www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:

  

 

 

 

 

 

 

 


UWAGA !


   Zgłoszenia na specjalizacje finansowane przez Ministerstwo Zdrowia będą przyjmowane w systemie SMK

najpóźniej do dnia 10-11-2017 r.

 


Ze względów organizacyjnych po 10 listopada 2017 r.

zgłoszenia nie będą przyjmowane.


Informacje dla świadczeniodawców dotyczące trzeciego etapu realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych  

W związku z komunikatem Śląskiego Oddziału NFZ świadczeniodawcy realizujący umowy w zakresach świadczeń pielęgniarki POZ, położnej POZ, pielęgniarki szkolnej przekazują dokumenty rozliczeniowe do Oddziału Funduszu wraz z opinią Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

 

Poniżej zamieszczamy aktualny wzór wniosku (w formacie pdf i docx):


Wniosek o zaopiniowanie sposobu podziału środków finansowych - plik docx
Wniosek o zaopiniowanie sposobu podziału środków finansowych - plik pdf
Rozporządzenie MZ w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Rozporządzenie MZ zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Uchwała NRPiP Nr 272/VII/2017 z dn. 13.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania ...
OŚWIADCZENIE OIPiP w Częstochowie dotyczęce systemu SMK 2017/10/07 18:41 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje, że System Monitorowania Kształcenia (SMK) nie został stworzony przez w/w Izbę, ani też przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych.

 

System ten na zmówienie Ministerstwa Zdrowia został stworzony przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, a narzucony jest przez art. 30 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2017, poz. 1845).

 

W związku z powyższym wszelkie krytyczne (lub pozytywne) uwagi dotyczące funkcjonowania systemu SMK prosimy kierować do jego twórców, czyli Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.


Numery telefonów do konsultantów obsługujący infolinię w zakresie SMK podane są poniżej (w ramce na żółtym polu).

  • Podstrona 1 z 1
  • 1Pytania dotyczące funkcjonowania i obsługi sysytemu SMK
należy kierować do CSIOZ telefonicznie:
/22/ 597 09 75
/22/ 597 09 76
/22/ 597 09 80
/22/ 597 09 21
/22/ 492 50 05
/22/ 492 50 19
/22/ 203 27 66
oraz mailowo: smk-serwis@csioz.gov.pl

UWAGA !!!

Wszystkie pielęgniarki i położne chcące uczestniczyć w wybranym szkoleniu zawodowym  zobowiązane są do złożenia wniosku drogą elektroniczną poprzez system SMK*

Jak zapisać się na szkolenie w systemie SMK

Sprawdź >>TUTAJ<<AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

XIII Ogólnopolski Konkurs ''Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017'' 2017/11/17 14:23 


Karta zgłoszenia
27/28-11-2017 r. Warszawa: Bezpłatne szkolenie ''Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dla pielęgniarek i położnych środowiskowych oraz pielęgniarek pediatrycznych'' 2017/11/07 15:29 

Państwowa Agencja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

 oraz

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

 

zapraszają na bezpłatne szkolenie:

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ŚRODOWISKOWYCH ORAZ PIELĘGNIAREK PEDIATRYCZNYCH

 

Warszawa, 27–28 listopada 2017 r.

 

 Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie udziału (karta zgłoszenia) do dnia 14 listopada 2017 r.

 

Szczegóły >>TUTAJ<<

10-11-2017 r. Premiera filmu o doktorze Władysławie Biegańskim  

Szanowni Państwo,

 

10 listopada odbyła się w Częstochowie premiera filmu o doktorze Władysławie Biegańskim, który powstał dla upamiętnienia 100 rocznicy śmierci wybitnego lekarza, naukowca i filozofa, Częstochowianina Stulecia, patrona współczesnych lekarzy. Sala była wypełniona po brzegi, dostawiano krzesła.

 

Producentem, reżyserem i kompozytorem muzyki do tego filmu jest częstochowski nauczyciel muzyki - Artur Broncel. Jest to sfabularyzowana opowieść o doktorze Biegańskim, narratorami są między innymi Beata Zawadowicz - prezes Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego i Juliusz Sętowski - kierownik Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy. 

 

Tytuł filmu 'BIEGAŃSKI - drogi ku szczęściu' nawiązuje, jak powiedział reżyser Artur Broncel, do aforyzmu doktora Biegańskiego, myślę, że tego który zacytuję: 'Gdyby mnie kto zapytał, jaki jest główny warunek szczęścia, odpowiedziałbym bez wahania, że praca umiłowana. Człowiek, który nie ma celu w życiu, dla którego praca jest nieznośnym ciężarem, nigdy nie będzie szczęśliwym'.

'Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej'. Władysław Biegański, 1899

 

Rok Władysława Biegańskiego dobiega końca. Bardzo ważne jest, i jest to nasza rola, aby ten film rozpowszechnić wśród mieszkańców, uczniów, młodzieży, studentów, lekarzy i pielęgniarek, zorganizować seanse, by przybliżyć tę piękną postać także w środowiskach gdzie jest mniej znana.   

