www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:

  

 

 

 

 

 

 
Pytania dotyczące funkcjonowania i obsługi sysytemu SMK
należy kierować do CSIOZ telefonicznie:
/22/ 597 09 75
/22/ 597 09 76
/22/ 597 09 80
/22/ 597 09 21
/22/ 492 50 05
/22/ 492 50 19
/22/ 203 27 66
oraz mailowo: smk-serwis@csioz.gov.pl

UWAGA !!!

Wszystkie pielęgniarki i położne chcące uczestniczyć w wybranym szkoleniu zawodowym  zobowiązane są do złożenia wniosku drogą elektroniczną poprzez system SMK*

Jak zapisać się na szkolenie w systemie SMK

Sprawdź >>TUTAJ<<AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

07-12-2016 r. Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z udziałem Ministra Zdrowia  

Czy Ministerstwo Zdrowia wycofa się z pomysłu branżowych szkół pielęgniarskich? Kiedy wprowadzi w życie tzw. rozporządzenia koszykowe? Co ze stażami dla absolwentów? Jakie są szanse na wdrożenie strategii dla pielęgniarstwa, o którą zabiega NRPiP? – pytali Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła członkowie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych podczas posiedzenia, które odbyło się 7 grudnia br. Co usłyszeli?

 

Powyższy tekst stanowi fragment publikacji z witryny internetowej NRPiP, pozostała część artykułu dostępna pod adresem:  http://nipip.pl/2016/12/09/posiedzenie-naczelnej-rady-z-udzialem-ministra-zdrowia/

07-12-2016 r. Bielsko-Biała: Spotkanie Premier Rządu z pielęgniarkami  

5 grudnia 2016 r. w Bielsku-Białej doszło do spotkania przedstawicielek Beskidzkiej Rady Pielęgniarek i Położnych z Premier Rządu RP Beatą Szydło.

 

Przewodnicząca BRPiP Małgorzata Szwed przedstawiła postulaty i stanowisko NRPiP w kwestii poprawy sytuacji pielęgniarek i położnych.

 

Szersza relacja z tego spotkania dostępna na stronie internetowej NRPiP:
http://nipip.pl/2016/12/07/premier-rzadu-spotkala-sie-z-pielegniarkami/

03-12-2016 r. Wybrano najlepszych w śląskiej medycynie - zakończenie Plebiscytu Hipokrates 2016  

Zakończył się Konkurs Dziennika Zachodniego Hipokrates 2016 który miał na celu wyłonienie najlepszych w śląskiej medycynie w następujących kategoriach:

  • lekarka - lekarz,
  • pielęgniarka - pielęgniarz,
  • położna - położny,
  • ratowniczka medyczna - ratownik medyczny
  • fizjoterapeutka - fizjoterapeuta
  • placówka medyczna np. przychodnia lub szpital z województwa śląskiego

 

3 grudnia 2016 r. podczas gali, która odbyła się w Katowicach-Ligocie, finaliści Plebiscytu „Hipokrates 2016”

odebrali wyróżniania przyznane w sześciu kategoriach medycznych.

 

Kapituła Plebiscytu honorowy tytuł Hipokratesa 2016 przyznała prof. Marianowi Zembali - dyrektorowi Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Więcej na: http://www.dziennikzachodni.pl/hipokrates/a/plebiscyt-hipokrates-2016-prof-marian-zembala-z-honorowym-tytulem-hipokratesa-2016,11535500/

 

 TU MOŻNA ZOBACZYĆ JAK GŁOSOWANO:

PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ

POŁOŻNA / POŁOŻNY

PLACÓWKA MEDYCZNA

 

02-12-2016 r. Stanowisko Nr 3 Prezydium NRPIP w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej oraz opiece paliatywno - hospicyjnej oraz odpowiedź Prezesa NFZ 2016/12/03 11:05 

Poniżej zamieszczamy (plik pdf) stanowisko Nr 3 Prezydium NRPIP z dnia 15 listopada br. w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej oraz opiece paliatywno – hospicyjnej oraz odpowiedź Prezesa NFZ.


Stanowisko Nr 3 Prezydium NRPIP z odpowiedzią Prezesa NFZ.
21-11-2016 r. Spotkanie przedstawicieli NRPiP z Prezesem NFZ 2016/11/29 11:59 

W dniu 21-11-2016 r. na wniosek NRPiP odbyło się spotkanie przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych z Prezesem NFZ.

 

Poniżej przedstawiamy notatkę z tego spotkania:


Notatka ze spotkania
List otwarty ''Czy warto certyfikować szkoły rodzenia?'' 2016/11/29 12:07 

Szanowne Panie

 

Prezentujemy list otwarty Czy warto certyfikować szkoły rodzenia? Pani Leokadii Jędrzejewskiej - Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego oraz Pani dr hab. Grażyny Iwanowicz-Palus – Pełnomocnika PTP ds. rozwoju naukowego, publikacji i konferencji oraz szkoleń.


