www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:

  

 

 

 

 

 

 

Informacje dla świadczeniodawców dotyczące trzeciego etapu realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych  

W związku z komunikatem Śląskiego Oddziału NFZ świadczeniodawcy realizujący umowy w zakresach świadczeń pielęgniarki POZ, położnej POZ, pielęgniarki szkolnej przekazują dokumenty rozliczeniowe do Oddziału Funduszu wraz z opinią Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

 

Poniżej zamieszczamy aktualny wzór wniosku (w formacie pdf i docx):


Wniosek o zaopiniowanie sposobu podziału środków finansowych - plik docx
Wniosek o zaopiniowanie sposobu podziału środków finansowych - plik pdf
Rozporządzenie MZ w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Rozporządzenie MZ zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Uchwała NRPiP Nr 272/VII/2017 z dn. 13.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania ...
OŚWIADCZENIE OIPiP w Częstochowie dotyczęce systemu SMK 2017/10/07 18:41 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje, że System Monitorowania Kształcenia (SMK) nie został stworzony przez w/w Izbę, ani też przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych.

 

System ten na zmówienie Ministerstwa Zdrowia został stworzony przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, a narzucony jest przez art. 30 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2017, poz. 1845).

 

W związku z powyższym wszelkie krytyczne (lub pozytywne) uwagi dotyczące funkcjonowania systemu SMK prosimy kierować do jego twórców, czyli Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.


Numery telefonów do konsultantów obsługujący infolinię w zakresie SMK podane są poniżej (w ramce na żółtym polu).

  • Podstrona 1 z 1
  • 1Pytania dotyczące funkcjonowania i obsługi sysytemu SMK
należy kierować do CSIOZ telefonicznie:
/22/ 597 09 75
/22/ 597 09 76
/22/ 597 09 80
/22/ 597 09 21
/22/ 492 50 05
/22/ 492 50 19
/22/ 203 27 66
oraz mailowo: smk-serwis@csioz.gov.pl

UWAGA !!!

Wszystkie pielęgniarki i położne chcące uczestniczyć w wybranym szkoleniu zawodowym  zobowiązane są do złożenia wniosku drogą elektroniczną poprzez system SMK*

Jak zapisać się na szkolenie w systemie SMK

Sprawdź >>TUTAJ<<AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

13-12-2017 r. Zaproszenie do obejrzenia filmu ''Samarytanie'' 2017/12/13 16:12 

Szanowni Państwo,

Członkowie ŚFSZZP,

uprzejmie informuję, iż w dniu dzisiejszym

(tj. 13 grudnia br.) o godz. 21.00 TVP3 Katowice wyemituje film dokumentalny Adama Turuli 'Samarytanie'.


Film  zrealizowany na zamówienia Śląskiej Izby Lekarskiej, opowiada o pacyfikacji kopani Wujek z perspektywy lekarzy, który nie bacząc na grożące im ryzyko robili wszystko, by dotrzeć do potrzebujących.

Serdecznie zapraszam do obejrzenia dokumentu.


Miło mi również poinformować, że najnowszy numer „CZASYPISMA” powstał we współpracy z ŚIL

 

„CzasyPismo” to periodyk historyczny wydawany od pięciu lat przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Partnerem najnowszego  numeru jest Śląska Izba Lekarska, która pomogła przy opracowaniu części materiału. 

 

Z prezesem ŚIL , Jackiem Kozakiewiczem, redaktorzy periodyku przeprowadzili wywiad o strategiach upamiętniania historii medycyny w regionie. Wynikiem współpracy było też przekazanie historii opowiedzianych w cyklu „Dziedzictwo Hippokratesa”  przez kilku wybitnych, nieżyjących już lekarzy, uhonorowanych Wawrzynem Lekarskim (najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Śląską Izbę Lekarską) . Swoje wspomnienia z przełomowych lat 1956 i 1980/1981 przedstawili   Zygfryd Wawrzynek i Wojciech Pluskiewicz, dowodząc, że lekarz może być także aktywnym uczestnikiem wydarzeń społeczno-politycznych. Innym przykładem takiego zaangażowania była postawa działacza „Solidarności”, Ignacego Pietruszki, lekarza z centrum rehabilitacji „Repty”. 