 

Z wyrazami szacunku

Beata Zawadowicz

Prezes Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego

 

31-10-2017 r. Zmarła Stefania Hoch - pielęgniarka i położna, wieloletnia nauczycielka zawodu 2017/11/03 17:39 

W dniu 31 października 2017 roku w wieku 95 lat zmarła Stefania Hoch, pielęgniarka i położna, wieloletnia nauczycielka zawodu, organizatorka kształcenia pielęgniarek i położnych w trzech krajach Afryki w ramach działalności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO); laureatka Medalu Florencji Nightingale.

W czasie Powstania Warszawskiego 1944 r. Stefania Hoch niosła pielęgniarską pomoc powstańcom, rannym i chorym. Po wojnie pracowała w Departamencie Średnich Szkół Medycznych w Ministerstwie Zdrowia, jako wizytator szkół pielęgniarskich i położnych oraz w Szkole Położnych w Warszawie na stanowisku kierownika szkolenia praktycznego. Następnie zaangażowana została do pracy w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przy ONZ, jako organizatorka kształcenia pielęgniarek i położnych w krajach Afryki.

Stefania Hoch otrzymała wiele odznaczeń, m. in.: Złoty Krzyż Zasługi, Warszawski Krzyż Powstańczy, Medal Komisji Edukacji Narodowej. W 2003 r. uhonorowana została najwyższym pielęgniarskim odznaczeniem prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa – Medalem Florencji Nightingale.


Msza Św. za duszę śp. Stefani Hoch zostanie odprawiona 8 listopada (środa) o godz. 13.00 w Kościele Parafialnym p.w. Św. Jakuba przy Pl. Narutowicza w Warszawie. Następnie o godz. 14.30 nastąpi odprowadzenie Zmarłej do grobu rodzinnego na Cmentarz Stare Powązki (kwatera 240 od bramy VI przy ulicy Ostroroga).


W imieniu Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych składamy wyrazy szczerego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy Rodzinie i Bliskim naszej Koleżanki. Pozostanie w pamięci i sercach całego środowiska zawodowego.


Zofia Małas

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

Podane za NIPiP.

19-12-2017 r. OIPiP w Częstochowie zachęca do udziału w kursie dokształcającym ''Długoterminowe dostępy naczyniowe – użytkowanie portów naczyniowych'' 2017/10/25 15:44 

Ośrodek Szkoleniowy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

 

zapraszają na kurs dokształcający

 Długoterminowe dostępy naczyniowe – użytkowanie portów naczyniowych.

  

Szczegóły >> TUTAJ<<

18-10-2017 r. Stanowisko NRPiP, KIF, KIDL  

Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiamy stanowisko popierające postulaty rezydentów podpisane przez Prezesów Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Izby Fizjoterapeutów i Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz komunikat jaki został opracowany i wysłany do mediów.

 

Mariola Łodzińska
Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych


Komunikat
List do MZ
17-10-2017 r. Stanowisko Prezydium NRPiP w sprawie protestu lekarzy rezydentów  

Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiam stanowisko nr 12 podjęte na posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniu 17.10.2017 r.

 

Małgorzata Gil
Asystent ds. prawnych

Dział obsługi prawnej Dział Sekretarza


Stanowisko nr 12
Życzenia dla Pracowników Służby Zdrowia od Krajowego Biura Duszpasterstwa Służby Zdrowia 2017/10/11 14:22 


List z życzeniami
18/20-01-2018 r. Częstochowa: XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych. 2017/10/11 14:39 

17/18-11-2017 r. Częstochowa: Jurajskie Spotkania Onkologiczne 2017/10/11 14:21 

 


OBOWIĄZKOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA - 2017 ROK


UWAGA!

W 2017 ROKU ZMIENIłA SIĘ WYSOKOŚĆ

OBOWIĄZKOWEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

 

Wysokość składki członkowskiej w 2017 roku dla osób wykonujących zawód pielęgniarki/pielęgniarza, położnej/położnego w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek, w tym również wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych, wynosi 33 zł 03 gr.

Jest to 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez Prezesa GUS za czwarty kwartał poprzedniego roku kalendarzowego, czyli kwoty 4403 zł 78 gr.

 

Jednocześnie informujemy, że w 2017 roku składka osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, na podstawie stosunku służbowego lub na podstawie umowy zlecenia wynosi 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

 

Zwracamy się do wszystkich Państwa - płacących składki członkowskie za pomocą stałego zlecenia o sprawdzenie, czy przelewana kwota jest adekwatna do powyższych informacji i czy nie istnieje konieczność jej zmodyfikowania.

 

Przypominamy, że opłacanie składek członkowskich przez pielęgniarki, pielęgniarzy i położne jest obowiązkowe. Wynika to z faktu, iż zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) obowiązkowa jest przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu.

 

Nieuregulowanie przez pielęgniarkę, położną składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia właściwą okręgowa izbę, której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. (Dz.U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.).

 

Więcej informacji o zasadach opłacania obowiązkowych składek członkowskich można znaleźć w zakładce ''SKŁADKI CZŁONKOWSKIE''  w menu z lewej strony.

Liczba odwiedzin: 569090

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się