www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:

  

 

 

 


UWAGA !!!

Wszystkie pielęgniarki i położne które złożyły papierowe wnioski o zakwalifikowanie na kursy i szkolenia rozpoczynające się po 1 lipca 2017 r. zobowiązane są do ponownego złożenia wniosku drogą elektroniczną poprzez system SMK*


Instrukcja dla pielęgniarek i położnych jak należy założyć konto w SMK 2017/06/02 08:29 

Aby założyć konto w SMK należy wejść na stronę https://smk.ezdrowie.gov.pl/ i kliknąć załóż konto:

 

 

Wypełniamy wniosek o założenie konta użytkownika (stosując się do zasad pisowni w języku polskim, np. wpisując imiona, nazwiska, nazwy miejscowości i ulic należy zaczynać od wielkej litery ''Częstochowa'' i należy stosować polskie znaki ''ą, ę, ... ź''. Dopełniacz odpowiada na pytania kogo? czego?), a następnie naciskamy przycisk złóż wniosek o założenie konta:

 

Uwaga! Podczas wypełniania wniosku należy pominąć pole „opcjonalny identyfikator p2” (jeżeli w procesie składania wniosku o założenie konta wskazane pole nie zostało pominięte, należy powtórnie złożyć wniosek, nie otrzyma się również hasła tymczasowego). 

Proszę również zwrócić uwagę na poprawność wybrania odpowiedniego obywatelstwa.


Powinniśmy otrzymać komunikat:

 

Na podany we wniosku adres e-mail przesłana zostanie informacja na temat założonego w SMK konta oraz informacja o założeniu konta na P2 SA.

 

W wiadomości dotyczącej założenia konta na P2 SA zostanie przesłane hasło tymczasowe, które należy zmienić podczas pierwszego logowania (szczegóły procesu zostaną wskazane w wiadomości od P2  A).

Polityka haseł:

 

Uwaga! E-mail z hasłem może trafić do katalogu „spam”, dlatego jeżeli nie ma wiadomości w skrzynce odbiorczej należy sprawdzić zawartość katalogu „spam” lub katalogu „wiadomości usunięte”.

 

Hasło tymczasowe umożliwia zalogowanie w ciągu 30 minut.


 

Jeżeli przy rejestracji nie otrzymaliśmy maila z hasłem tymczasowym lub zapomnieliśmy ustalone hasło należy na stronie: https://smk.ezdrowie.gov.pl poprzez kliknięcie na: „Nie pamiętam hasła” wysłać żądanie o wygenerowanie nowego hasła.

Mail do odzyskania hasła jest ważny przez 30 minut

 

Na wskazaną wcześniej skrzynkę otrzymujemy 2 e-maile:

 

* 1-szy mail: należy kliknąć link ,,aby potwierdzić reset…” (nie klikamy „Zaloguj”) i zamykamy wiadomość.

 

* 2-gi mail: już z nowym hasłem tymczasowym, zapamiętujemy je lub kopiujemy (nie klikamy „Zaloguj”) i zamykamy wiadomość.

 

Następnie logujemy się do SMK opcją login/hasło i wpisujemy nowe hasło tymczasowe, a następnie zmieniamy hasło na nasze własne.


Jeżeli pomimo wykonanych w/w czynności nadal nie otrzymujemy wiadomości e-mail od SMK - mógł wystąpić błąd podczas rejestracji konta (niepoprawny adres e-mail – można weryfikować tylko w oparciu o kontakt z infolinią SMK). Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie: (22) 597 09 21* oraz mailowo: smk-serwis@csioz.gov.pl . 

*Pomoc świadczona w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00. 


Następnie należy ponownie wejść na stronę https://smk.ezdrowie.gov.pl/ i kliknąć przycisk zaloguj w P2:

 

Następnie klikamy Login/Hasło i za pomocą hasła które otrzymaliśmy na adres e-mail podany we wniosku logujemy się:

 

Po zalogowaniu się do systemu będziemy mieli możliwość wyboru kontekstu pracy (po założeniu konta będziemy mieli tylko jedną rolę), którą należy wybrać:

 

Po wybraniu roli zerowej należy kliknąć na kafelek Wnioski o modyfikację uprawnień:

 

Na kolejnej stronie klikamy Nowy wniosek o modyfikację uprawnień:

 

Po wypełnieniu pól we wniosku o modyfikację uprawnień (również stosując się do zasad pisowni w języku polskim) należy w części dodatkowe informacje zaznaczyć następujące pozycje:

 

Jako grupa biznesowa odpowiednio:

 • Pielęgniarka
 • Położna

Grupa funkcjonalna:

 • Użytkownik

 

Jednostka akceptująca wniosek:

* OIPiP

i klikamy wybierz:

 

Na wyświetlonej liście Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych wyszukujemy Izbę do której aktualnie należymy i klikamy na przycisk w kolumnie akcje a następnie po rozwinięciu w przycisk wybierz:

 

Po wybraniu Okręgowej Izby klikamy dalej:

 

Na następnej stronie podajemy dane o numerze PWZ (numer PWZ składa się z 7 cyfr plus litera A lub P na końcu i znajduje się po słowach „ZAŚWIADCZENIE nr”) oraz nazwę i miejscowość Izby która wystawiła w/w PWZ, a w liście specjalizacji dane o ukończonych formach kształcenia. Pole tytuł naukowy uzupełniamy tylko w przypadku posiadania tytułu profesora.


