www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:

  

 

 

 

 

 

 
Pytania dotyczące funkcjonowania i obsługi sysytemu SMK
należy kierować do CSIOZ telefonicznie:
/22/ 597 09 75
/22/ 597 09 76
/22/ 597 09 80
/22/ 597 09 21
/22/ 492 50 05
/22/ 492 50 19
/22/ 203 27 66
oraz mailowo: smk-serwis@csioz.gov.pl

UWAGA !!!

Wszystkie pielęgniarki i położne chcące uczestniczyć w wybranym szkoleniu zawodowym  zobowiązane są do złożenia wniosku drogą elektroniczną poprzez system SMK*

Jak zapisać się na szkolenie w systemie SMK

Sprawdź >>TUTAJ<<AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

Stanowisko związku powiatów polskich w sprawie opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej. 2017/06/29 11:29 

W załączeniu przedstawiamy Państwu stanowisko związku powiatów polskich w sprawie opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej:


Stanowisko z dn. 12-05-2017 r.
19-06-2017 r. Notatka ze spotkania w Narodowym Funduszu Zdrowia  

W  dniu 14 czerwca 2017 roku na wniosek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych odbyło się spotkanie przedstawicieli NRPiP  z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzejem Jacyną

W  trakcie spotkania poruszono problemy dotyczące :

  • kontraktowanie świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej na rok 2017 i lata następne w szczególności kryteriów oceny ofert oraz  ujednolicenie finansowania świadczeń zgodnie z taryfikacją tj. 30,08 zł,
  • świadczeń koordynowanej opieki nad kobietą ciężarną  i  opieki  położnej POZ w opiece nad kobietą w ciąży fizjologicznej i problemami z tym związanymi,
  • braku wyceny świadczenia zdrowotnego w zakresie ordynowania i kontynuacji leczenia przez pielęgniarki i położne POZ oraz możliwości kierowania uczniów przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania do lekarza okulisty i ortopedy.

Przedstawiciele NRPiP przedstawili NFZ propozycje :

  • świadczenia pielęgniarki POZ dodatkowo finansowanego przez NFZ  „Porada profilaktyczna –  profilaktyka ADR w Polipragmazji”,
  • włączenie – do dokumentacji medycznej w formie załącznika „Informacja do lekarza POZ / lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o realizacji świadczeń w zakresie pielęgniarki POZ, położnej POZ, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania”.

Odpowiedź Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska na pismo NRPiP 2017/06/07 11:38 

Pismo z Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska w sprawie klasyfikacji odpadów powstających w wyniku wykonywania w domu przez pacjenta samodzielnych testów paskowych służących do określenia poziomu cukru we krwi za pomocą glukometru lub odpadów igieł do penów albo odpadów ampułko-strzykawek:


Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia
Pielęgniarka zdobyła tytuł Kobiety Medycyny 2017 2017/06/02 10:59 

17 maja br. odbyła się uroczysta gala plebiscytu Kobiety Medycyny 2017. Zwyciężczynią VII edycji konkursu została Marta Leśnik, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, pracująca na Oddziale Diabetologicznym w Miedziowym Centrum Zdrowia w Lubinie. Organizatorzy konkursu, redakcja „Portali Medycznych“, wyróżniają najbardziej aktywne i skuteczne kobiety związane z medycyną i ochroną zdrowia, których sukcesy zawodowe, zaangażowanie i entuzjazm budzą szacunek i uznanie w całym środowisku medycznym.

Marta Leśnik jak sama mówi o sobie „pracuje u stóp pacjentów”. Na co dzień pomaga pacjentom zajmując się leczeniem stopy cukrzycowej. Jako specjalistka współpracująca na rzecz pacjentów diabetologicznych z samorządami lokalnymi oraz wojewódzkimi koordynatorami do spraw diabetologii jest bardzo zaangażowana w swoją pracę zawodową.

Nominowane kobiety są niezwykle zaangażowane w swoją pracę, pełne empatii i serdeczności. Do udziału w tegorocznej edycji organizatorzy wytypowali 31 kandydatek, w których gronie była także Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Głosowali internauci, każdy mógł oddać 3 głosy – po jednym głosie na każdą kandydatkę.

