Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
 • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
 • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
 • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
« »

Aktualności Okręgowej Izby Pięlegniarek i Położnych w Częstochowie

WIĘCEJ

Konferencje
Szkolenia
Kursy

WIĘCEJ
Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie VIII kadencji
WIĘCEJ

Biuletyn informacyjny

WIĘCEJ

Ośrodek szkoleniowy

WIĘCEJ

Komisja ds recept

WIĘCEJ
Regulamin Komisji ds. Kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych do konsultacji społecznych. 2023-08-03 13:10

Szanowne koleżanki i koledzy

 

Przekazuję do konsultacji społecznych Regulamin Komisji ds. Kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Proszę Państwa o opinię w tej sprawie.

Projekt jest napisany na dotychczasowym Regulaminie. Część zapisów jest wykreślona. Proponowane zmiany w Regulaminie są zaznaczone na czerwono.

Regulamin Komisji ds. dofinansowania leczenia uzdrowiskowego i turnusu rehabilitacyjnego - do konsultacji społecznych. 2023-08-01 19:25

Szanowne koleżanki i koledzy

 

Przekazuję do konsultacji społecznych Regulamin Komisji ds. dofinansowania leczenia uzdrowiskowego i turnusu rehabilitacyjnego. Liczę na Państwa aktywność i opinię w tej sprawie.

Projekt jest napisany na dotychczasowym Regulaminie. Część zapisów jest wykreślona. Proponowane zmiany w Regulaminie są zaznaczone na czerwono. Nowe zapisy zostały przedyskutowane przez właściwą Komisję.

Proszę o nadsyłanie propozycji zmian do dnia 04.09.2023 roku. na adres mejlowy Izby: sekretariat@oipip.czest.pl.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie będzie procedowała regulaminy na posiedzeniu w dniu 27 września 2023 r.

 

Proszę potraktować sprawę jako poważną, ponieważ z reguły regulaminy są ustalane na okres trwania kadencji.

 

Tomasz Czech

BEZPŁATNY kurs dokształcający PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WYWOŁANYCH SARS-COV-2 W OPIECE ZINSTYTUCJONALIZOWANEJ I WARUNKACH DOMOWYCH. 2023-07-31 20:08

Szanowni Państwo,

Ruszamy z możliwością zapisywania się na BEZPŁATNY kurs dokształcający PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WYWOŁANYCH SARS-COV-2 W OPIECE ZINSTYTUCJONALIZOWANEJ I WARUNKACH DOMOWYCH.

- kurs trwa 16 godzin;

- każdy z Uczestników otrzyma TABLET z niezbędnymi materiałami dydaktycznymi;

- zapewnimy catering na czas trwania szkolenia.

 

UWAGA! W Projekcie Unijnym „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” można wziąć udział wyłącznie 1 raz.

 

Prosimy zapoznać się z dołączonymi dokumentami.

Szanowni Państwo,

Ruszamy z możliwością zapisywania się na BEZPŁATNY kurs dokształcający PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WYWOŁANYCH SARS-COV-2 W OPIECE ZINSTYTUCJONALIZOWANEJ I WARUNKACH DOMOWYCH.

- kurs trwa 16 godzin;

- każdy z Uczestników otrzyma TABLET z niezbędnymi materiałami dydaktycznymi;

- zapewnimy catering na czas trwania szkolenia.

UWAGA! W Projekcie Unijnym „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” można wziąć udział wyłącznie 1 raz.

Podczas zapisywania się w systemie SMK, należy zwrócić szczególną uwagę na wybór właściwego szkolenia z terminem zarezerwowanym bezpośrednio dla Placówek. Proszę o zwrócenie uwagi na rubrykę NAZWA PLANU KSZTAŁCENIA oraz PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA.

