Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
< class="content_title ">archiwum
PLANOWANE SZKOLENIA NA I PÓŁROCZE 2023 R., ORGANIZOWANE PRZEZ OIPIP W CZĘSTOCHOWIE 2023-02-09 08:25

 

NAZWA SZKOLENIA

PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA

MINIMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW

DODATKOWE WYMAGANIA

SPECJALISTYCZNE

Endoskopia

Marzec lub po zebraniu grupy

15

Brak

Edukator w cukrzycy

Marzec lub po zebraniu grupy

15

Brak

Dializoterapia

Kwiecień lub po zebraniu grupy

15

Brak

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

Kwiecień lub po zebraniu grupy

15

Brak

Szczepienia ochronne dla położnych

Kwiecień lub po zebraniu grupy

15

Brak

 

Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Część I

 

Marzec lub po zebraniu grupy

 

15

Przeznaczony dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Część II

Marzec lub po zebraniu grupy

15

Brak

Leczenie ran dla pielęgniarek

 

Kwiecień lub po zebraniu grupy

15

Brak

Spirometria

Marzec lub po zebraniu grupy

15

Brak

KWALIFIKACYJNE

Rodzinne dla położnych

Maj lub po zebraniu grupy

15

Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, które dokumentuje co najmniej 6-miesięczny staż w zawodzie pielęgniarki/położnej

 

Rodzinne dla pielęgniarek

Maj lub po zebraniu grupy

15

Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, które dokumentuje co najmniej 6-miesięczny staż w zawodzie pielęgniarki/położnej

 

Pielęgniarstwo ratunkowe

Marzec lub po zebraniu grupy

15

Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, które dokumentuje co najmniej 6-miesięczny staż w zawodzie pielęgniarki/położnej

 

Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania

Marzec lub po zebraniu grupy

15

Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, które dokumentuje co najmniej 6-miesięczny staż w zawodzie pielęgniarki/położnej

 

SPECJALIZACJE

 

 

 

 

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek

 

 

 

 

Czerwiec lub po zebraniu grupy

 

 

 

 

20

Pielęgniarka posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią: dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. lub zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne lub zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment lub dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013.

oraz

Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, które dokumentuje co najmniej 2-letni staż

w zawodzie pielęgniarki/położnej.

Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek

Maj lub po zebraniu grupy

20

Jak powyżej

 

DOKSZTAŁCAJĄCE

Długoterminowe porty naczyniowe – użytkowanie portów naczyniowych

Marzec lub po zebraniu grupy

20

Brak

Zastosowanie przymusu bezpośredniego przez pielęgniarki

Marzec lub po zebraniu grupy

20

Brak

 

 

 

 

 

KONTAKT Z OŚRODKIEM SZKOLENIOWYM

Tel. (34) 324-51-12 wew. 407

lub 519-862-186

e-mail: szkolenia@oipip.czest.pl

OŚRODEK SZKOLENIOWY OIPiP w Częstochowie zaprasza na kursy specjalistyczne. 2022-12-30 04:58

OŚRODEK SZKOLENIOWY OIPiP

w Częstochowie ZAPRASZA na kursy!KURSY SPECJALISTYCZNE (czas trwania do 3 miesięcy)

 • Dializoterapia – planowany termin: 15.02.2023

 • Edukator w cukrzycy – planowany termin: 01.02.2023

 • Endoskopia – planowany termin: 18.01.2023

 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept - część I (mgr) oraz II (lic) – planowany termin: 25.01.2023

 • Spirometria – planowany termin: 11.01.2023

 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych - planowany termin: 08.02.2023ZAPISY na kurs poprzez system SMK.

Koszt oraz ostateczny termin rozpoczęcia kursu uzależniony jest od liczby uczestników.

Serdecznie zapraszamy!*UWAGA PAŃSTWO ZAPISUJĄCY SIĘ NA KURSY!

Przypominamy, iż po złożeniu wniosku w systemie SMK należy sprawdzić jego STATUS.

Wnioski, które po weryfikacji zostały zwrócone celem uzupełnienia NALEŻY po naniesieniu poprawek PRZESŁAĆ PONOWNIE!

Osoby, które nie prześlą ponownie poprawionego wniosku NIE MOGĄ zostać zakwalifikowane na dany rodzaj kształcenia.

Bezpłatne kursy specjalistyczne. 2022-12-10 08:06

 

 

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie zaprasza na udział w BEZPŁATNYCH KURSACH SPECJALISTYCZNYCH realizowanych w ramach projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (PO WER 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer POWR.07.01.00-00-0004/22.

Ośrodek Szkoleniowy zaprasza na kursy kwalifikacyjne. 2022-12-09 06:54

OŚRODEK SZKOLENIOWY ZAPRASZA

na kurs kwalifikacyjny:

- PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA PIELĘGNIAREK

- PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA POŁOŻNYCH

 

Planowane rozpoczęcie kursu - 21.12.2022r.
siedziba OIPiP w Częstochowie,
ul. Pułaskiego 25, budynek Przemysłówki, I piętro.

ZAPISY na kurs poprzez system SMK.

Szkolenia organizowane przez OIPiP w Częstochowie są płatne. Koszt kursu uzależniony jest od liczby uczestników.

 

Serdecznie zapraszamy!!!!

 

*UWAGA PAŃSTWO ZAPISUJĄCY SIĘ NA KURSY/SZKOLENIA!

Do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, które dokumentuje co najmniej 6-cio miesięczny staż Pani w zawodzie pielęgniarki/położnej.

Przypominamy, iż po złożeniu wniosku w systemie SMK należy sprawdzić jego STATUS.

Wnioski, które po weryfikacji zostały zwrócone celem uzupełniania NALEŻY po naniesieniu poprawek PRZESŁAĆ PONOWNIE!

Osoby, które nie prześlą ponownie poprawionego wniosku NIE MOGĄ zostać zakwalifikowane na dany rodzaj kształcenia.

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie zaprasza na udział w BEZPŁATNYCH KURSACH SPECJALISTYCZNYCH 2022-09-10 06:52

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie zaprasza na udział w BEZPŁATNYCH KURSACH SPECJALISTYCZNYCH realizowanych w ramach projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (PO WER 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer POWR.07.01.00-00-0004/22.

 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego:

planowane rozpoczęcie: 21.09.2022r.

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa:

planowane rozpoczęcie: 23.09.2022r.

 • Wywiad i badanie fizykalne:

planowane rozpoczęcie: 29.09.2022r.

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka:

planowane rozpoczęcie: 30.09.2022r.

 • Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie:

planowane rozpoczęcie: 04.10.2022 r.

 • Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie:

planowane rozpoczęcie: 08.10.2022r.

 

Każda osoba może zapisać się wyłącznie na JEDEN wybrany kurs (maksymalna ilość miejsc: 32)

Kursy przeznaczone są wyłącznie dla

Pielęgniarek i Położnych należących
do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

Zapisy odbywają się przez system SMK.

W nazwie kursu znajduje się dopisek PROJEKT.

 

 

 

ZAPRASZAMY!!!