www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn informacyjny jest wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
(Uchwała nr 5 III Okręgowego Zjazdu PiP w Cz-wie)
Adres Redakcji:
Siedziba Biura OIPiP w Częstochowie
ul. Pułaskiego 25
Tel./fax 034-324-51-12, 034-361-30-18
Redakcja:
Redaktor Naczelny Marzena Maniszewska
Koordynator Barbara Płaza

 

Do przeglądania biuletynu niezbędna jest bezpłatna przeglądarka Adobe Reader

Biuletyn Informacyjny styczeń/luty 2019 r. 2019/03/06 14:14 

  


Pobierz biuletyn w PDF
Biuletyn Informacyjny listopad/grudzień 2018 r. 2019/01/17 16:10 


Pobierz biuletyn w PDF
Biuletyn Informacyjny lipiec/sierpień 2018 r. 2019/01/17 16:09 


Pobierz biuletyn w PDF
Biuletyn Informacyjny maj/czerwiec 2018 r. 2019/01/17 16:08 


Pobierz biuletyn w PDF
Biuletyn Informacyjny marzec/kwiecień 2018 r. 2019/01/17 16:05 


Pobierz biuletyn w PDF
Biuletyn Informacyjny listopad/grudzień 2017 r. 2017/12/11 07:39 


Pobierz biuletyn w PDF
Biuletyn Informacyjny wrzesień/październik 2017 r. 2017/10/23 10:32 


Pobierz biuletyn w PDF
Biuletyn Informacyjny lipiec/sierpień 2017 r. 2017/07/31 09:20 


Pobierz biuletyn w PDF
Biuletyn Informacyjny maj/czerwiec 2017 r. 2017/06/09 09:52 


Pobierz biuletyn w PDF
Biuletyn Informacyjny marzec/kwiecień 2017 r.  


Pobierz biuletyn w PDF

Liczba odwiedzin: 29814

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się