www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:

  

 

 

 

 

 

 
Pytania dotyczące funkcjonowania i obsługi sysytemu SMK
należy kierować do CSIOZ telefonicznie:
/22/ 597 09 75
/22/ 597 09 76
/22/ 597 09 80
/22/ 597 09 21
/22/ 492 50 05
/22/ 492 50 19
/22/ 203 27 66
oraz mailowo: smk-serwis@csioz.gov.pl

UWAGA !!!

Wszystkie pielęgniarki i położne chcące uczestniczyć w wybranym szkoleniu zawodowym  zobowiązane są do złożenia wniosku drogą elektroniczną poprzez system SMK*

Jak zapisać się na szkolenie w systemie SMK

Sprawdź >>TUTAJ<<AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE PREZES NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
19/21-01-2018 r. Częstochowa: Odwołanie zajęć teoretycznych na specjalizacjach 2018/01/17 11:42 

Ośrodek Szkoleniowy OIPiP w Częstochowie informuje, że z powodu choroby wykładowcy mgr Renaty Sówki zajęcia na specjalizacjach dofinansowanych przez M.Z., w dniach od 19.01.2018 r. do 21.01.2018 r. są odwołane.

 

Nowy termin wykładów zostanie podany niezwłocznie po ustaleniu z wykładowcą.

Nagrody im. dr. Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia 2018/01/17 11:04 

Do 13 lutego można składać wnioski kandydatów do nagrody im. dr. Władysława Biegańskiego za wybitną i znaczącą działalność w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta.


Kandydatury do Nagrody Prezydenta Miasta mogą zgłaszać m.in. częstochowscy radni, kierownicy częstochowskich placówek służby zdrowia, pracownicy zatrudnieni w placówkach służby zdrowia (w grupie - co najmniej 15 osób lub w przypadku małych placówek min. 50% załogi), stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje działające na rzecz służby zdrowia oraz pacjenci - w grupie minimum 15 osób.

 

Typując kandydatów do Nagrody Prezydenta Miasta należy uwzględnić następujące kryteria: pozytywne relacje kandydata z pacjentami i współpracownikami, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej, stopień zaangażowania w podejmowaniu inicjatyw własnych w działalności na rzecz służby zdrowia, umiejętność niesienia pomocy ludziom potrzebującym, profesjonalizm, działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego oraz osiągnięcia na polu naukowym.

 

Zgodnie z regulaminem przyznawania Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy przy wyborze kandydatów do Nagrody uwzględnia się osoby czynne zawodowo i zatrudnione w placówkach służby zdrowia na terenie miasta Częstochowy lub czynnie działające w organizacjach funkcjonujących w obszarze ochrony zdrowia, w tym wolontariusze.
 
Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2018 r. w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, wyłącznie na formularzu, lub przesłać:

  • drogą pocztową na adres ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (o terminie wpływu decyduje data wpływu wniosku do kancelarii Urzędu Miasta, a nie data stempla pocztowego),
  •  w postaci elektronicznej z podpisem kwalifikowanym na adres info@czestochowa.um.gov.pl lub złożonym za pomocą platformy SEKAP.

W przypadku organizacji pozarządowych do wniosku należy dołączyć stosowny dokument (uchwała lub upoważnienie, wyciąg z KRS-u) upoważniający do reprezentowania danego podmiotu.
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba Nagrodzona lub Wyróżniona Nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy w latach ubiegłych, może brać udział w kolejnej edycji nagród nie wcześniej niż po trzech latach, o ile Prezydent Miasta nie postanowi inaczej.

Formularz wniosku dostępny jest na tablicy ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl- zakładka Miasto/Zdrowie/Nagrody Prezydenta w dziedzinie ochrony zdrowia.

