www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:

  

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn informacyjny jest wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
(Uchwała nr 5 III Okręgowego Zjazdu PiP w Cz-wie)
Adres Redakcji:
Siedziba Biura OIPiP w Częstochowie
ul. Pułaskiego 25
Tel./fax 034-324-51-12, 034-361-30-18
Redakcja:
Redaktor Naczelny Marzena Maniszewska
Koordynator Barbara Płaza

 

Do przeglądania biuletynu niezbędna jest bezpłatna przeglądarka Adobe Reader

Biuletyn informacyjny 05/2013 2013/06/06 08:33 


Pobierz plik PDF
Biuletyn informacyjny 04/2013 2013/05/13 09:15 


Pobierz plik PDF
Biuletyn Informacyjny 03/2013 2013/04/03 08:39 


Pobierz plik PDF
Biuletyn Informacyjny 02/2013 2013/02/26 09:21 


Pobierz plik PDF
Biuletyn Informacyjny 01/2013 2013/02/06 10:48 


Pobierz Plik PDF
Biuletyn informacyjny 12/2012 2013/01/23 17:08 


Pobierz plik PDF
Biuletyn informacyjny 11/2012 2013/01/23 16:56 

 


Pobierz plik PDF
Biuletyn informacyjny 10/2012 2012/11/13 23:37 


Pobierz plik PDF

Liczba odwiedzin: 20971

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się