Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
  • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
  • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
  • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
« »

Aktualności Okręgowej Izby Pięlegniarek i Położnych w Częstochowie

WIĘCEJ

Konferencje
Szkolenia
Kursy

WIĘCEJ
Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie VIII kadencji
WIĘCEJ

Biuletyn informacyjny

WIĘCEJ

Ośrodek szkoleniowy

WIĘCEJ

Komisja ds recept

WIĘCEJ
Wręczenie Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy im. Doktora Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia. 2024-04-05 15:10

Prezydent wręczył Nagrody w dziedzinie ochrony zdrowia

 

3 kwietnia 2024 r o godzinie 18 w Filharmonii im. Bronisława Hubermana odbyło się wręczenie Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy im. Doktora Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia. Nagrody przyznawane są od 1997 r. za wybitną i znaczącą działalność w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta. Są wręczane w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia. Kandydatury do nagrody mogą wnosić m.in. Radni Miasta Częstochowy, kierownicy placówek ochrony zdrowia zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy, pracownicy zatrudnieni w placówkach ochrony zdrowia w grupie co najmniej 15 osób lub w przypadku małych placówek min. 50% załogi, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje działające na rzecz ochrony zdrowia oraz pacjenci w grupie min. 15 osób.W tym roku odznaczono 27 osób w tym 11 pielęgniarek i położnych.

Nagrody wręczyli prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny oraz naczelniczka Wydziału Zdrowia UM Grażyna Stramska-Świerczyńska.

Spośród pielęgniarek i położnych nagrodzono:

NAGRODA I STOPNIA
Renata Michalczyk - położna
Danuta Kryś – dyplomowana położna
Renata Materka - pielęgniarka
NAGRODA II STOPNIA
Jolanta Szczerba – mgr pielęgniarstwa
Jadwiga Korzeniowska – dr n. med. i nauk o zdrowiu
Ewa Skrońska - mgr pielęgniarstwa
Małgorzata Zgrzeblak - mgr pielęgniarstwa
NAGRODA III STOPNIA
Joanna Kałużny - mgr pielęgniarstwa
Elżbieta Krzysińska - mgr pielęgniarstwa
Wanda Gwiazda – Domagała – pielęgniarka opieki długoterminowej domowej
Beata Kałwak- mgr pielęgniarstwa
Gratuluję odznaczonym i nominowanym.
Przed zgromadzonymi w sali koncertowej Filharmonii Częstochowskiej wystąpił Jacek Cygan, któremu towarzyszyli goście z koncertem pn. Czas nas uczy pogody.

Tomasz Czech

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE JAKO PIERWSZY ZAWÓD MEDYCZNY MOGĄ JUŻ POBRAĆ mPWZ 2024-03-22 19:06

 Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej już jest w mObywatelu 2.0

 

Od teraz wśród elektronicznych dokumentów w mObywatelu 2.0 znajdą Państwo także Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki i Prawo Wykonywania Zawodu Położnej!

Potwierdzaj swoje uprawnienia zawodowe w telefonie!

Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej w aplikacji to elektroniczny odpowiednik tradycyjnej wersji dokumentu. Dzięki niemu ponad 360 tysięcy osób w Polsce, wpisanych przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych do okręgowego rejestru pielęgniarek lub położnych, mogą potwierdzać swoje uprawnienia zawodowe za pomocą telefonu.

 

LINK

Pracownicy Izby przy stole wielkanocnym 2024-03-29 12:56

 

W pracy oprócz merytoryki najważniejsza jest dobra atmosfera. O tej przekonaliśmy 28 marca 2024 r. kiedy pracownicy Biura spotkali się przy stole wielkanocnym. Podniosłości i oprawy temu spotkaniu dodał fakt, że potrawy przygotowali sami pracownicy. Nie będę się rozwodził nad walorami smakowymi oraz różnorodnością pokarmów. Były do pozazdroszczenia. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w spotkaniu. I w tym momencie chciałbym wam powiedzieć, że dla wielu z naszego pielęgniarsko-położniczego środowiska jesteście bardzo ważni. Bez was wiele naszych działań byłoby trudniejszych.

Na Wielkanoc życzę wam w imieniu pielęgniarek i położnych Izby częstochowskiej zdrowych, pogodnych i szczęśliwych Świąt.

