www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:

  

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn informacyjny jest wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
(Uchwała nr 5 III Okręgowego Zjazdu PiP w Cz-wie)
Adres Redakcji:
Siedziba Biura OIPiP w Częstochowie
ul. Pułaskiego 25
Tel./fax 034-324-51-12, 034-361-30-18
Redakcja:
Redaktor Naczelny Marzena Maniszewska
Koordynator Barbara Płaza

 

Do przeglądania biuletynu niezbędna jest bezpłatna przeglądarka Adobe Reader

Biuletyn Informacyjny listopad/grudzień 2017 r. 2017/12/11 07:39 


Pobierz biuletyn w PDF
Biuletyn Informacyjny wrzesień/październik 2017 r. 2017/10/23 10:32 


Pobierz biuletyn w PDF
Biuletyn Informacyjny lipiec/sierpień 2017 r. 2017/07/31 09:20 


Pobierz biuletyn w PDF
Biuletyn Informacyjny maj/czerwiec 2017 r. 2017/06/09 09:52 


Pobierz biuletyn w PDF
Biuletyn Informacyjny marzec/kwiecień 2017 r.  


Pobierz biuletyn w PDF
Biuletyn Informacyjny styczeń/luty 2017 r.  


Pobierz biuletyn w PDF
Biuletyn Informacyjny listopad/grudzień 2016 r.  


Pobierz biuletyn w PDF
Biuletyn Informacyjny wrzesień/październik 2016 r. 2016/11/18 12:02 


Pobierz biuletyn w PDF
Biuletyn Informacyjny lipiec/sierpień 2016 r.  


Pobierz biuletyn w PDF
Biuletyn Informacyjny maj/czerwiec 2016 r.  


Pobierz biuletyn w PDF

Liczba odwiedzin: 21368

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się