 

Z pozdrowieniami

Katarzyna B. Fulbiszewska

koordynator ŚFSZZP 

Terminy egzaminów kwalifikacyjnych do szkoleń specjalizacyjnych dofinansowanych przez Ministerstwo Zdrowia. 2017/12/04 14:42 

Informacje o terminach i miejscach egzaminów kwalifikacyjnych:

>>TUTAJ<<

19-12-2017 r. OIPiP w Częstochowie zachęca do udziału w kursie dokształcającym ''Długoterminowe dostępy naczyniowe – użytkowanie portów naczyniowych'' 2017/10/25 15:44 

Ośrodek Szkoleniowy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

 

zapraszają na kurs dokształcający

 Długoterminowe dostępy naczyniowe – użytkowanie portów naczyniowych.

  

Szczegóły >> TUTAJ<<

XIII Ogólnopolski Konkurs ''Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017'' 2017/11/17 14:23 


Karta zgłoszenia
Med-Stres: badanie fokusowe 2017/11/24 10:30 

Celem projektu Med-Stres jest udoskonalenie internetowego programu szkoleniowo-terapeutycznego skierowanego na przeciwdziałanie stresowi zawodowemu oraz jego negatywnym skutkom wśród personelu medycznego. Niniejsze badanie fokusowe stanowi pierwszy etap tego projektu. Celem badania fokusowego jest rozpoznanie specyfiki i warunków pracy przedstawicieli zawodów medycznych, w tym określenie, które elementy pracy sprzyjają poczuciu satysfakcji zawodowej lub mogą prowadzić do rozwoju stresu zawodowego i jego konsekwencji, takich jak wypalenie zawodowe.
 
Uczestnictwo w badaniu fokusowym polega na wypełnieniu specjalnie przygotowanej ankiety. Państwa zaangażowanie pozwoli na uzyskanie wiedzy niezbędnej dla stworzenia  programu ściśle ukierunkowanego na  potrzeby przedstawicieli zawodów medycznych. 

 

Poniżej link do ankiety:

https://www.surveymonkey.com/r/MedStres1

18/20-01-2018 r. Częstochowa: XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych. 2017/10/11 14:39 

28-02-2018 r. Częstochowa: Koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo 2017/11/27 14:40 

 

Witam serdecznie,

 

Już na początku przyszłego roku legendarny zespół STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO odwiedzi Częstochowę.
Zespół, któremu niezmiennie przewodzi Krzysztof Myszkowski, zaśpiewa swoje największe przeboje: 'Czarny blues o czwartej nad ranem', 'Bieszczadzkie Anioły'
 czy 'Z nim będziesz szczęśliwsza'.
Nie zabraknie także utworów z najnowszej płyty zespołu oraz barwnych anegdot i opowieści.

Stare Dobre Małżeństwo
25 lutego 2018 r godz. 17.00
Filharmonia Częstochowska


bilety w cenie od 65-90 zł do nabycia:

http://www.kupbilecik.pl/impreza-18592-stare.dobre.malzenstwo.czestochowa.html
- kasa Filharmonii
- EMPIK
- tel. 661 664 887 lub kontakt@agencja-start.pl

Wystawiamy fakturę VAT na bilety oraz jesteśmy w stanie dostosować termin płatności do Państwa potrzeb.

Cezary Sadowski
www.agencja-start.pl
661664887

KARNAWAŁOWE SHOW W CZĘSTOCHOWIE 2017/11/24 10:31 

Stefan Gąsieniec Producent 'MOONLIGHT VEHICLE' ALTBERG STUDIO informuje, że:

są jeszcze dostępne bilety na jedyny w Polsce spektakl muzyczny o Ameryce lat 30.