FORMULARZ WNIOSKU

 

Informacja pochodzi ze strony (źródło informacji): 

http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=10155


Ogłoszenie Prezydenta
Formularz wniosku - plik pdf
Formularz wniosku - plik doc
Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. 2018/01/16 08:30 

Szanowni Państwo,

We wtorek 9 stycznia 2018 r. na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazała się informacja o zakończeniu prac Zespołu ds. opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Prace nad dokumentem określającym kierunki działań dla pielęgniarstwa zostały zakończone 29 grudnia 2017 r. Ministerstwo Zdrowia, wraz z opracowaną strategią, przesłało odpowiedź na uwagi do projektu przesłane przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolski Związek Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

 

W załączeniu odpowiedź Ministerstwa Zdrowia oraz ''Strategia'':


Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia
Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce
18/20-01-2018 r. Częstochowa: XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych. 2017/10/11 14:39 

28-04-2018 r. Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej 2018/01/15 11:01 

Zródło obrazu: https://hannachrzanowska.pl


Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej została oficjalnie potwierdzona. Informację o dacie i miejscu przekazał w imieniu Ojca Świętego Franciszka abp Angelo Becciu z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Czcigodna Służebnica Boża Hanna Chrzanowska zostanie ogłoszona Błogosławioną w sobotę 28 kwietnia 2018 r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Termin beatyfikacji związany jest z przypadającą w tym roku 45. rocznicą śmierci krakowskiej pielęgniarki.

 

Hanna Chrzanowska była pionierką pielęgniarstwa społecznego i parafialnego. Współpracowała z kard. Karola Wojtyły, który mówił, że Hanna była “ogromną pomocą i oparciem” oraz “sumieniem polskiego pielęgniarstwa”. Towarzyszenie chorym było istotą jej misji – ze szczególnym oddaniem opiekowała się pacjentami w ich domach. Wyznaczyła standardy nowoczesnej opieki nad chorymi, której fundamentem jest nie tylko niesienie ulgi w bólu fizycznym, ale także pomoc duchowa. Osoby bliżej znające Hannę zgodnie potwierdzały, że pielęgniarka w sposób heroiczny wypełniała przykazanie miłości bliźniego.

Dlatego w 1995 r. pielęgniarki skupione w Katolickim Stowarzyszeniu Pielęgniarek i Położnych zwróciły się z prośbą do ks. kard. F. Macharskiego o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego. 1 października 2015 roku Stolica Apostolska ogłosiła dekret o heroiczności jej cnót. Natomiast 7 lipca ubiegłego roku papież Franciszek zatwierdził dekret beatyfikacyjny, uznając cud uzdrowienia mieszkanki Krakowa z 2001 r. za przyczyną służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej.

 

Pod koniec ubiegłego roku został powołany Komitet Organizacyjny, którego celem jest logistyczne i duszpasterskie przygotowanie uroczystości beatyfikacyjnych. Na jego czele stoi bp Jan Zając, który powiedział, że „najważniejsze będzie przygotowanie duszpasterskie, czyli ukazanie postaci H. Chrzanowskiej, która ma być czczona nie tylko jako błogosławiona, ale ma być wzorem postępowania”. Beatyfikacja krakowskiej pielęgniarki to potwierdzenie, że Hanna Chrzanowska jest dla wszystkich dobrym przykładem oraz wzorem służby drugiemu człowiekowi.

Nurseum szuka pielęgniarek do płatnej akcji edukacyjnej dot. stomii 2018/01/12 14:26 

Nurseum sp. z.o.o, twórca Terminarza Medycznego NURSEUM, czyli pierwszej w Polsce aplikacji ułatwiającej pracę pielęgniarek i położnych, organizuje wspólnie z jednym z czołowych dystrybutorów wyrobów farmaceutycznych akcję edukacyjną dot. prawidłowej pielęgnacji dolegliwości stomijnych. 

Do 14 stycznia br. trwa nabór pielęgniarek zainteresowanych płatnym udziałem w akcji.

 

Nurseum poszukuje pielęgniarek na indywidualnych praktykach z całej Polski, które na co dzień opiekują się pacjentami stomijnymi. Ich zadaniem będzie edukowanie pacjentów w trakcie wizyt domowych w kwestiach dotyczących pielęgnacji dolegliwości stomijnych z użyciem określonych wyrobów medycznych. W zamian organizator przedsięwzięcia oferuje stosowne wynagrodzenie.