Poniżej wykaz kursów:

 • Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie
 • Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych (UE) - MSZ/09 (08-09.09.2023)
 • Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych (UE) - MSZ/10 (06-07.10.2023)

 

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie, ul. Bialska
 • Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych (UE) - WSSBIALSKA/09 (29-30.09.2023)
 • Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych (UE) - WSSBIALSKA/10 (20-21.10.2023)

 

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie, ul. PCK
 • Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych (UE) - WSSPCK/1 gr (12-13.10.2023)
 • Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych (UE) - WSSPCK/2 gr (17-18.10.2023)

 

 • Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu:
 • Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych (UE) - LUB/10 (14-15.10.2023)
        • Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych (UE) - LUB/11 (04-05.11.2023)

 

 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu:
 • Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych (UE) - SPZOZLUB/10 1 grupa (07-08.10.2023)
 • Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych (UE) - SPZOZLUB/10 2 grupa (21-22.10.2023)

 

 • Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni
 • Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych (UE) - BLACH/10 (26-27.10.2023)

 

 • Szpital Rejonowy w Kłobucku
 • Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych (UE) – KŁOB/ 1 gr (15-16.09.2023)
 • Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych (UE) – KŁOB/ 2 gr (22-23.09.2023)

 

 • SP ZOZ w Myszkowie

 

 • Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych (UE) - MYSZ/10 (10-11.10.2023)
 • Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych (UE) - MYSZ/11 (14-15.11.2023)

 

 • OIPiP w Częstochowie ( dla POZ, pielęgniarek środowiskowych, długoterminowych oraz osób, które nie zakwalifikowały się do edycji w swoich zakładach pracy)
 • Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych (UE) - OIPIP/10 (27-28.10.2023)
 • Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych (UE) - OIPIP/11 (17-18.11.2023)

 

*Uwaga! Powyższe terminy mogą ulec zmianie.

 

W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą pod numerem telefonu 519-862-186.

 

W kolejnym poście pojawi się instrukcja logowania się na kurs w systemie SMK.

instrukcja-logowania-sie-na-kurs-doksztalcajacy-profilaktyka-zakazen-wywolanych-sars.pdf
kurs-doksztalcajacy-profilaktyka-zakazen-wywolanych-sars-cov-2-w-opiece-zinstytucjonalizowanej-i-warunkach-domowych..pdf
Kształcenie online a koniec pandemii. 2023-07-25 16:33

Informuję, iż z dniem 1 lipca 2023 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej odwołany został stan zagrożenia epidemicznego.

Wiele regulacji prawnych obowiązujących w okresie trwania pandemii przestało mieć zastosowanie. Jednym z tych uprawnień jest możliwość kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w odniesieniu do zajęć teoretycznych. Rozporządzenie zniosło również uprawnienie do kształcenia w formie indywidualnej w odniesieniu do szkolenia praktycznego.

W praktyce oznacza to że niemożliwe jest już kształcenie online.

Wszystkie podmioty wykorzystujące po dacie 1 lipca 2023 r. metod online w kształceniu podyplomowym pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych - łamią prawo.

 

 

Tomasz Czech

Obchody Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 2023-07-10 18:37

Wiecie, że druga część obchodów Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej odbędzie się 22 września 2023 r. w Teatrze. Termin mamy potwierdzony. Zamiast części oficjalnej odbędzie się Konferencja z honorowym udziałem Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dr n. med. Grażyną Rogalą-Pawelczyk.

Relacja z konferencji pn. „Epidemia Covid-19 Województwo Śląskie”, zorganizowanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 2023-07-05 10:24

30 czerwca 2023 r.  o godzinie 10:00 odbyła się konferencja pn. „Epidemia Covid-19 Województwo Śląskie, zorganizowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.  W konferencji uczestniczyło wielu znakomitych gości, w tym przedstawiciele izb lekarskich i pielęgniarskich z terenu województwa śląskiego.

 

 

Szkolenie specjalistyczne pod nazwą Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece. 2023-07-03 19:07

Częstochowa, dnia 3 lipca 2023 r.

 

 

Koleżanki i Koledzy

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie w dniu dzisiejszym rozpoczęła rekrutację na szkolenie specjalistyczne pod nazwą Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece. Kurs trwa 16 godzin w tym 4 godziny ćwiczeń. Dedykowany jest dla pielęgniarek i położnych. Absolutnym hitem jest fakt, że mogą być przeprowadzone w Waszych zakładach pracy. Wykładowcami mogą być pielęgniarki i położne epidemiologiczne. Uczestnicy otrzymują na własność tablet z materiałami dydaktycznymi. Zapewniamy catering.

