www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

 

Oferta nowego ubezpieczenia majątkowego INTER Partner dla Medycyny. 2021/07/20 09:39 

  

  


news_4153_orpip-czestochowa.pdf
INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

DYSTRYBUCJA ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. 2020/05/20 13:06 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie otrzymała pozyskane z Ministerstwa Zdrowia środki ochrony dezynfekcyjne oraz środki ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych.

Zgodnie z informacją środki mają być przekazane dla pielęgniarek/położnych rodzinnych, pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej, domowej opieki paliatywno-hospicyjnej, opieki pielęgniarskiej nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie, praktyk zawodowych i niepublicznych podmiotów pielęgniarskich i położniczych.

Zainteresowane placówki/osoby zapraszamy po odbiór do siedziby biura OIPiP, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel.: 34 324-51-12, 5003—008-946

Przypominamy o zachowaniu wszelkich środków ostrożności przebywając w izbie.

  

Zalecenia ECDC dotyczące zakładaniai zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2(COVID-19). 2020/03/20 19:32 

  

  


news_3745_covid19.wytyczneecdcodnosniesoipl.pdf
Jakie środki indywidualnej ochrony osobistej powinien stosować personel medyczny podczas opieki nad pacjentem z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2? 2020/03/19 13:29 

Jakie środki indywidualnej ochrony osobistej powinien stosować personel medyczny podczas opieki nad pacjentem z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2?


Jak cytować: Rymer W., Wroczyńska A., Matkowska-Kocjan A.: COVID-19 – aktualny stan wiedzy. Med. Prakt., 2020; 3: 102–121

 

W związku z epidemią SARS-CoV-2 ECDC sugeruje, aby zestaw PPE zawierał co najmniej środki:


1) ochraniające drogi oddechowe – maski o standardzie Filtering Face Piece 2 (FFP2) lub 3 (FFP3)
2) zabezpieczające oczy – gogle lub przyłbica
3) ochraniające ciało – nieprzemakalny fartuch z długimi rękawami
4) ochraniające ręce – rękawiczki.


Placówki medyczne powinny być zaopatrzone w PPE o różnych rozmiarach.

Maski FFP2 i FFP3 powinien stosować personel sprawujący opiekę nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Powinny być one standardem wyposażenia w placówkach wyznaczonych do opieki nad takimi pacjentami. Po założeniu maski należy sprawdzić jej dopasowanie do twarzy – całe powietrze wdychane powinno przechodzić przez maskę. Owłosienie twarzy może przeszkadzać w prawidłowym stosowaniu maseczek. Do procedur medycznych, podczas których dochodzi do powstania aerozolu i możliwa jest droga powietrzna transmisji zakażenia, należy zakładać maski FFP3.

W razie braku masek FFP2 lub FFP3 wskazane jest stosowanie masek chirurgicznych, choć należy pamiętać o ich ograniczeniach (nie chronią przed powietrzną drogą transmisji patogenów) oraz częstej zmianie. Po nałożeniu maskę należy dopasować do twarzy za pomocą metalowego klipsa na nos, znajdującego się w górnej części maski. Maskę należy nałożyć tak, aby jak najszczelniej przylegała do twarzy, a nie luźno zwisała.

 

Kolejność zakładania PPE: należy zdezynfekować ręce, jako pierwszy założyć fartuch, następnie kolejno maskę, gogle/przyłbicę i – jako ostatnie – rękawiczki.

Gogle powinny być dopasowane do maski, nachodzić na nią. Rękawice powinny zakrywać nadgarstek i mankiety fartucha.

 

Zdejmowanie PPE: jest to procedura wymagająca szczególnej uwagi, ponieważ materiał zakaźny może się znajdować na zewnętrznej powierzchni PPE. Przy nieprawidłowym lub niestarannym zdejmowaniu PPE może dojść do przypadkowej kontaminacji i późniejszego zakażenia. Sprzęt jednorazowy zaraz po zdjęciu powinno się wyrzucić do kosza na odpady zakaźne. Sprzęt wielorazowy (np. przyłbica) należy po użyciu umieścić w pojemniku przeznaczonym na zanieczyszczony sprzęt medyczny i przed następnym użyciem poddać dekontaminacji zgodnie z zaleceniem producenta.