 

MDK Częstochowa 07.01.2018 r. godzina 18.00.

Bilety do nabycia pod nr tel:

606 387 584

lub

/34/ 323 12 79 wew. 36

10-11-2017 r. Premiera filmu o doktorze Władysławie Biegańskim  

Szanowni Państwo,

 

10 listopada odbyła się w Częstochowie premiera filmu o doktorze Władysławie Biegańskim, który powstał dla upamiętnienia 100 rocznicy śmierci wybitnego lekarza, naukowca i filozofa, Częstochowianina Stulecia, patrona współczesnych lekarzy. Sala była wypełniona po brzegi, dostawiano krzesła.

 

Producentem, reżyserem i kompozytorem muzyki do tego filmu jest częstochowski nauczyciel muzyki - Artur Broncel. Jest to sfabularyzowana opowieść o doktorze Biegańskim, narratorami są między innymi Beata Zawadowicz - prezes Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego i Juliusz Sętowski - kierownik Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy. 

 

Tytuł filmu 'BIEGAŃSKI - drogi ku szczęściu' nawiązuje, jak powiedział reżyser Artur Broncel, do aforyzmu doktora Biegańskiego, myślę, że tego który zacytuję: 'Gdyby mnie kto zapytał, jaki jest główny warunek szczęścia, odpowiedziałbym bez wahania, że praca umiłowana. Człowiek, który nie ma celu w życiu, dla którego praca jest nieznośnym ciężarem, nigdy nie będzie szczęśliwym'.

'Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej'. Władysław Biegański, 1899

 

Rok Władysława Biegańskiego dobiega końca. Bardzo ważne jest, i jest to nasza rola, aby ten film rozpowszechnić wśród mieszkańców, uczniów, młodzieży, studentów, lekarzy i pielęgniarek, zorganizować seanse, by przybliżyć tę piękną postać także w środowiskach gdzie jest mniej znana.   

 

Z wyrazami szacunku

Beata Zawadowicz

Prezes Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego

 

18-10-2017 r. Stanowisko NRPiP, KIF, KIDL  

Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiamy stanowisko popierające postulaty rezydentów podpisane przez Prezesów Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Izby Fizjoterapeutów i Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz komunikat jaki został opracowany i wysłany do mediów.

 

Mariola Łodzińska
Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych


Komunikat
List do MZ

 


OBOWIĄZKOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA - 2017 ROK


UWAGA!

W 2017 ROKU ZMIENIłA SIĘ WYSOKOŚĆ

OBOWIĄZKOWEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

 

Wysokość składki członkowskiej w 2017 roku dla osób wykonujących zawód pielęgniarki/pielęgniarza, położnej/położnego w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek, w tym również wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych, wynosi 33 zł 03 gr.

Jest to 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez Prezesa GUS za czwarty kwartał poprzedniego roku kalendarzowego, czyli kwoty 4403 zł 78 gr.

 

Jednocześnie informujemy, że w 2017 roku składka osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, na podstawie stosunku służbowego lub na podstawie umowy zlecenia wynosi 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

 

Zwracamy się do wszystkich Państwa - płacących składki członkowskie za pomocą stałego zlecenia o sprawdzenie, czy przelewana kwota jest adekwatna do powyższych informacji i czy nie istnieje konieczność jej zmodyfikowania.

 

Przypominamy, że opłacanie składek członkowskich przez pielęgniarki, pielęgniarzy i położne jest obowiązkowe. Wynika to z faktu, iż zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) obowiązkowa jest przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu.

 

Nieuregulowanie przez pielęgniarkę, położną składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia właściwą okręgowa izbę, której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. (Dz.U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.).

 

Więcej informacji o zasadach opłacania obowiązkowych składek członkowskich można znaleźć w zakładce ''SKŁADKI CZŁONKOWSKIE''  w menu z lewej strony.

Liczba odwiedzin: 598121

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się