Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
< class="content_title ">archiwum
Oferta Ośrodka Szkoleniowego - II połowa 2018 roku


Kursy kwalifikacyjne

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – kurs  dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – kurs dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo internistyczne – kurs dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo ratunkowe  – kurs dla pielęgniarek systemu

Pielęgniarstwo rodzinne – kurs dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania – kurs dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek  

Pielęgniarstwo geriatryczne - kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo rodzinne - kurs kwalifikacyjny dla położnych

 

 

Kursy specjalistyczne

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa- kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych

Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych

Szczepienia ochronne– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek

Szczepienia ochronne dla położnych – kurs specjalistyczny dla położnych

Leczenie ran– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek

Leczenie ran – kurs specjalistyczny dla położnych

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych

Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Część I – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych

Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Część II– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych

Edukator w cukrzycy – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych

Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu - kurs specjalistyczny dla położnych

Onkologia ginekologiczna - dla położnych (nowe szkolenie)

Opieka nad pacjentem z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) (nowe szkolenie)

Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji – kurs przeznaczony dla położnych

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów- kurs przeznaczony dla pielęgniarek

Wywiad i badanie fizykalne – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych.


Szkolenia specjalizacyjne - specjalizacje pielęgniarskie

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Pielęgniarstwo internistyczne

Pielęgniarstwo geriatryczne

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

 

Kursy dokształcające

Cewnikowanie pęcherza moczowego

Dłuoterminowe dostępy naczyniowe - użytkowanie portów naczyniowych

 

Kursy jednodniowe

Zastosowanie przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę.

 

Osoby zainteresowane udziałem w kursach powinny spełniać poniższe kryteria:

 

Do specjalizacji pielęgniarskiej:

- posiadać prawo wykonywania zawodu  pielęgniarki lub położnej

- posiadać udokumentowane 2 lata  pracy w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat

- posiadać ukończone wymagane kursy specjalistyczne

- złożyć wniosek na specjalizację  za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych - SMK.

 

Do kursów kwalifikacyjnych:

- posiadać prawo wykonywania zawodu  pielęgniarki lub położnej

- posiadać udokumentowane 6 miesięcy  pracy w zawodzie.

- złożyć wniosek na kurs  za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych - SMK.

- posiadać  ukończone wymagane kursy specjalistyczne.

 

Do kursów specjalistycznych i dokształcających :

- zgłoszenie  za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych – SMK

 

 

Kontakt z Ośrodkiem Szkoleniowym:

tel. 519-862-186 lub  34/324-51-12 wewn.407

2022-07-11 20:06

W dniu dzisiejszym tj. 11.07.2022r. na maila szkolenia zostały wysłane informacje organizacyjne.

Proszę zapoznać się z zamieszczonymi informacjami.

SPECJALIZACJA INTERNISTYCZNA!!!

W dniu dzisiejszym tj. 11.03.2021r. na maila szkolenia zostały wysłane informacje organizacyjne.

Proszę zapoznać się z zamieszczonymi informacjami.

  

SPECJLAIZACJA INTERNISTYCZNA !!!!! 2021.03.05 04:21

Na adres mailowy szkolenia (…..................@gmail.com) w  dniu dzisiejszym tj. 04.03.2021r zostały przesłane nowe informacje.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi informacjami.

  

SPECJALIZACJA INTERNISTYCZNA!!! 2021.02.19 16:08

W dniu dzisiejszym tj. 19.02.2021r. na maila szkolenia zostały wysłane informacje organizacyjne.

Proszę zapoznać się z zamieszczonymi informacjami.