List otwarty
Magazyn Pielęgniarki i Położnej - oficjalne czasopismo Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 2016/11/24 13:45 

Magazyn Pielęgniarki i Położnej


Zawodowy punkt widzenia

 

Ogólnopolski miesięcznik zawodowo-środowiskowy


Oficjalne czasopismo

Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

 

Co miesiąc:

ͽ Najaktualniejsze wydarzenia

ͽ Bezpieczeństwo pracy pielęgniarki i położnej
ͽ Standardy i modele pielęgnowania
ͽ Materiały szkoleniowe
ͽ Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej i wzory dokumentów
ͽ Porady prawne
ͽ Doniesienia ze świata

 

 

 Dołącz do grona czytelników MPiP (tu znajdziesz formularz prenumeraty oraz dodatkowe informacje o piśmie) http://arch.nipip.pl/index.php/magazyn/prenumerata

 

Prenumeratorzy MPIP otrzymują bezpłatnie wszystkie wydania specjalne i plakaty instruktażowe. Mają również pierwszeństwo publikowania swoich artykułów na łamach pisma oraz szansę otrzymania cennych nagród rzeczowych, np. odzież medyczną, zegarki pielęgniarskie, poradniki zawodowe oraz sprzęt medyczny.

 

Zapraszamy także do grona autorów MPiP – kontakt z redakcją: mpip@nipip.pl

 

Redakcja przygotowuje na prośbę autorów zaświadczenia o publikacji w ogólnopolskim piśmie zawodowym do przedstawienia na uczelni i pracodawcy. MPIP znajduje się w bazie Index Copernicus.


Magazyn Pielęgniarki i Położnej
17-11-2016 r. Stanowisko Nr 4 Prezydium NRPIP w sprawie poparcia celów kampanii medialnej zorganizowanej przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną 2016/11/21 11:23 

Poniżej zamieszczamy (plik pdf) opublikowane w dniu 17 listopada br. stanowisko Nr 4 Prezydium NRPIP w sprawie poparcia celów kampanii medialnej zorganizowanej przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną.


Stanowisko Nr 4 Prezydium NRPIP z dn. 17.11.2016r.
10-11-2016 r. Spotkanie przedstawicieli NRPiP w Ministerstwie Edukacji Narodowej 2016/11/21 11:31 

W dniu 10-11-2016 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z Podsekretarz Stanu i przedstawicielami Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN.

 

Spotkanie dotyczyło proponowanych przez Ministra Zdrowia zmian w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek i położnych.

 

Poniżej zamieszczamy notatkę z tego spotkania przekazaną przez Prezes NRPiP p.Zofię Małas.


Notatka ze spotkania
08-11-2016 r. Spotkanie przedstawicieli NRPiP z reprezentantami Ministerstwa Zdrowia, Kancelarii Premiera RP i KPRM 2016/11/21 11:31 

W dniu 08-11-2016 r. odbyło się spotkanie Przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z przedstawicielami Rządu.

 

Spotkanie dotyczyło realizacji zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze oraz sytuacji pielęgniarek i położnych.

 

Poniżej zamieszczamy notatkę z tego spotkania przekazaną przez Prezes NRPiP p.Zofię Małas.


Notatka ze spotkania

 


OBOWIĄZKOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA - 2018 ROK


UWAGA!

W 2018 ROKU ZMIENIłA SIĘ WYSOKOŚĆ

OBOWIĄZKOWEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

 

Wysokość składki członkowskiej w 2018 roku dla osób wykonujących zawód pielęgniarki/pielęgniarza, położnej/położnego w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek, w tym również wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych, wynosi 35 zł 55 gr.

Jest to 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez Prezesa GUS za czwarty kwartał poprzedniego roku kalendarzowego, czyli kwoty 4739 zł 51 gr.

 

Jednocześnie informujemy, że w 2018 roku (jak i w porzednich latach) składka osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, na podstawie stosunku służbowego lub na podstawie umowy zlecenia wynosi 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

 

Zwracamy się do wszystkich Państwa - płacących składki członkowskie za pomocą stałego zlecenia o sprawdzenie, czy przelewana kwota jest adekwatna do powyższych informacji i czy nie istnieje konieczność jej zmodyfikowania.

 

Przypominamy, że opłacanie składek członkowskich przez pielęgniarki, pielęgniarzy i położne jest obowiązkowe. Wynika to z faktu, iż zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) obowiązkowa jest przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu.

 

Nieuregulowanie przez pielęgniarkę, położną składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia właściwą okręgowa izbę, której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. (Dz.U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.).

 

Więcej informacji o zasadach opłacania obowiązkowych składek członkowskich można znaleźć w zakładce ''SKŁADKI CZŁONKOWSKIE''  w menu z lewej strony.

Liczba odwiedzin: 621856

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się