Kolejne spotkanie Koła emerytów 2024-03-29 12:16

25 marca 2024 r. o godzinie 12 w Sali Konferencyjno-szkoleniowej im. Zofii Konderskiej odbyło się spotkanie wielkanocne Koła emerytów. Na spotkanie przybyło 12 koleżanek. W miłej atmosferze prawie 3 godziny wspominaliśmy przeszłe czasy, dyskutowaliśmy o tym co dzisiaj jest ważne. Członkowie Koła poczynili również ustalenia na następne miesiące. Aprobatę uzyskał pomysł zorganizowania biegu promującego zawody. Niektóre z koleżanek zaoferowały chęć udziału w nim. Brawo. Wyznaczono również termin następnego spotkania na 25 maja 2024 r. Zapraszam.

 

 

Tomasz Czech

Spotkanie z Dyrektorami Domów Pomocy Społecznej 2024-03-29 11:35

25 marca 2024 r. o godzinie 1000 w Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Kontkiewicza odbyło się spotkanie z Dyrektorami Domów Pomocy Społecznej. Tematem przewodnim było omówienie problemów z zatrudnieniem pielęgniarek w DPS. Przyczyny tej sytuacji są znane nie od dziś. Jednak mimo upływu czasu nie udało się wprowadzić rozwiązań satysfakcjonujących zatrudnione w DPS pielęgniarki.

Efektem spotkania był pomysł, z którym wystąpię do Okręgowej Rady na najbliższym posiedzeniu, aby w ramach OR powołać Komisję ds. domów opieki społecznej. To kierunkowe gremium miałoby za zadanie dbanie o legislację dotyczącą DPS i wypracować wnioski, które będziemy mogli przedstawić parlamentarzystom. Zapraszam do pracy koleżanki z DPS.

 

 

 

Tomasz Czech

Zjazd Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie 2024-03-29 11:34

 

 

22 marca 2024 r. o godzinie 9 rozpoczął się Okręgowy Zjazd Izby Lekarskiej w Częstochowie. Wydarzenie zgromadziło wiele znakomitości częstochowskiego świata lekarskiego. Przybyli zaproszeni goście. Prezes Okręgowej izby lekarskiej w Częstochowie Mariusz Malicki powitał zebranych. Ukonstytuował się Zarząd obrad. W dalszej części spotkania wysłuchaliśmy prezentacji na temat wypalenia zawodowego w grupie lekarzy. Wykład poparty był badaniami naukowymi przedstawianego tematu. Statystyki są niepokojące zwłaszcza, że dotyczą coraz młodszych osób. 

Ważny temat. W pielęgniarstwie i położnictwie opisywany od przeszło 30 lat. Może powinniśmy zbadać i przez to uaktualnić wnioski.

 

Tomasz Czech   

 

II Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie VIII kadencji 2024-03-22 18:18

20 marca 2024 r. o godzinie 9.00 rozpoczął się II Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie VIII kadencji. Po otwarciu obrad i przywitaniu zaproszonych gości przystąpiono do realizacji spraw proceduralnych tj. powołania komisji zjazdowych. W dalszej części obrad przyjęto sprawozdania:

- z działalności merytorycznej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych za rok 2023

-Sprawozdanie z wykonania budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie za rok 2023

- z działalności Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie za okres od 30 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

- z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,

za okres od 30 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

- z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej za okres od 30 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Ponadto przyjęto:

- budżet Okręgowej Izby - na 2024 rok

- Zasady Gospodarki Finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

 

Koleżance pielęgniarce Annie Mycce wręczono grawerton okolicznościowy z okazji 50. lat pracy zawodowej.

 

Po przewie przystąpiliśmy do rozpatrzenia wniosków, stanowisk, apeli, rezolucji, deklaracji i oświadczeń wypracowanych podczas Okręgowego Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie. Na tegorocznym Zjeździe podjęto rekordową liczbę powyższych. Delegaci podjęli:

- 7 uchwał

- 12 wniosków do realizacji

- 1 stanowisko

- 6 apeli.

O realizacji poszczególnych będę informował na bieżąco.

Dziękuję delegatom za czynny udział w Zjeździe. Dziękuję członkom komisji zjazdowych za merytoryczną pracę. Dziękuję pracownikom Biura Izby za wspólne przygotowanie dokumentów na Zjazd.

