www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

Wybory

harmonogram

        

   

       HARMONOGRAM ZEBRAŃ WYBORCZYCH – WYBORY DELEGATÓW  - 2019  rok.

 

L.p.

REJONY      WYBORCZE

Pełnomocnicy

Data

zebrania

 

1

   REJON Nr 1

Jolanta Dołęga

03.12.2019r., godz. 11.00

2

   REJON Nr 2

Agata Ciesielska

05.12.2019r., godz. 12.00

3

   REJON Nr 3

Ewa Kucharska

25.11.2019r., godz. 12.00

4

   REJON Nr 4

Ewa Kucharska

27.11.2019r., godz. 12.00

5

   REJON Nr 5

Ewa Kucharska

06.12.2019r., godz. 12.00

6

   REJON Nr 6

Anna Biedroń,

Elżbieta Denderska

03.12.2019r., godz. 13.00

7

   REJON Nr 7

Tomasz Czech

18.11.2019r., godz. 7.30

8

   REJON Nr 8

Lidia Kucharska

21.11.2019r. , godz. 13.00

9

   REJON Nr 9

Marzena Kwiatkowska

04.12.2019r., godz. 15.00

10

   REJON Nr 10

Iwona Markiewicz

29.11.2019r., godz. 13.30

11

   REJON Nr 11

Małgorzata Glin

13.12.2019r. godz. 16.00

12

   REJON Nr 12

Ewa Preś

27.11.2019r., godz. 12.00

13

   REJON Nr 13

Marzena Kwiatkowska

04.12.2019r., godz. 14.00

14

   REJON Nr 14

Beata Puchała

05.11.2019r.

15

   REJON Nr 15

Ewa Piekiełek

21.11.2019r. godz.

16

   REJON Nr 16

Andrzej Chrzęstek

29.11.2019r., godz. 11.00

17

   REJON Nr 17

Katarzyna Cholewa

13.12.2019r., godz. 12.00

18

   REJON Nr 18

Roman Borszcz

04.12.2019r., godz. 12.00

19

   REJON Nr 19

Zbigniew Bednarczyk

04.12.2019r., godz. 10.30

20

   REJON Nr 20

Wanda Kowalska

II tydzień grudnia

21

   REJON Nr 21

Wioletta Kaczmarzyk

25.11.2019r., godz. 10.00

22.

   REJON Nr 22

Marzena Maniszewska

29.11.2019r., godz. 11.00

 

Liczba odwiedzin: 569

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się