 

Jako pierwsze zdejmuje się rękawiczki (po uprzednim zdezynfekowaniu), w sposób minimalizujący kontaminację rąk. Następnie należy zdezynfekować ręce i założyć nową parę rękawiczek. Po założeniu nowej pary rękawiczek zdejmuje się fartuch. W tym celu należy chwycić tył fartucha i odciągając od ciała zanieczyszczoną przednią część, zawinąć do środka i wywinąć rękawy na zewnątrz (należy unikać dotykania przedniej zanieczyszczonej części fartucha). Ręce należy zdezynfekować. Następnie zdejmuje się gogle/przyłbicę, nie dotykając ich przedniej strony, po czym ponownie dezynfekuje ręce. Kolejne kroki to: zdjęcie maseczki (należy chwycić za paski i ostrożnie zdjąć maskę, uważając, aby nie dotknąć jej zewnętrznej powierzchni), dekontaminacja rąk, zdjęcie rękawiczek założonych przed zdjęciem fartucha i ponowna dekontaminacja rąk. Poszczególne kroki zdejmowania PPE przedstawiono w ramce 4. Jeśli przy zdejmowaniu PPE uczestniczy osoba asystująca, ona również powinna być ubrana w PPE (maskę chirurgiczną i rękawiczki) i stosować zasadę dekontaminacji rąk po każdej czynności przy zdejmowaniu PPE.

PPE należy założyć tuż przed wejściem na salę chorego oraz zdjąć w wyznaczonym miejscu przy wyjściu, przy którym powinny się znaleźć również kosz na jednorazowe PPE oraz sprzęt niezbędny do higieny rąk.


Kolejność zdejmowania środków ochrony indywidualnej


krok 1 → dezynfekcja rąk
krok 2 → zdjęcie rękawiczek
krok 3 → dezynfekcja rąk i założenie nowej pary rękawiczek
krok 4 → zdjęcie fartucha
krok 5 → dezynfekcja rąk
krok 6 → zdjęcie maski/przyłbicy
krok 7 → dezynfekcja rąk
krok 8 → zdjęcie maseczki
krok 9 → dezynfekcja rąk
krok 10 → zdjęcie rękawiczek
krok 11 → dezynfekcja rąk

 

  

Wszystko o maseczkach ochronnych: historia, rodzaje, skuteczność. 2020/03/19 13:31 

  Wszystko o maseczkach ochronnych:
Temat koronawirusa jest obecny we wszystkich światowych mediach. Nie ma dziedziny życia, na którą obecna sytuacja nie miałaby wpływu – od polityki, przez gospodarkę i turystykę po zdrowie publiczne. Jednak w obecnej dobie szumu informacyjnego należy jasno i wyraźnie oddzielić mity od rzeczywistości by nie dać się ponieść ślepej fali zmierzającej donikąd.
 