 

By zgłosić chęć udziału w akcji, wystarczy przesłać swój kontaktowy nr telefonu na adres info@nurseum.pl . Organizator oddzwoni i przekaże wszelkie szczegóły dotyczące zasad współpracy. 

 

Więcej informacji:

Anna Kłodnicka – Zespół Marketingu Terminarza Medycznego NURSEUM

tel.: +48 602 268 296

e-mail: pr@nurseum.pl


Informacja o naborze
26/27-01-2018 r. Warszawa: III Narodowy Kongres Żywieniowym ''Żywność i żywienie w prewencji i leczeniu chorób – postępy 2017'' 2018/01/12 14:08 

Szanowni Państwo!

III Narodowy Kongres Żywieniowym Żywność i żywienie w prewencji i leczeniu chorób – postępy 2017”, organizowany przez Instytut Żywności i Żywienia w dniach 26-27 stycznia 2018 r. na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie zbliża się wielkimi krokami.

Trzecia edycja poświęcona będzie osobom w starszym wieku. To jednocześnie pierwsza edycja w nowej formule - czekają na Państwa aż dwa dni, gdzie w pierwszym dniu będą mogli Państwo wysłuchać wykładów wybitnych polskich ekspertów w dziedzinie dietetyki, medycyny i geriatrii, a w drugim dniu wziąć udział w społecznych debatach dotyczących problemów żywienia i aktywności fizycznej osób starszych.

Na drugi dzień zapraszamy szczególnie seniorów, dla których dodatkowo przygotowaliśmy m.in. możliwość skorzystania z porad dietetyka, wykonanie pomiaru składu ciała czy poziomu cukru we krwi.

Przypominamy, że do dnia 5.01.2018 r. obowiązują promocyjne ceny wstępu na III Narodowy Kongres Żywieniowy.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Kongresu http://www.kongres-zywieniowy.waw.pl.


A dla seniorów opłata za wstęp na drugi dzień wynosi jedynie 30 zł.

 

W imieniu Komitetu Naukowo-Organizacyjnego z wielką przyjemnością serdecznie zapraszam do udziału w tym wydarzeniu. prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz


Program Kongresu
12 edycja Konkursu Liderów Ochrony Zdrowia 2018/01/05 14:24 

 

Zapraszamy do udziału w 12 edycji Konkursu Liderów Ochrony Zdrowia.

Jak co roku nagrodzone zostaną najcenniejsze inicjatywy oraz postawy na rynku ochrony zdrowia i farmacji. Plebiscyt ma otwartą, ogólnopolską formułę, a uczestnictwo jest bezpłatne. Wystarczy wypełnić i wysłać prosty formularz zgłoszenia. 

 

Organizatorem i mecenasem Konkursu jest czasopismo OSOZ Polska. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej Gali Liderów Ochrony Zdrowia, która odbędzie się 24 kwietnia 2018 roku w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach w ramach Międzynarodowego Kongresu „Innowacyjna Ochrona Zdrowia”.

 

Spróbuj swoich sił i weź udział w Konkursie. Każdy ma równe szanse, bez względu na skalę działalności lub projektu.

Liczy się pomysłowość, zaangażowanie i pasja pracy. Wystarczy wysłać wniosek w jednej z 4 kategorii:

  •  Innowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia,
  • Promocja Zdrowia i Profilaktyka,
  • Skuteczne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia,
  • Działalność na Rzecz Pacjenta.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA / INFORMACJE

Oficjalna strona internetowa konkursu: www.osoz.pl/lider2018

 

Wypełnione formularze należy przesyłać na adres e-mail: m.gil@nipip.pl

w nieprzekraczalnym terminie do 19 stycznia 2018 r.


Informacja z NRPiP
10-02-2018 r. Katowice: II Bal Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 2018/01/05 14:41 

Członkowie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego,

 

W związku ze zbliżającym się terminem II Balu Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, wyznaczonym na 10.02.2018r. godz. 20.00 w Hotelu 'Monopol' w Katowicach przy ulicy Dworcowej, uprzejmie proszę o przekazanie swoim członkom powyższego terminu.

