www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:

  

 

 

 


UWAGA !!!

Wszystkie pielęgniarki i położne które złożyły papierowe wnioski o zakwalifikowanie na kursy i szkolenia rozpoczynające się po 1 lipca 2017 r. zobowiązane są do ponownego złożenia wniosku drogą elektroniczną poprzez system SMK*


Instrukcja dla pielęgniarek i położnych jak należy założyć konto w SMK 2017/06/02 08:29 

Aby założyć konto w SMK należy wejść na stronę https://smk.ezdrowie.gov.pl/ i kliknąć załóż konto:

 

 

Wypełniamy wniosek o założenie konta użytkownika, a następnie naciskamy przycisk złóż wniosek o założenie konta:

 

Powinniśmy otrzymać komunikat:

 

Na podany we wniosku adres e-mail przesłana zostanie informacja na temat założonego w SMK konta oraz informacja o założeniu konta na P2 SA.

W wiadomości dotyczącej założenia konta na P2 SA zostanie przesłane hasło, które należy zmienić podczas pierwszego logowania (szczegóły procesu zostaną wskazane w wiadomości od P2  A).

Następnie należy ponownie wejść na stronę https://smk.ezdrowie.gov.pl/ i kliknąć przycisk zaloguj w P2:

 

Następnie klikamy Login/Hasło i za pomocą hasła które otrzymaliśmy na adres e-mail podany we wniosku logujemy się:

 

Po zalogowaniu się do systemu będziemy mieli możliwość wyboru kontekstu pracy (po założeniu konta będziemy mieli tylko jedną rolę), którą należy wybrać:

 

Po wybraniu roli zerowej należy kliknąć na kafelek Wnioski o modyfikację uprawnień:

 

Na kolejnej stronie klikamy Nowy wniosek o modyfikację uprawnień:

 

Po wypełnieniu pól we wniosku o modyfikację uprawnień należy w części dodatkowe informacje zaznaczyć następujące pozycje:

 

Jako grupa biznesowa odpowiednio:

 • Pielęgniarka
 • Położna

Grupa funkcjonalna:

 • Użytkownik

 

Jednostka akceptująca wniosek:

* OIPiP

i klikamy wybierz:

 

Na wyświetlonej liście Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych wyszukujemy Izbę do której aktualnie należymy i klikamy na przycisk w kolumnie akcje a następnie po rozwinięciu w przycisk wybierz:

 

Po wybraniu Okręgowej Izby klikamy dalej:

 

Na następnej stronie podajemy dane o numerze PWZ (numer PWZ składa się z 7 cyfr plus litera A lub P na końcu i znajduje się po słowach „ZAŚWIADCZENIE nr”), a w liście specjalizacji dane o ukończonych formach kształcenia. Pole tytuł naukowy uzupełniamy tylko w przypadku posiadania tytułu profesora.

 

Następnie klikamy zapisz i powinniśmy zobaczyć komunikat:

 

Po kliknięciu dalej należy wybrać opcję podpisania wniosku w zależności od posiadanych podpisów:

 • „Podpisz podpisem EPUAP i wyślij” (bez konieczności przychodzenia do OIPiP).

Szczegółowe informacje na temat profilu zaufanego można zobaczyć tutaj: http://epuap.gov.pl/wps/portal

 • „Podpisz podpisem  kwalifikowanym i wyślij” (bez konieczności przychodzenia do OIPiP).
 • „Złóż wniosek papierowy” (najpierw drukuj, potem złóż wniosek papierowy, konieczna wizyta w OIPIP).

Po podpisaniu wniosku zobaczymy potwierdzenie o poprawnym wykonaniu akcji.

 

Teraz musimy poczekać aż Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zweryfikuje wniosek. Jeśli wszystkie dane będą poprawnie wprowadzone to po kolejnym zalogowaniu oprócz roli zerowej będą mogli Państwo wybrać rolę Pielęgniarki/Położnej na której będą mogli Państwo już pracować w systemie.

 

 

Powyższa instrukcja zakładania konta w SMK jest pozyskana ze strony Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych i tam również jest dostępna:

http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/

Co to jest System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)? 2017/04/24 10:19 

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) jest systemem teleinformatycznym wspomagającym przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych, stworzonym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jego zadaniami są:

 • gromadzenie informacji pozwalających na określenie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe w określonych dziedzinach medycyny i farmacji oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 • monitorowanie kształcenia podyplomowego pracowników medycznych;
 • monitorowanie przebiegu kształcenia specjalizacyjnego pracowników medycznych;
 • wspomaganie procesu zarządzania systemem kształcenia pracowników medycznych;
 • wsparcie przygotowania i realizacji umów, o których mowa w art. 16j ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w ramach modułu System Informatyczny Rezydentur.

Poza tym w przypadku pielęgniarek i położnych przetwarzane są w nim dane określone w przepisach wydanych na podstawie art. 67, art. 71-74, art. 76-79 i art. 82 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

 

W Systemie przetwarzane będą dane dotyczące:

# lekarzy i lekarzy dentystów,

# farmaceutów,

# pielęgniarek i położnych,

# diagnostów laboratoryjnych,

# innych zawodów medycznych.

SMK - WAŻNE INFORMACJE dla pielęgniarek i położnych 2017/04/24 10:22 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 maja 2017 r. wyłącznie za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:

 • postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
 • składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

 

Aby korzystać z Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) – np. zapisać się na szkolenie zawodowe, konieczne będzie założenie konta w tym systemie, poprzez stronę smk.ezdrowie.gov.pl

 

Po założeniu konta konieczne będzie potwierdzenie swojej tożsamości za pomocą:

a)    kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub

b)    darmowego profilu zaufanego ePUAP (szczegółowe informacje na temat profilu zaufanego można zobaczyć tutaj http://epuap.gov.pl/wps/portal)

 

a następnie należy złożyć wniosek o weryfikację uprawnień do właściwej okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych za pomocą systemu SMK.

Ważne jest, aby dane podawane we wniosku zgadzały się z tymi, które posiada Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych.

 

Do korzystania z SMK niezbędne będą:

 • dostęp do Internetu,
 • adres e-mail,
 • zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,
 • przeglądarka internetowa (aktualne wersje).
 • Podstrona 1 z 1
 • 1

Liczba odwiedzin: 406

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się