www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

 

Oferta nowego ubezpieczenia majątkowego INTER Partner dla Medycyny. 2021/07/20 09:39 

  

  


news_4153_orpip-czestochowa.pdf
INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn informacyjny jest wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
(Uchwała nr 5 III Okręgowego Zjazdu PiP w Cz-wie)
Adres Redakcji:
Siedziba Biura OIPiP w Częstochowie
ul. Pułaskiego 25
Tel./fax 034-324-51-12, 034-361-30-18
Redakcja:
Redaktor Naczelny Marzena Maniszewska
Koordynator Barbara Płaza

 

Do przeglądania biuletynu niezbędna jest bezpłatna przeglądarka Adobe Reader

Biuletyn Informacyjny marzec - kwiecień 2021 r. 2021/04/01 03:43 

  


news_4052_biuletyn-2021-new.pdf
Biuletyn Informacyjny styczeń - luty 2021 r. 2021/02/17 09:41 

  


news_4012_2021biuletynstylut.pdf
Biuletyn Informacyjny listopad - grudzień 2020 r. 2020/11/25 06:14 

  


news_3935_biuletyn210x297mmzimapodglad.pdf
Biuletyn Informacyjny wrzesień - październik 2020 r. 2020/11/07 05:32 

  


news_3912_20200910biuletyn.pdf
Biuletyn Informacyjny czerwiec - sierpień 2020 r. 2020/08/26 07:11 

  


news_3851_biuletyn210x297mmwakacje2020podglad.pdf
Biuletyn Informacyjny marzec - maj 2020 r. 2020/06/09 12:21 

  


news_3831_biuletyn210x297mmmarmaj2020podglad.pdf
Biuletyn Informacyjny styczeń/luty 2020r. 2020/04/07 09:56 

  


news_3761_biuletyn210x297mmstylut2020podglad.pdf
Biuletyn Informacyjny listopad/grudzień 2019 r. 2020/02/05 13:36 

  


news_3531_biuletynlistgrudz2019.pdf
Biuletyn Informacyjny wrzesień/październik 2019 r. 2020/02/07 17:27 

  


news_3540_biuletyn210x297mmwrzpaz2019podglad1.pdf
Biuletyn Informacyjny lipiec/sierpień 2019 r. 2020/02/07 17:26 

  


news_3539_biuletyn210x297mmlipsier2019v4podglad.pdf

Liczba odwiedzin: 39157

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się