 

Koszt Balu od pary wynosi 700,00 zł. Jest możliwość również uczestniczenia w Balu osób, nie będących w parze, wówczas koszt uczestnictwa wynosi 350,00 zł od osoby.

 

Zapisy przyjmowane są wyłącznie z jednoczesną wpłatą na niżej wskazane dane:

 

Holding Liwa Sp. z o.o. 

01-401 Warszawa

ul. Górczewska 53

Alior Bank S.A. 

ul. Łopuszańska 38D

02-232 Warszawa

 

numer: 52 2490 0005 0000 4530 7704 9156 

 

z tytułem:

'Hotel MONOPOL Katowice, 10.02.2018r. - II Bal Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego' 

 

w terminie nieprzekraczalnym do dnia 19.01.2018r. 

 

Informacje dotyczące menu oraz celu charytatywnego zostaną przekazane około 10.01.2018r. 

 

Zakładamy przeprowadzenie licytacji przedmiotów przekazanych przez członków Śląskiego Forum na cel charytatywny.

 

W związku z powyższym istnieje możliwość przekazywania przedmiotów, które mogłyby służyć jako przedmioty licytacji, z której uzyskany podczas Balu dochód zostanie przekazany na cel charytatywny. 

 

z poważaniem,

adw. Marta Imiołczyk-Porębska

Sekretarz ORA w Katowicach 

Rekomendacje Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w zakresie postępowania w zaburzeniach kontynencji  

Od wielu lat, w środowisku polskich pielęgniarek i położnych, trwa debata na temat jakości opieki nad osobami z zaburzeniami kontynencji, szczególnie mającymi problem z trzymaniem moczu i kontrolą jego wydalania. Zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej, wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na m.in. na rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta, planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem.

Od 2016 roku nastąpiło poszerzenie kompetencji pielęgniarek i położnych o prawo do wystawiania recept uprawniających do nabycia leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub kontynuacji zleceń uprawniających do nabycia wyrobu medycznego, w tym produktów chłonnych. Dodatkowo, od 1 czerwca 2017 roku, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, pielęgniarka i położna posiadająca dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa, mają prawo samodzielnie wystawiać zlecenia na refundowane przez NFZ środki absorpcyjne.

Ekonomiczne myślenie wymusza standaryzację świadczeń zdrowotnych, czyli opracowanie optymalnych metod postępowania diagnostycznego, terapeutycznego czy pielęgnacyjnego i nadania im formy i nazwy standardów.


Rekomendacje
Załączniki do Rekomendacji

 


OBOWIĄZKOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA - 2017 ROK


UWAGA!

W 2017 ROKU ZMIENIłA SIĘ WYSOKOŚĆ

OBOWIĄZKOWEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

 

Wysokość składki członkowskiej w 2017 roku dla osób wykonujących zawód pielęgniarki/pielęgniarza, położnej/położnego w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek, w tym również wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych, wynosi 33 zł 03 gr.

Jest to 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez Prezesa GUS za czwarty kwartał poprzedniego roku kalendarzowego, czyli kwoty 4403 zł 78 gr.

 

Jednocześnie informujemy, że w 2017 roku składka osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, na podstawie stosunku służbowego lub na podstawie umowy zlecenia wynosi 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

 

Zwracamy się do wszystkich Państwa - płacących składki członkowskie za pomocą stałego zlecenia o sprawdzenie, czy przelewana kwota jest adekwatna do powyższych informacji i czy nie istnieje konieczność jej zmodyfikowania.

 

Przypominamy, że opłacanie składek członkowskich przez pielęgniarki, pielęgniarzy i położne jest obowiązkowe. Wynika to z faktu, iż zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) obowiązkowa jest przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu.

 

Nieuregulowanie przez pielęgniarkę, położną składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia właściwą okręgowa izbę, której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. (Dz.U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.).

 

Więcej informacji o zasadach opłacania obowiązkowych składek członkowskich można znaleźć w zakładce ''SKŁADKI CZŁONKOWSKIE''  w menu z lewej strony.

Liczba odwiedzin: 619393

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się