 

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji z obrad Zjazdu.

 

Tomasz Czech

< class="content_title ">Aktualności2
Możemy odtrąbić sukces. 2023-12-07 07:08

Możemy odtrąbić sukces

 

W zeszły piątek zakończyliśmy remont i wyposażanie Sali konferencyjno-szkoleniowej na IV piętrze. Wykonaliśmy ciężką pracę, aby poprawić warunki naszych spotkań i szkoleń. Kiedy zaczynaliśmy remont 1 sierpnia br. nie zdawałem sobie sprawy z czym przyjdzie nam się zmierzyć. Szereg zapytań ofertowych, które były dla nas nowością pozwoliły zaoszczędzić nam spore pieniądze. Żyliśmy każdym szczegółem jaki był do zrobienia i cieszyliśmy się jak dzieci z każdego detalu który został wykonany. Były też chwile zwątpienia i nieprzespanych przeze mnie nocy, kiedy żadna firma nie odpowiedziała na naszą ofertę. Ale szliśmy dalej. Krok po kroku z niewielką obsuwką czasową.
I dzisiaj kiedy patrzę na naszą salę chętnie nie wychodziłbym z niej. Cieszę się, że wspólnie
z Okręgową Radą i pracownikami Biura udało się dla Naszej Izby pozyskać Salę na miarę XXI wieku. Dla mnie to taki tegoroczny i Mikołaj i Gwiazdka razem wzięte. Dziękuję osobom, które przyczyniły się do takiego pięknego efektu końcowego, za pracę, cierpliwość, wiarę w osiągnięcie celu i wsparcie.

Popatrzcie na galerię zdjęć z poszczególnych etapów budowy.

 

Tomasz Czech

 

2023-10-25 13:09

24 października 2023 r. w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku przeprowadzono postępowanie konkursowe na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego  z Pododdziałem Geriatrycznym Szpitala im. dr. Anki w Krzepicach.

Relacja z Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 2023-05-23 05:32

 

W dniach 15-17 maja 2023 r w Warszawie odbył się Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Delegatami na Zjazd z naszej Izby są: Renata Sówka, Jolanta Garus – Kmieć, Agnieszka Hebda, Borszcz Roman, Andrzej Chrzęstek i Tomasz Czech.

 

W dniach 15-17 maja 2023 r w Warszawie odbył się Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
w Warszawie. Delegatami na Zjazd z naszej Izby są: Renata Sówka, Jolanta Garus – Kmieć, Agnieszka Hebda, Borszcz Roman, Andrzej Chrzęstek i Ja.

 

 

W pierwsze popołudnie ustępująca Prezes Zofia Małas podsumowała VII kadencję. W dalszej części odznaczono statuetkami i odznaczeniami Samorządu Pielęgniarek i Położnych. Z naszej Izby Złote Odznaczenie Samorządu Pielęgniarek i Położnych otrzymała Przewodnicząca ORPiP VII kadencji Barbara Płaza. Gratuluję i proszę przyjąć najlepsze życzenia dalszych sukcesów zawodowych.

W drugim dniu Zjazdu przedstawiano, dyskutowano i zatwierdzano sprawozdania organów VII kadencji. Następnie przystąpiono do wyborów. W wyniku przeprowadzonych wyborów Prezesem Naczelnej Rady została pani Mariola Łodzińska. Pani Prezes proszę przyjąć wyrazy uznania za dotychczasową pracę i życzenia wielu sukcesów w obecnej kadencji. Wybrano Przewodniczącego Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych, Przewodniczącą Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. W dalszej części Zjazdu wybierano członków poszczególnych organów Naczelnej Izby. Do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z naszej Izby kandydowali: Andrzej Chrzęstek i Roman Borszcz. W wyniku wyborów członkiem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych został Andrzej Chrzęstek. Roman niestety nie został wybrany, ale uzyskał bardzo imponujący wynik w porównaniu do osób znanych w środowisku pielęgniarsko- położniczym. Gratuluję Romku. Andrzeju jestem dumny. A teraz do pracy, ciężkiej pracy.

Trzeci dzień Zjazdu to opracowywanie wniosków złożonych podczas Zjazdu. Było ich przeszło 70.