Konkurs organizowany przez redakcję „Portali Medycznych“, od pierwszej edycji wspierany jest przez Fundację Jolanty Kwaśniewskiej – „Porozumienie bez Barier”. Celem plebiscytu jest zaprezentowanie wspaniałych kobiet, które działają na rzecz rozwoju medycyny i poprawy warunków leczenia ludzi w Polsce, chcących udowadniać na co dzień, że ciężką pracą i zaangażowaniem można dokonać rzeczy niemożliwych.

Informacja pochodzi ze strony NRPiP: 

http://nipip.pl/pielegniarka-zdobyla-tytul-kobiety-medycyny-2017/

 

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://www.kobietymedycyny.pl

Wyniki I edycji konkursu ''Położna Przyszłości - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy'' 2017/05/04 10:55 

Szanowni Państwo

przedstawiamy komunikat dot. finału konkursu ''Położna Przyszłości - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy''.

 

Tytuł laureatki zdobyła Monika Jańska z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

Dodatkowe informacje dot. konkursu na stronie: www.akademia-ama.pl/olimpiada

 

http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/72758,,-polozna-przyszlosci-ogolnopolska-olimpiada-wiedzy-

 

Katarzyna Leciejewska i Daria Foroncewicz
Biuro konkursu
''Położna Przyszłości - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy''


Komunikat prasowy - finał konkursu
19-04-2017 r. Wystąpienie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 2017/04/28 13:53 

Szanowni Państwo,

Departament Pielęgniarek i Położnych przesyłało wystąpienie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej skierowane do starostów powiatów, dyrektorów powiatowych urzędów pracy oraz dyrektorów domów pomocy społecznej w sprawie wspierania bezrobotnych pielęgniarek – pismo w załączeniu:


Tekst wystąpienia
IV Edycja Konkursu POŁOŻNA NA MEDAL 2017 2017/04/28 13:22 

Miło nam poinformować, że rozpoczęła się kolejna edycja konkursu Położna na medal www.poloznanamedal2017.pl

 

Firma PRENATALIS dysponuje plakatami, ulotkami na temat konkursu oraz płytami DVD na temat pielęgnacji.

 

Zainteresowane osoby zapraszamy po odbiór materiałów na szkoleniach www.akademiapoloznej.pl

Istnieje również możliwość otrzymania materiałów kurierem na wskazany adres.

 

Cezary Nowak
Koordynator Szkoleń
tel.: 693-435-844 lub 887-118-118
 

www.akademiapoloznej.pl

www.poloznanamedal2016.pl

www.pieknenarodziny.pl

www.wyprawkanoworodka.pl

www.ksiazeczkazdrowia.pl

 

W załączeniu plakat oraz komunikat szkoleniowy:


Komunikat szkoleniowy
Plakat
07-04-2017 r. Wręczenie nagród Prezydenta Miasta Częstochowy im. dra Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia 2017/04/22 17:45 

7 kwietnia 2017 r. w Filharmonii Częstochowskiej wręczono nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy im. dra Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia.


Nagrody II stopnia otrzymały:

p.Marlena Bekus - pielęgniarka licencjonowana zatrudniona w Przychodni Lekarskiej MEDICOM BIS

oraz

p.Ewa Kucharska – mgr pielęgniarstwa zatrudniona w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie oraz jako wykładowca w Wyższej Szkoły Zarządzania, działaczka Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

Nagrodę III stopnia odebrała p.Ewa Strych - salowa w Miejskim Szpitalu Zespolonym na Oddziale Urologii.


Wyróżnienia otrzymali:
p.Małgorzata Poltacha - pielęgniarka licencjonowana, specjalista z zakresu pielęgniarstwa epidemiologicznego, zatrudniona w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym

oraz

p.Honorata Sypuła - sanitariuszka szpitalna/salowa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym.

24-02-2017 r. Powstało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych 2017/04/18 11:15 

W dniu 24 lutego 2017 roku w miejscowości Szamotuły odbyło się spotkanie założycielskie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Położnych Rodzinnych.

Uczestniczki określiły zakres działalności oraz dokonały wyboru jego władz. Prezesem Stowarzyszenia została mgr Agnieszka Kamińska-Nowak.

