Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
< class="content_title ">archiwum
Wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od 1 lipca 2021 2021.07.20 09:22

W Dzienniku Ustaw z 21 czerwca została opublikowana ustawa z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. 

Od 1 lipca nastąpił wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, poniżej którego nie będą opłacani pracownicy ochrony zdrowia.  NRPiP z poparciem wszystkich Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w Polsce wystosowała apele i pisma z propozycją zwiększenia wskaźników pracy.

Senat wprowadził do ustawy proponowane przez NRPiP oraz OZZPiP poprawki podwyższające minimalne pensje, ale Sejm je odrzucił.

  

news_4152_2690ustawaominimalnymwynagrodzeniu2021.pdf
news_4152_2691sposobwyliczeniawynagrodzeniaod1lipca2021r.pdf
news_4152_2692uzasadnieniedozarzadzenia122.pdf
news_4152_2693zarzadzenieprezesanfzz30062021wsprawieokresleniawspolczynnikowkorygujacych.pdf
news_4152_2694rozporzadzeniemzzdnia5lipca2021wsprawieowu.pdf
news_4152_2696komunikatwswynagrodzeniazasadniczegodlapielegniarekipoloznych.pdf
news_4152_2697zestawienieimennychglosowanposlow.pdf