Poprzez Pielęgniarki Naczelne/Przełożone i Pielęgniarki Epidemiologiczne rozpoczęliśmy akcję informacyjną. Efektem tej pracy jest zadeklarowanie już 16 grup szkoleniowych.

Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tak szybką reakcją na naszą ofertę. Mimo tylko kilkugodzinnego oczekiwania na osoby chętne do podjęcia szkolenia – odzew był natychmiastowy. Osoby, które jeszcze nie wiedzą o kursie proszę o kontakt ze swoimi Naczelnymi czy Przełożonymi. Koleżanki i koledzy, którzy nie mają w swoich strukturach kadry kierowniczej proszę o kontakt z pracownikami Izby. 

 

Zachęcam do udziału w szkoleniu.

 

 

                                                                                                          Tomasz Czech 

                                                                                                          Przewodniczący ORPiP

Zapytanie ofertowe na realizację usługi wykonania remontu i dostosowania powierzchni dla potrzeb Ośrodka Szkoleniowego działającego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 2023-06-07 19:31

Zapytanie ofertowe na realizację usługi wykonania remontu i dostosowania powierzchni dla potrzeb Ośrodka Szkoleniowego działającego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

 

 

Informacja o wyborze oferty
Komisja powołana uchwałą nr 59/P/VIII/02/2023, w dniu 3 lipca 2023 r. o godz. 14:00
w siedzibie  OIPiP w Częstochowie odbyła posiedzenie - otwarcie i ocenę ofert na wykonanie remontu i dostosowania pomieszczeń OIPiP w Częstochowie na potrzeby ośrodka szkoleń. Wpłynęły dwie oferty. W wyniku przeprowadzonej oceny, zgodnie z ustalonymi kryteriami, ofertą najkorzystniejszą jest oferta firmy:

 

Alpinet

Piotr Broda

Korczaka 21

42-300 Myszków

 

 

 

 

zapytanie-ofertowe.pdf
< class="content_title ">Aktualności2
Relacja z Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 2023-05-23 05:32

 

W dniach 15-17 maja 2023 r w Warszawie odbył się Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Delegatami na Zjazd z naszej Izby są: Renata Sówka, Jolanta Garus – Kmieć, Agnieszka Hebda, Borszcz Roman, Andrzej Chrzęstek i Tomasz Czech.

 

W dniach 15-17 maja 2023 r w Warszawie odbył się Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
w Warszawie. Delegatami na Zjazd z naszej Izby są: Renata Sówka, Jolanta Garus – Kmieć, Agnieszka Hebda, Borszcz Roman, Andrzej Chrzęstek i Ja.

 

 

W pierwsze popołudnie ustępująca Prezes Zofia Małas podsumowała VII kadencję. W dalszej części odznaczono statuetkami i odznaczeniami Samorządu Pielęgniarek i Położnych. Z naszej Izby Złote Odznaczenie Samorządu Pielęgniarek i Położnych otrzymała Przewodnicząca ORPiP VII kadencji Barbara Płaza. Gratuluję i proszę przyjąć najlepsze życzenia dalszych sukcesów zawodowych.

W drugim dniu Zjazdu przedstawiano, dyskutowano i zatwierdzano sprawozdania organów VII kadencji. Następnie przystąpiono do wyborów. W wyniku przeprowadzonych wyborów Prezesem Naczelnej Rady została pani Mariola Łodzińska. Pani Prezes proszę przyjąć wyrazy uznania za dotychczasową pracę i życzenia wielu sukcesów w obecnej kadencji. Wybrano Przewodniczącego Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych, Przewodniczącą Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. W dalszej części Zjazdu wybierano członków poszczególnych organów Naczelnej Izby. Do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z naszej Izby kandydowali: Andrzej Chrzęstek i Roman Borszcz. W wyniku wyborów członkiem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych został Andrzej Chrzęstek. Roman niestety nie został wybrany, ale uzyskał bardzo imponujący wynik w porównaniu do osób znanych w środowisku pielęgniarsko- położniczym. Gratuluję Romku. Andrzeju jestem dumny. A teraz do pracy, ciężkiej pracy.

Trzeci dzień Zjazdu to opracowywanie wniosków złożonych podczas Zjazdu. Było ich przeszło 70.