 

Szczegółowe informacje powołaniu i o celach działalności Stowarzyszenia w załączonym pliku:


Informacja z OSPR
Poradnik ''Jak skutecznie poruszać się w Systemie Ochrony Zdrowia'' nagrodzony w Konkursie Liderów Ochrony Zdrowia 2017/04/12 11:19 

4 kwietnia 2017 roku w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbyła się Gala Liderów, podczas której zostały wręczone nagrody w konkursie Liderów Ochrony Zdrowia. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych została doceniona i nagrodzona w kategorii Działalność na Rzecz Pacjenta za poradnik „Jak skutecznie poruszać się w systemie ochrony zdrowia”. Jest to wspólna nagroda, którą NIPiP otrzymała razem z fundacją MY PACJENCI oraz dwoma izbami zawodów medycznych NIL i NIA, z którymi tworzy koalicję „Razem dla Zdrowia”. Nagrodę w imieniu NIPiP odebrała Pani Zofia Małas Prezes NRPiP.

Organizatorem i mecenasem konkursu było czasopismo OSOZ Polska.

W konkursie przyznano nagrody jeszcze w 4 innych  kategoriach: Brylantowy Lider 2016, Promocja Zdrowia i Profilaktyka, Skuteczne Zarządzanie i Innowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia. Główną nagrodę w kategorii Brylantowego Lidera 2016 roku odebrała Janina Ochojska reprezentują Polską Akcję Humanitarną natomiast wręczenie tej nagrody powierzono Prezesowi NRPiP Zofii Małas. Zwycięzców wybrało 25 osobowe jury składające się z osobistości rynku ochrony zdrowia. Gala organizowana była w ramach 22. Międzynarodowego Kongresu OSOZ Innowacyjna Ochrona Zdrowia, będącym jednym z najważniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzeń poświęconych nowoczesnej medycynie i farmacji. Podczas dwóch dni (4 i 5 kwietnia) ponad 100 ekspertów z Polski oraz zagranicy dzieliło się wiedzą w tematach związanych z digitalizacją rynku zdrowia, zarządzaniem placówkami medycznymi i farmaceutycznymi, e-zdrowiem oraz jakością i wspomaganiem procesów opieki nad pacjentem z wykorzystaniem narzędzi IT.

Kongres ten był okazją do spotkania się przedstawicieli środowisk medycznych, farmaceutycznych oraz organizacji rynku ochrony zdrowia, ale również polityków, naukowców, lekarzy i pielęgniarek, menedżerów placówek medycznych, pacjentów oraz studentów uczelni medycznych. Uczestnicy mieli okazję porozmawiać na tematy związane m.in. z wyzwaniami cyfryzacji ochrony zdrowia, a także mogli zapoznać się z praktycznymi rozwiązaniami wdrażanymi przez liderów rynku z Polski i Europy.

 

 

Powyższa informacja i fragment zdjęcia pochodzą ze strony Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych: http://nipip.pl/poradnik-skutecznie-poruszac-sie-systemie-ochrony-zdrowia-nagrodzony-konkursie-liderow-ochrony-zdrowia/

 


OBOWIĄZKOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA - 2018 ROK


UWAGA!

W 2018 ROKU ZMIENIłA SIĘ WYSOKOŚĆ

OBOWIĄZKOWEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

 

Wysokość składki członkowskiej w 2018 roku dla osób wykonujących zawód pielęgniarki/pielęgniarza, położnej/położnego w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek, w tym również wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych, wynosi 35 zł 55 gr.

Jest to 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez Prezesa GUS za czwarty kwartał poprzedniego roku kalendarzowego, czyli kwoty 4739 zł 51 gr.

 

Jednocześnie informujemy, że w 2018 roku (jak i w porzednich latach) składka osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, na podstawie stosunku służbowego lub na podstawie umowy zlecenia wynosi 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

 

Zwracamy się do wszystkich Państwa - płacących składki członkowskie za pomocą stałego zlecenia o sprawdzenie, czy przelewana kwota jest adekwatna do powyższych informacji i czy nie istnieje konieczność jej zmodyfikowania.

 

Przypominamy, że opłacanie składek członkowskich przez pielęgniarki, pielęgniarzy i położne jest obowiązkowe. Wynika to z faktu, iż zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) obowiązkowa jest przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu.

 

Nieuregulowanie przez pielęgniarkę, położną składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia właściwą okręgowa izbę, której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. (Dz.U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.).

 

Więcej informacji o zasadach opłacania obowiązkowych składek członkowskich można znaleźć w zakładce ''SKŁADKI CZŁONKOWSKIE''  w menu z lewej strony.

Liczba odwiedzin: 621851

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się