W zależności od ilości warstw materiału, maseczki zachowują maksymalną skuteczność do kilkunastu minut użytkowania.
Polacy w panice wykupują maseczki ochronne. Skąd ten popłoch? Przekonanie, że zwykła włóknina jest w stanie ochronić nas przed wniknięciem drobnoustroju zdziesiątkowało apteki i placówki medyczne. Przedstawiamy najważniejsze fakty dotyczące tych środków ochrony indywidualnej.
MASECZKA WCZORAJ I DZIŚ
Tak naprawdę w temacie maseczek, jak i innych środków ochrony indywidualnej, wszystko zawdzięczamy jednemu człowiekowi – Janowi Antoniemu Mikuliczowi-Radeckiemu, polskiemu chirurgowi,  pomysłodawcy nowych technik operacyjnych i narzędzi chirurgicznych, jednemu z pionierów antyseptyki i aseptyki. Co ciekawe w farmacji sam Mikulicz znany jest chyba bardziej za sprawą wprowadzenia do lecznictwa maści zawierającą roztwór azotanu srebra i balsam peruwiański (tzw. maść Mikulicza – Unguentum Argenti nitratis compositum).
Mikulicz prócz niebywałych sukcesów w zakresie gastroenterologii, udoskonalił też metody antyseptycznego zaopatrywania ran poprzez stosowanie jodoformu oraz metody aseptyki poprzez wprowadzenia rękawiczek operacyjnych z jedwabiu (w 1885 r.) i masek operacyjnych (na przełomie lat 1896-1897). Te bawełniane maski zasłaniające usta i nos, jeszcze wiele lat później nosiły nazwę „maska Mikulicza”.
Maseczki rozpowszechniły się poza sale operacyjne i stały się codziennym elementem pracy w wielu zawodach, ale też skutecznym środkiem zmniejszającym szerzenie się infekcji podczas sezonów przeziębień i grypy. Przy obecnej sytuacji związanej z COVID-19 temat maseczek ochronnych w ostatnich kilkunastu dniach zyskuje na popularności, mimo braku naukowych dowodów wskazujących na sensowność ich stosowania.
WZROST ZAINTERESOWANIA MASECZKAMI
W rezultacie statystyki wyszukiwań Google z ostatnich 30 dni pokazują zawrotny trend, zarówno na świecie (dla hasła „coronavirus mask”) jak i w naszym kraju (dla hasła „koronawirus maseczka”):
Statystyki wyszukiwań hasła „koronawirus maseczka” w Google
Punkt przegięcia w obu przypadkach nastąpił 27 lutego, kiedy Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała dokument zatytułowany „Rational use of personal protective equipment”. Te siedmiostronicowe wytyczne  podsumowują zalecenia WHO dotyczące racjonalne stosowania środków ochrony indywidualnej. Dokument podkreśla, że obecny globalny zapas środków ochrony indywidualnej jest niewystarczający, szczególnie masek. Rosnący globalny popyt – napędzany nie tylko liczbą przypadków COVID-19, ale także przez dezinformację, zakupy napędzane paniką i gromadzenie zapasów – spowoduje dalsze niedobory środków ochrony indywidualnej na całym świecie.
Dokument w dalszej części zawiera podsumowanie strategii optymalizacji dostępności maseczek i pozostałych środków ochrony osobistej – być może rozpowszechnienie tych informacji w środkach masowego przekazu osłabiło trend masowego wykupywania istniejących zapasów i zawyżania cen. Poza tym, maska masce nierówna. Z czym więc tak naprawdę mamy do czynienia?
RODZAJE MASEK OCHRONNYCH
Maski chirurgiczne
Na początek warto podkreślić fakt, że maski chirurgiczne przeznaczone są do ochrony przed kroplami lub cząstkami o średnicy większej niż 100 μm, podczas gdy wirus SARS-CoV-2 ma kształt zasadniczo kulisty, choć nieco pleomorficzny, o średnicy 60–140 nm – a zatem 100-krotnie mniejszej niż średnica porów. Standardy w zakresie stopnia filtracji masek chirurgicznych (współczynnik BFE) określa norma europejska EN 14683. Dzieli ona maski chirurgiczne na następujące rodzaje: Typ I, Typ IR, Typ II, Typ IIR. Na sali operacyjnej najczęściej stosowane są jednorazowe maski chirurgiczne typu II z trzech warstw włókniny polipropylenowej. Ich stopień filtracji bakteryjnej BFE wynosi przynajmniej 98%. Zapewniają przez to skuteczną ochronę zarówno dla lekarza, jak i pacjenta, a także umożliwia swobodne oddychanie. Maski chirurgiczne typu IIR to maski dodatkowo odporne na przesiąkanie, które gwarantują bezpieczeństwo personelowi medycznemu przed ekspozycją na krew i inne potencjalnie zakaźne płyny.