Przyjęto Uchwałę w sprawie określa zasady etyki zawodowej. Przełomowy dokument uaktualniony i przystający do współczesnych czasów. Podjęto Uchwałę w sprawie programu działania samorządu na VIII kadencję oraz Uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania wizytacji,
w tym sposobu wyboru osób wykonujących czynności wizytacyjne.

Wniosek w sprawie określenia wysokość i częstotliwości wpłat składki członkowskiej oraz zasady jej podziału został odłożony na następny Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w przyszłym roku. Pozostałe wnioski dotyczyły praktycznie wszystkich dziedzin pielęgniarstwa i położnictwa
i będę je publikował na stronie internetowej Izby.

Dziękuję delegatom naszej Izby za pracę podczas obrad VIII Zjazdu. Odznaczonej i Wybranemu Gratuluję.

 

 

Tomasz Czech
Przewodniczący Okręgowej RadyRelacja z Gali obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 19 maja 2023 roku 2023-05-23 06:06

  Tegoroczne obchody odbyły się w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

O godzinie 16. 00 w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych gości powitał pan Robert Dorosławski – prowadzący Galę.

Następnie oficjalnego otwarcia dokonał Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek
 i Położnych w Częstochowie Tomasz Czech. Uroczyście wprowadzono Sztandar  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie w składzie: Chorąży Pocztu Roman Borszcz w asyście Renaty Wróż i Jolanty Garus-Kmieć.                          Odśpiewano Hymn Pielęgniarek.

 

Minutą ciszy uczczono pielęgniarki i położne zmarłe w 2022 r. Podczas pięknego podkładu muzycznego z niesamowitym brzmieniem skrzypiec, prowadzący odczytał 25 nazwisk zmarłych koleżanek.

 

 W dalszej części Przewodniczący w swoim wystąpieniu odniósł się do humanistycznych podstaw pielęgniarstwa i położnictwa, zagrożeń współczesnego świata w relacjach międzyludzkich oraz rozwoju zawodów. Następnie zwrócił uwagę na cechy osobowości, których oczekuje się od osób wykonujących zawód pielęgniarki lub położnej. Podkreślił wysokie wykształcenie i kompetencje współczesnych pielęgniarek
i położnych oraz samodzielność zawodową. Wybrzmiała również refleksja, że oba zawody w dalszym ciągu są zawodami deficytowymi. Na zakończenie Przewodniczący przeprowadził wywód na temat kierunków działania Samorządu na najbliższy czas.

Po przemówieniu Tomasz Czech razem z Sekretarzem ORPiP Marzeną Maniszewską
i Skarbnikiem ORPiP Andrzejem Chrzęstkiem złożyli zebranym życzenia.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Laudacjom i życzeniom nie było końca. Oprócz listów gratulacyjnych, pięknych kwiatów składanych dla pielęgniarek
i położnych otrzymaliśmy prezenty. Pastele z Ratuszem Częstochowy, Anioła który ma przynieść szczęście VIII kadencji i okolicznościowy kubek.

Na zakończenie części oficjalnej wręczono 5 położnym i 20 pielęgniarkom odznaczenia Za zasługi w zawodzie.

Kapituła w tym roku wybrała do odznaczeń osoby legitymujące się wieloletnim stażem pracy, ale przede wszystkim uhonorowano osoby, których kariery zawodowe mogą być wskazówką do budowania drogi zawodowej osób wchodzących do zawodu.  

Na zakończenie części oficjalnej wyprowadzono Sztandar Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

Po poczęstunku w Foyer im. Marka Perepeczki rozpoczął się spektakl – Kariera Nikodema Dyzmy według powieści Tadeusza Dołęgi – Mostowicza.

 

Oprawę i relację dla Państwa przygotowali: Marzena Maniszewska, Anna Kęsik, Anna Kwiatkowska, Izabela Bem, Magdalena Maryon i Monika Wielgos. 

Zmiana zasad przyjmowania wniosków ! 2023-02-09 06:56

Zmiana zasad przyjmowania wniosków !

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego począwszy od dnia 01.03.2023 r. będą przyjmowane wyłącznie w  wersji papierowej - osobiście w siedzibie biura OIPiP w Częstochowie lub za pośrednictwem poczty polskiej.
Wnioski przesyłane mailowo nie będą rozpatrywane.

 • Podstrona 1 z 2
 • 1
 • 2