Przyjęto Uchwałę w sprawie określa zasady etyki zawodowej. Przełomowy dokument uaktualniony i przystający do współczesnych czasów. Podjęto Uchwałę w sprawie programu działania samorządu na VIII kadencję oraz Uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania wizytacji,
w tym sposobu wyboru osób wykonujących czynności wizytacyjne.

Wniosek w sprawie określenia wysokość i częstotliwości wpłat składki członkowskiej oraz zasady jej podziału został odłożony na następny Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w przyszłym roku. Pozostałe wnioski dotyczyły praktycznie wszystkich dziedzin pielęgniarstwa i położnictwa
i będę je publikował na stronie internetowej Izby.

Dziękuję delegatom naszej Izby za pracę podczas obrad VIII Zjazdu. Odznaczonej i Wybranemu Gratuluję.

 

 

Tomasz Czech
Przewodniczący Okręgowej RadyRelacja z Gali obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 19 maja 2023 roku 2023-05-23 06:06

  Tegoroczne obchody odbyły się w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

O godzinie 16. 00 w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych gości powitał pan Robert Dorosławski – prowadzący Galę.

Następnie oficjalnego otwarcia dokonał Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek
 i Położnych w Częstochowie Tomasz Czech. Uroczyście wprowadzono Sztandar  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie w składzie: Chorąży Pocztu Roman Borszcz w asyście Renaty Wróż i Jolanty Garus-Kmieć.                          Odśpiewano Hymn Pielęgniarek.

 

Minutą ciszy uczczono pielęgniarki i położne zmarłe w 2022 r. Podczas pięknego podkładu muzycznego z niesamowitym brzmieniem skrzypiec, prowadzący odczytał 25 nazwisk zmarłych koleżanek.

 

 W dalszej części Przewodniczący w swoim wystąpieniu odniósł się do humanistycznych podstaw pielęgniarstwa i położnictwa, zagrożeń współczesnego świata w relacjach międzyludzkich oraz rozwoju zawodów. Następnie zwrócił uwagę na cechy osobowości, których oczekuje się od osób wykonujących zawód pielęgniarki lub położnej. Podkreślił wysokie wykształcenie i kompetencje współczesnych pielęgniarek
i położnych oraz samodzielność zawodową. Wybrzmiała również refleksja, że oba zawody w dalszym ciągu są zawodami deficytowymi. Na zakończenie Przewodniczący przeprowadził wywód na temat kierunków działania Samorządu na najbliższy czas.

Po przemówieniu Tomasz Czech razem z Sekretarzem ORPiP Marzeną Maniszewską
i Skarbnikiem ORPiP Andrzejem Chrzęstkiem złożyli zebranym życzenia.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Laudacjom i życzeniom nie było końca. Oprócz listów gratulacyjnych, pięknych kwiatów składanych dla pielęgniarek
i położnych otrzymaliśmy prezenty. Pastele z Ratuszem Częstochowy, Anioła który ma przynieść szczęście VIII kadencji i okolicznościowy kubek.

Na zakończenie części oficjalnej wręczono 5 położnym i 20 pielęgniarkom odznaczenia Za zasługi w zawodzie.

Kapituła w tym roku wybrała do odznaczeń osoby legitymujące się wieloletnim stażem pracy, ale przede wszystkim uhonorowano osoby, których kariery zawodowe mogą być wskazówką do budowania drogi zawodowej osób wchodzących do zawodu.  

Na zakończenie części oficjalnej wyprowadzono Sztandar Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

Po poczęstunku w Foyer im. Marka Perepeczki rozpoczął się spektakl – Kariera Nikodema Dyzmy według powieści Tadeusza Dołęgi – Mostowicza.

 

Oprawę i relację dla Państwa przygotowali: Marzena Maniszewska, Anna Kęsik, Anna Kwiatkowska, Izabela Bem, Magdalena Maryon i Monika Wielgos. 

Zmiana zasad przyjmowania wniosków ! 2023-02-09 06:56

Zmiana zasad przyjmowania wniosków !

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego począwszy od dnia 01.03.2023 r. będą przyjmowane wyłącznie w  wersji papierowej - osobiście w siedzibie biura OIPiP w Częstochowie lub za pośrednictwem poczty polskiej.
Wnioski przesyłane mailowo nie będą rozpatrywane.

  • Podstrona 1 z 2
  • 1
  • 2