Maseczki antywirusowe jednorazowe mają kilka istotnych wad. W przypadku, gdy są nieprawidłowo założone, ochrona przed przenoszeniem chorobotwórczych drobnoustrojów zostaje znacznie ograniczona. Dlatego też tak ważne jest, aby stosować maseczki, które da się dobrze dopasować do twarzy. Stopień ochrony przed zakażeniem obniża się również, kiedy maseczka przeciwbakteryjna jest noszona przez kilka godzin. Ma to związek z nabieraniem wilgoci. W zależności od ilości warstw materiału, maseczki zachowują maksymalną skuteczność do kilkunastu minut użytkowania. Należy je zatem regularnie zmieniać !!!
Półmaski
Norma PN-EN 149:2001 jasno określa trzy klasy ochrony półmasek: FFP1, FFP2 oraz FFP3. Wszystkie sprawdzają się podczas filtracji płynnych pyłów oraz cząstek stałych, które mogłyby przedostać się do dróg oddechowych personelu medycznego. Jednak różnią się przede wszystkim granicą maksymalnego przecieku wewnętrznego (tj. maksymalnego stopnia nieszczelności maski wynikającego z niecałkowitego przylegania maski do skóry twarzy oraz ewentualnych nieszczelności zaworu wydechowego). Dla FFP1 jest to 25%, dla FFP2 11%, a FFP3 5%. Półmaski ochronne  dzielą się na trzy klasy skuteczności filtracyjnej:
•    P1 – zatrzymują około 80% cząstek, które są mniejsze niż 2 mikrometry
•    P2 – zatrzymują około 94% cząstek, które są mniejsze niż 0,5 mikrometra
•    P3 – zatrzymują około 99,95% cząstek, które są mniejsze niż 0,5 mikrometra
Półmaski powodują wzrost oporu wdechu. Im dłużej są użytkowane, tym wchłonięty pył bardziej utrudnia oddychanie. Co więcej, ich efektywność maleje wraz ze wzrostem dwutlenku węgla oraz pary wodnej pomiędzy czaszą półmaski a twarzą (tzw. przestrzeń martwa). Koncentracja dwutlenku węgla w przestrzeni martwej wzrasta z każdym kolejnym wydechem. Dlatego maski powinny być często wymieniane. W celu poprawienia komfortu użytkowania stosuje się zaworki wydechowe jednokierunkowe, które przyspieszają cyrkulację gazów. Rozważając zakup maski przeciwpyłowej, warto wybierać te wyposażone w tego rodzaju udogodnienie.
ZALECENIA WHO
Warto przypomnieć wydane przez Światową Organizację Zdrowia wytyczne co do stosowania maseczek ochronnych:
•    Jeśli jesteś zdrowy, noś maskę tylko wtedy, gdy opiekujesz się osobą z podejrzeniem zakażenia COVID-2019
•    Noś maskę, jeśli kaszlesz lub kichasz
•    Maski są skuteczne tylko wtedy, gdy są stosowane w połączeniu z częstym czyszczeniem rąk za pomocą środków na bazie alkoholu lub wodą z mydłem
Jeśli nosisz maskę, musisz wiedzieć, jak jej używać i odpowiednio ją zutylizować:
o    Przed nałożeniem maski umyj ręce preparatem na bazie alkoholu lub wodą z mydłem
o    Zakryj usta i nos maską i upewnij się, że między twarzą a maską nie ma żadnych przerw
o    Unikaj dotykania maski podczas jej używania; jeśli to zrobisz, umyj ręce alkoholowym środkiem do mycia rąk lub wodą z mydłem
o Wymień maskę na nową, gdy tylko będzie wilgotna i nie używaj ponownie masek jednorazowych
o Aby usunąć maskę usuń ją od tyłu (nie dotykaj przodu maski), wyrzuć ją do zamkniętego pojemnika oraz oczyść ręce za pomocą środka na bazie alkoholu lub wody z mydłem.

  


news_3738_wszystkoomaseczkachochronnych.pdf
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

Liczba odwiedzin: 1606

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się