Tomasz Czech razem z Sekretarzem ORPiP Marzeną Maniszewską
i Skarbnikiem ORPiP Andrzejem Chrzęstkiem złożyli zebranym życzenia.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Laudacjom i życzeniom nie było końca. Oprócz listów gratulacyjnych, pięknych kwiatów składanych dla pielęgniarek
i położnych otrzymaliśmy prezenty. Pastele z Ratuszem Częstochowy, Anioła który ma przynieść szczęście VIII kadencji i okolicznościowy kubek.

Na zakończenie części oficjalnej wręczono 5 położnym i 20 pielęgniarkom odznaczenia Za zasługi w zawodzie.

Kapituła w tym roku wybrała do odznaczeń osoby legitymujące się wieloletnim stażem pracy, ale przede wszystkim uhonorowano osoby, których kariery zawodowe mogą być wskazówką do budowania drogi zawodowej osób wchodzących do zawodu.  

Na zakończenie części oficjalnej wyprowadzono Sztandar Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

Po poczęstunku w Foyer im. Marka Perepeczki rozpoczął się spektakl – Kariera Nikodema Dyzmy według powieści Tadeusza Dołęgi – Mostowicza.

 

Oprawę i relację dla Państwa przygotowali: Marzena Maniszewska, Anna Kęsik, Anna Kwiatkowska, Izabela Bem, Magdalena Maryon i Monika Wielgos. 

Zmiana zasad przyjmowania wniosków ! 2023-02-09 06:56

Zmiana zasad przyjmowania wniosków !

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego począwszy od dnia 01.03.2023 r. będą przyjmowane wyłącznie w  wersji papierowej - osobiście w siedzibie biura OIPiP w Częstochowie lub za pośrednictwem poczty polskiej.
Wnioski przesyłane mailowo nie będą rozpatrywane.

  • Podstrona 1 z 2
  • 1
  • 2