Jeżeli chcemy dodać specjalizacje należy być pewnym, że informacje o ich ukończeniu zostały zgłoszone do Okręgowej Izby PiP – jeżeli wpiszemy specjalizacje, kursy o których OIPiP nie ma wiedzy, wniosek zostanie odrzucony z uwagi na brak możliwości potwierdzenia zawartych w nim danych.

 

Następnie klikamy zapisz i powinniśmy zobaczyć komunikat:

 

Po kliknięciu dalej należy wybrać opcję podpisania wniosku w zależności od posiadanych podpisów:

 • „Podpisz podpisem EPUAP i wyślij” (bez konieczności przychodzenia do OIPiP).

Szczegółowe informacje na temat profilu zaufanego można zobaczyć tutaj: http://epuap.gov.pl/wps/portal
 • „Podpisz podpisem  kwalifikowanym i wyślij” (bez konieczności przychodzenia do OIPiP).
 • „Złóż wniosek papierowy” (najpierw drukuj, potem złóż wniosek papierowy, konieczna wizyta w OIPIP).

Po podpisaniu wniosku zobaczymy potwierdzenie o poprawnym wykonaniu akcji.

 

Teraz musimy poczekać aż Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zweryfikuje wniosek. Jeśli wszystkie dane będą poprawnie wprowadzone to po kolejnym zalogowaniu oprócz roli zerowej będą mogli Państwo wybrać rolę Pielęgniarki/Położnej na której będą mogli Państwo już pracować w systemie.

 

Uwaga! Wybierając „Złóż wniosek papierowy” – wniosek taki należy wydrukowaćpodpisać, a następnie osobiście stawić się w wybranej jednostce akceptującej wraz z dowodem potwierdzającym tożsamość (np. z dowodem osobistym).

 

Powyższa instrukcja zakładania konta w SMK jest pozyskana ze strony Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych i tam również jest dostępna:

http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/

Jak złożyć wniosek na szkolenie za pomocą SMK? 2017/07/26 14:55 

Po zalogowaniu się na swoje konto w systemie SMK należy kliknąć na kafelek: „Dane o planowanych szkoleniach” (NIE KLIKAMY na kafelek „Wnioski na szkolenia”).Następne kroki są intuicyjne, ale należy pamiętać o poprawnym wybieraniu i wypełnianiu wszystkich wymaganych pól.

 

Po wpisaniu wszystkich wymaganych informacji oraz załączeniu pliku (np. pdf, jpeg) z aktualnym zaświadczeniem o zatrudnieniu, klikamy na przycisk „Zapisz”.

ALE TO NIE KONIEC!


To dopiero tzw. „Szkic” wniosku. W kolejnym oknie SMK należy „wejść” w swój wniosek poprzez przycisk „Szczegóły” i po przewinięciu go do końca strony kliknąć na przycisk „Wyślij”.

 

 

 

W kolejnych okienkach klikamy „Wyślij” i „Dalej”, aż do pojawienia się okienka z naszym wnioskiem, ale już ze statusem „Do weryfikacji”.

 

 

 

 

Czy nasz wniosek na szkolenie został pozytywnie zweryfikowany sprawdzamy już przy następnych logowaniach poprzez kafelek „Wnioski na szkolenia”.

Co to jest System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)? 2017/04/24 10:19 

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) jest systemem teleinformatycznym wspomagającym przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych, stworzonym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jego zadaniami są:

 • gromadzenie informacji pozwalających na określenie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe w określonych dziedzinach medycyny i farmacji oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 • monitorowanie kształcenia podyplomowego pracowników medycznych;
 • monitorowanie przebiegu kształcenia specjalizacyjnego pracowników medycznych;
 • wspomaganie procesu zarządzania systemem kształcenia pracowników medycznych;
 • wsparcie przygotowania i realizacji umów, o których mowa w art. 16j ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w ramach modułu System Informatyczny Rezydentur.

Poza tym w przypadku pielęgniarek i położnych przetwarzane są w nim dane określone w przepisach wydanych na podstawie art. 67, art. 71-74, art. 76-79 i art. 82 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

 

W Systemie przetwarzane będą dane dotyczące:

# lekarzy i lekarzy dentystów,

# farmaceutów,

# pielęgniarek i położnych,

# diagnostów laboratoryjnych,

# innych zawodów medycznych.

SMK - WAŻNE INFORMACJE dla pielęgniarek i położnych 2017/04/24 10:22 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 maja 2017 r. wyłącznie za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:

 • postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
 • składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

 

Aby korzystać z Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) – np. zapisać się na szkolenie zawodowe, konieczne będzie założenie konta w tym systemie, poprzez stronę smk.ezdrowie.gov.pl

 

Po założeniu konta konieczne będzie potwierdzenie swojej tożsamości za pomocą:

a)    kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub

b)    darmowego profilu zaufanego ePUAP (szczegółowe informacje na temat profilu zaufanego można zobaczyć tutaj http://epuap.gov.pl/wps/portal)

 

a następnie należy złożyć wniosek o weryfikację uprawnień do właściwej okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych za pomocą systemu SMK.

Ważne jest, aby dane podawane we wniosku zgadzały się z tymi, które posiada Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych.

 

Do korzystania z SMK niezbędne będą:

 • dostęp do Internetu,
 • adres e-mail,
 • zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,
 • przeglądarka internetowa (aktualne wersje).
 • Podstrona 1 z 1
 • 1
FAQ - odpowiedzi na często zadawane pytania
SMK

Liczba odwiedzin: 1922

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się